Cемінар-нарада

12.07.2018 року на виконання розпорядження обласної військово-цивільної адміністрації від 09.01.2018 №1/14-18 13.06.2018 року була проведена семінар - нарада з представниками бізнесу ( торгівля продовольчих та непродовольчих товарів) міста , органів місцевого самоврядування , ГУ Держпраці у Донецькій області, Костянтинівського міського відділення Фонду соціального страхування України у Донецькій області, управління соціального захисту населення з наступних питань:
1. Додержання мінімальних гарантій в оплаті праці.
Мораторій на перевірки Держпраці та її територіальних органів ЗНЯТО( постанова КМУ від 18.12.2017 року № 1104, дія закону №1728). За порушення трудового законодавства передбачена кримінальна, фінансова, адміністративна та дисциплінарна відповідальність. Щодо кримінальної відповідальності, передбаченої за порушення законодавства про працю це ст.172,175 ККУ.
Право на проведення перевірок та притягнення до фінансової відповідальності за порушення у сфері законодавства про працю мають: Державна служба України з питань праці, Державна Фіскальна служба.
Штраф нараховується за результатами перевірки роботодавця, якщо за час проведення такої перевірки встановлено ознаку порушення законодавства про працю.
1. Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, гарантії мобілізованим працівникам: збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку – це 10 розмірів мінімальної заробітної плати встановленої законом на момент порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
2. Виплата заробітної плати не рідше 2-х разів на місяць. Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам більш як за один місяць, виплата її не в повному обсязі – це 3(три) розміри мінімальної заробітної плати встановленої на момент виявлення порушення.
3. Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – це 3 (три) розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.
4. Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю для виявлення неоформлених трудових відносин – це 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.
2. Легалізація зайнятості.
Легалізуйте ззайнятість населення та відмовтесь від виплати зарплати « в конвертах». Це дозволить: зняти соціальну напругу, громадянам отримати реальну соціальну підтримку. Пропонуємо негайно оформити належним чином трудові відносини зі своими найманими працівниками. У випадку ігнорування цієї вимоги контролюючі органи будуть застосовувати всі заходи впливу за порушення законодавства з праці у межах їх компетенції. Консультаційну допомогу щодо застосування норм діючого законодавства завжди готові надати спеціалісти Головного управління Держпраці у Донецькій області.
Для реалізації своїх трудових прав та забезпечення належного рівня свого майбутнього, працівники повині вимагати від роботодавця легального оформлення трудових відносин через укладання трудового договору, а також регламентацію трудових відносин відповідно до чиного трудового законодавства, У разі відмови роботодавця, кожен громадянин має право звернутися до компетентних державних органів за захистом своіх констутиційних прав.

3. Про здійснення державного контролю за додержанням законодавства з охорони праці .
Закон України Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду(контролю) у сфері господарської діяльності із змінами ,внесеними згідно із Законом № 2246-VIII від 07.12. 2017 року.
Стаття 2. Встановити до 31 грудня 2018 року мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Стаття 3. До 31 грудня 2018 року позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органами державного нагляду (контролю):
1) з підстави, передбаченої частиною другою цієї статті (за погодженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності (далі - Державна регуляторна служба);
2) за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
3) за рішенням суду;
4) у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання;
5) у разі настання події, що має значний негативний вплив відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України, на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
6) для перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю).
Позаплановий захід державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав проводиться органом державного нагляду (контролю) за погодженням Державної регуляторної служби.
Для погодження орган державного нагляду (контролю) подає Державній регуляторній службі копію відповідного звернення фізичної особи та обґрунтування необхідності проведення перевірки. Державна регуляторна служба розглядає подані документи та надає погодження або вмотивовану відмову у наданні погодження протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідних документів.

Форма та порядок надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав затверджуються Державною регуляторною службою.
Органи місцевого самоврядування під час здійснення делегованих повноважень несуть рекомендований характер для доведення інформації з охорони праці згідно діючого законодавства.

4. Профілактика виробничого травматизму.
Проведення навчання керівників підприємств, проведення інструктажів з питань охорони праці. Ведення журналів інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Розробка інструкцій з охорони праці. Контроль зі сторони керівників підприємств за дотриманням робітниками вимог інструкцій з охорони праці , виробничої та трудової дисципліни.
5. Алгоритм дій роботодавця у разу нещасного випадку.
У разі настання нещасного випадку безпосередній керівник робіт зобов’язаний:
• терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому, забезпечити у разі потреби його доставку до лікувально-профілактичного закладу;
• негайно повідомити роботодавця про те, що сталося;
• зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на робочому місці та машини, механізми, обладнання, устаткування (далі — устаткування) у такому стані, в якому вони були на момент настання нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків та порушення виробничих процесів), а також вжити заходів до недопущення подібних нещасних випадків.
Керівник одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов’язаний:
• протягом однієї години передати з використанням засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок:
• Фондові за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;
• керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок — керівникові профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки — уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);
• керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;
• органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;
• закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння);
Шановні роботодавці! Завжди пам’ятайте про цінність життя та здоров’я.
Створюйте безпечні умови праці для своїх робітників. Біду краще попередити, ніж потім намагатися зменшити її наслідки!

DSC 1952
Присутні: 21 чол.

«Донеччина зустрічає своїх захисників»

5 липня міста північної Донеччини відзначили четверту річницю звільнення від проросійських окупантів. В ті спекотні дні липня, чотири роки тому, завдяки успішним діям військовослужбовців – учасників Антитерористичної операції, протягом 5-6 липня міста Слов’янськ, Краматорськ, Бахмут, Дружківка та Костянтинівка повернулися під контроль української влади.
Сьогодні костянтинівці долучилися до відзначення Дня звільнення північних міст Донецької області від проросійських терористів. Всеукраїнська акція «Донеччина зустрічає своїх захисників» проводиться з метою об’єднання ветеранів АТО з усієї України, військовослужбовців Об’єднаних сил, громадських діячів та активістів, військових психологів, представників влади та громади для відзначення нового для Донеччини свята, що покликане створити новітню традицію та поєднати усіх людей, які боролись за територіальну цілісність та суверенітет України та прагнуть розвивати та оновлювати Донеччину в місті проведено низку заходів.
Центральна міська публічна бібліотека зустріла учасників Всеукраїнської акції «Донеччина зустрічає своїх захисників» із хлібом – сіллю, та радо запросила прийняти участь в патріотичній годині пам’яті «Герої нашого часу». До цього заходу долучилися представники виконавчого комітету Костянтинівської міської ради, члени громадської ради при виконкомі Костянтинівської міської ради, представники Костянтинівського відділу поліції Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, Костянтинівського міського центру зайнятості, члени громадської організації «Гайдамаки» на чолі з Дмитром Яригіним - колишнім бійцем «Дніпро - 1», члени міської спілки «Інваліди Чорнобиля», члени міської громадської організації «Союз «Інтернаціоналіст», місцеві поети, члени літературного об’єднання «Дзеркало», військовослужбовці 90 – го окремого аеромобільно-десантного батальйону ім. Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова 81-ї окремої аеромобільної бригади, користувачі центральної міської публічної бібліотеки. Присутніх зі святом привітали начальник відділу у справах сім’ї і молоді Костянтинівської міської ради Світлана Ткаченко та голова громадської організації «Гайдамаки» Дмитро Яригін привітали всіх із святом. А далі були згадки тих страшних часів для міста…. демонстрація відеоматеріалів «Привітання Президента України Петра Порошенка жителів міста з визволенням Костянтинівки, Слов’янська, Дружківки, Краматорська, Бахмута», «Обстріл телевежі у Костянтинівці у 2014 році» , «Повертайся живим»….. Згадали славетних синів українського народу - велетнів слави і духу Тараса Шевченка, Богдана Хмельницького, Михайла Грушевського, які завжди пам’ятали, що вони – українці. Присутні декламували вірші стосовно подій, що відбуваються на Донбасі, сучасних українських поетів та власні.

IMG 0445

Надалі всі учасники заходу мали можливість долучитися до церемонії покладання квітів до пам’ятного знаку загиблим учасника АТО, що знаходиться на території 90 – го окремого аеромобільно-десантного батальйону ім. Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова 81-ї окремої аеромобільної бригади. В церемонії покладання квітів прийняв участь заступник міського голови В.Василенко. В своїй промові він подякував всім учасникам АТО, які з перших днів стали на захист Батьківщини, тим воїнам, хто приймав участь в успішній операції по звільненню північної частини Донеччини, зокрема нашого рідного міста. Пам'ять за загиблими було вшановано хвилиною мовчання та покладено квіти до пам’ятного знаку.

5

Надалі делегація відвідала міський краєзнавчий музей. Почесні гості мали змогу познайомитися з історією Костянтинівки від заснування перших поселень на території міста, виникненням і розвитком промислових підприємств. Відвідали виставку, присвячену подіям у Костянтинівці в період окупації та під час проведення АТО, переглянули світлини тих буремних днів коли збройні формування намагалися встановити свій правлячий режим, тих перших днів, коли в місто увійшли військовослужбовці АТО. Переглянуто експонати, надані військовою частиною 90-го окремого аеромобільно-десантного батальйону ім. Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова 81-ї окремої аеромобільної бригади, громадською організацією «Учасників бойових дій та волонтерів АТО». Особливе місце в цій залі займають світлини костянтинівських хлопців Сергія Ісаєва, Олександра Пономарьова, Андрія Костіна, які загинули боронячи територіальну цілісність України, захищаючи права та свободи її громадян. Пам'ять за загиблими учасниками АТО було вшановано хвилиною мовчання.

DSCN1035

 

«Вимріяна поколіннями»

28 червня у Палаці культури та дозвілля було проведено святковий урочистий захід «Вимріяна поколіннями».

Присутніх привітав секретар міської ради Юрій Разумний. Він зазначив, що 22 роки тому наша держава збагатилася визначальним документом та остаточно закріпила волю та прагнення українського народу – жити у власній, соборній, демократичній, незалежній, правовій державі. Вона увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності і демократії, гарант незалежності і соборності України. І цю волю народу, висловлену 22 роки тому, українці стверджують кожного дня, відстоюючи свободу і територіальну цілісність держави. Наприкінці виступу він побажав усім жителям нашого міста міцного здоров'я, затишку в родинах, мудрості й далекоглядності, миру та злагоди на нашій українській землі.

DSC 0042

Творчі колективи Палацу культури та дозвілля підготували святкову концертну програму, яка була наповнена глибоким змістом любові до рідної землі, її охоронців, сповнена світлих мрій, емоцій, почуттів, гордості за Україну.

Співробітництво у сфері надання адміністративних послуг

З метою налагодження співпраці та підвищення рівня поінформованості населення та роботодавців щодо послуг та можливостей служби зайнятості Костянтинівський міський центр зайнятості консультує громадян у Центрах надання адміністративних послуг міста та району.

P7031000

У приміщеннях Костянтинівської міської ради та районної державної адміністрації створено інформаційні куточки, у яких представлені послуги та можливості Державної служби зайнятості. Щонеділі фахівцем міського центру зайнятості надаються консультації з питань застосування законодавства про зайнятість та загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття, надання соціальних послуг, та з інших питань, пов’язаних із соціальним захистом населення.
Також, організовано роботу з надання на базі ЦНАП інформаційної підтримки населенню і суб'єктів господарювання про можливості служби зайнятості у сприянні старту або розширенню власного бізнесу. Зокрема, надання консультацій з питань ведення підприємницької діяльності, проведення тренінгів з основ бізнес-планування, інформування про різні грантові програми.
Співпраця Костянтинівського МЦЗ з Центрами надання адміністративних послуг на благо громади триватиме і надалі.

Покладання квітів до меморіалу на Алеї пам’яті

На передодні відзначення Дня Конституції України костянтинівці згадали тих, хто загинув в боях, відстоюючи свободу та територіальну цілісність, незалежність України у зоні АТО. Делегації від трудових колективів підприємств та організацій міста поклали квіти до меморіалу на Алеї пам’яті на території 90-го батальйону, пам’ятного знаку воїнам АТО (вул. Ціолковського) та до пам’ятних дощок загиблим учасникам АТО. Пам'ять за загиблими вшановано хвилиною мовчання.

IMG 20180628 090004

© 2016 Костянтинівська міська рада.
Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.
logo gray small
logo footer
85114, м.Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260
Тел./факс приймальні: +38 062 724-36-10
Для відправлення запиту на отримання публічної інформації:
тел./факс: +38 062 724-03-93 E-mail: publ@konstrada.gov.ua  
Для офіційної кореспонденції:
E-mail: kon.v@dn.gov.ua