«Різдвяний передзвін»

12 січня 2019 року делегація від м. Костянтинівка прийняла участь в обласному фестивалі «Різдвяний передзвін», що проходив в Званівській сільській об’єднаній громаді в селі Званівка. Всіх учасників та гостей привітали Ігор Стокоз - заступник голови Донецької обласної держадміністрації, Олександр Білицький - Званівський сільський голова, Отець Павло - Ігумен Монастиря Серця Христового.

2018011411

Творчі колективи від м. Костянтинівки вітали учасників фестивалю зі сцени своїми колядками та щедрівками на ряду з колективами зі Львівської, Харківської та Донецької областей.

5c3a3f7e06f66 DSC 0055

Підсумки роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області за 2018 рік

Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

Упродовж 2018 року Відділенням проводилась робота по врегулюванню 79 випадків ускладнення стану СТВ, по яких було взято на облік 92 чинника, з яких щодо своєчасної виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості з неї було взято на облік 77 чинників (83,7% від загальної кількості). Причиною виникнення випадків ускладнення стану СТВ у звітному періоді стала заборгованість із виплати зарплати в сумі 369 млн.грн.
З початку 2018 року було взято на облік 72 випадки ускладнення стану СТВ. Найбільша кількість випадків за видами економічної діяльності припадала на підприємства:
- водопостачання; каналізації, поводження з відходами – 21 випадок (29,2%);
- добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 14 випадків (19,4%);
- сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства – 8 випадків (11,1%).
Причинами виникнення випадків ускладнення на підприємствах Донецької області з початку 2018 року були 85 чинників, з них:
2 – щодо укладення чи зміни колективного договору, угоди (2,4%);
13 – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень (15,3%);
70 – щодо невиконання вимог законодавства про працю (82,4%).
У звітному періоді, з метою врегулювання чинників ускладнення стану СТВ, фахівцями Відділення по кожному підприємству було складено план заходів по врегулюванню чинників ускладнення, здійснено виїзди на підприємства та проведено 284 узгоджувальних зустрічей зі сторонами соціально-трудових відносин.
В результаті постійної взаємодії зі сторонами соціально-трудових відносин та органами місцевого самоврядування в 2018 році було погашено заборгованості із виплати заробітної плати, що стала чинником ускладнення, в сумі 256 млн.грн., що складає 69,3% від заборгованості, що стала чинником ускладнення стану СТВ.
У 2018 році знято з обліку 65 випадків, в тому числі 49 – у зв’язку із врегулюванням чинників ускладнення, 14 – у зв’язку із зняттям з обліку з різних причин (припинення трудових відносин, відсутність причин або умов для виникнення КТС(К)), 2 – у зв’язку із реєстрацією КТС(К).
Станом на 01.01.2019 року на обліку Відділення знаходиться 14 випадків ускладнення стану СТВ з 14 чинниками, по яким в стадії вирішення залишається сума заборгованості із виплати заробітної плати 89 844,6 тис. грн., що складає 24,3% від заборгованості, що стала чинником ускладнення стану СТВ.

 

Стан і результати задоволення висунутих найманими працівниками або профспілками вимог та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

Упродовж 2018 року Відділенням проводилась робота по вирішенню 9 колективних трудових спорів (конфліктів), в тому числі 8 – на виробничому рівні, з яких 5 – на рівні підприємств, установ, організацій (62,5%), 3 – на рівні структурних підрозділів (37,5%); 1 – на територіальному рівні.
У 9 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 40 вимог, в т.ч.:
- щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту – 1 вимога (2,5% від загальної кількості);
- щодо виконання колективного договору, угоди – 21 вимога (52,5%);
- щодо невиконання вимог законодавства про працю – 18 вимог (45%).
Упродовж 2018 року з метою проведення моніторингу стану вирішення вимог найманих працівників у КТС(К) та на виконання рішень примирних органів зі сторонами СТВ було проведено 122 примирні процедури, в т.ч. 109 – узгоджувальних зустрічей, 13 – примирних комісій.
У звітному періоді зареєстровано 3 КТС(К) на виробничому рівні з 15 вимогами, висунутими найманими працівниками.
У 2018 році за сприяння НСПП знято з реєстрації 4 КТС(К) (44,4%).
По знятим з реєстрації 4 КТС(К) вирішено 17 вимог (42,5% від загальної кількості вимог), висунутих найманими працівниками.
Таким чином, станом на 01.01.2019 року на обліку Відділення залишилось 5 КТС(К), в яких в стадії вирішення залишилися 23 вимоги, висунуті найманими працівниками, проте, по цим спорам заборгованість із заробітної плат и при виникненні КТС(К), відсутня. Заборгованість із заробітної плати, яка утворилася після реєстрації КТС(К) і залишилася невиплаченою станом на 01.01.2019 року, складає 102 млн.грн.

 

Страйки, колективні припинення роботи, акції протесту, пов’язані з ускладненням стану соціально-трудових відносин

Упродовж 2018 року, з метою вирішення спірних питань між сторонами соціально-трудових відносин виключно у правовому руслі, Відділення спрямовувало свої зусилля на попередження проведення страйків і акцій протесту та послаблення соціальної напруги під час проведення найманими працівниками страйків і колективних припинень роботи.
За звітний період Відділенням було зафіксовано проведення 22 акцій соціального протесту, а саме: 1 стихійний страйк, 5 мітингів, 2 невихіди на поверхню, 7 припинень роботи, 6 пікетувань, 1 вуличні походи.
Найбільший показник проведення акцій соціального протесту зафіксовано на підприємствах вугледобувної галузі – 20, що складає 91% від загальної кількості, а наймані працівники цих підприємств вважалися значно активними у захисті своїх соціальних прав та гарантій.
Основними вимогами працівників під час проведення акцій соціального протесту, страйку були:
- погашення заборгованості із заробітної плати;
- виплата поточної заробітної плати;
- вирішення питання бюджетного фінансування заробітної плати;
- підвищення тарифних ставок на рівень інфляції;
- виділення коштів на технологію та матеріали;
- оснащення та підготовки лав і очисних вибоїв;
- зниження рівня заробітної плати внаслідок неповного робочого тижня.
По всіх випадках фахівцями Відділення надавалися консультації та роз’яснення керівникам підприємств, головам територіальних організацій профспілки працівників вугільної промисловості України, голові Міжрегіональної організації незалежних профспілок гірників України, найманим працівниками, виконавчим комітетам відповідних міських рад. Також Відділення сприяло проведенню переговорів по пошуку шляхів вирішення порушених питань та проводило консультації з проблемних питань з керівництвом Донецької облдержадміністрації.

 

Організаційно-методична робота з арбітрами, посередниками, завідувачами інформаційно-консультаційними центрами НСПП

Організаційно-методична робота з арбітрами, посередниками, завідувачами інформаційно-консультаційними центрами НСПП у 2018 році була направлена на підвищення ефективності роботи Відділення, вдосконалення теорії та практики вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин.
Станом на 1 січня 2019 року в Донецькій області налічується 13 трудових арбітрів, 2 посередника, здійснюють діяльність 27 інформаційно-консультаційних центрів у містах та районах Донецької області, які сприяють підвищенню правової культури сторін соціально-трудових відносин.
З метою здійснення організаційно-методичної роботи з арбітрами, посередниками і завідувачами ІКЦ, у 2018 року фахівцями Відділення було проведено 17 дистанційних семінарів-нарад, під час яких фахівці Відділення знайомили завідуючих ІКЦ з практикою роботи Відділення щодо запобігання та вирішення КТС (К), формування соціального діалогу у містах і районах області, реагування на колективні звернення громадян.

 

Підвищення рівня правової культури сторін соціально-трудових відносин

Одним із напрямів підвищення рівня правової культури сторін соціально-трудових відносин є проведення семінарів, робочих зустрічей та нарад зі сторонами соціального діалогу, участь фахівців Відділення у семінарах, конференціях, засіданнях, робочих нарадах, які проводились профспілковими організаціями та їх об’єднаннями, органами влади, учбовими закладами та ін.
Упродовж 2018 року фахівці Відділення прийняли участь та виступили з інформаціями, провели різні заходи, що відносяться до компетенції НСПП, про результати діяльності Відділення та розвитку соціального діалогу в Донецькій області у 117 заходах, в тому числі:
виступи на нарадах (зустрічах, засіданнях) – 64;
проведені Відділенням заходи – 24;
виступи працівників Відділення – 28;
прочитано лекцій працівниками Відділення – 1.
Надано методичну допомогу виконкому Бахмутської міської ради щодо здійснення взаємодії відділення НСПП в Донецькій області з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з питань соціального діалогу, запобігання та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та під час оголошення чи проведення найманими працівниками акції протесту (страйку).


Інформування громадськості

Упродовж 2018 року фахівцями Відділення здійснювалися заходи, спрямовані на висвітлення ідеологічних засад діяльності та практичного досвіду роботи НСПП та відділення НСПП в Донецькій області з питань запобігання виникненню та сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів).
Фахівцями Відділення у 2018 році проведено 269 заходів інформаційної діяльності щодо опублікування статей, інформаційних, аналітичних матеріалів, проведення виступів, інтерв’ю, коментарів в засобах масової інформації (друкованих та Інтернет – виданнях).
В 2018 році Відділенням розроблено та направлено для використання в роботі сторонам соціального діалогу Методичні рекомендації щодо форм та методів взаємодії відділення НСПП в Донецькій області з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з питань соціального діалогу, запобігання та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та під час оголошення чи проведення найманими працівниками акції протесту (страйку).
В 2018 році начальником Відділення проведено 11 телефонних «гарячих» ліній з питань, що виникають між сторонами соціально-трудових відносин.
Фахівцями Відділення було підготовлено та розміщено на сайті НСПП 75 інформаційних матеріалів, на сайті Відділення – 91 інформаційний матеріал, на сайтах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – 83 інформаційних матеріалів щодо поточної діяльності Відділення.


Проведення роботи щодо оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців на територіальному рівні

У 2018 році проводилася робота з підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців на територіальному рівні на виконання Закону України «Про соціальний діалог в Україні».
Упродовж 2018 року підтверджено репрезентативність: Донецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України та Об’єднанню організацій роботодавців Донецької області, про що прийнято відповідні рішення та видані Свідоцтва.

Заходи щодо запобігання та протидії домашнього насильства та насильства за ознакою статі в м.Костянтинівці

На виконання законів України від 07.12.2017 №2229-VIII «Про запобігання та протидію домашньому насильству», від 08.09.2005 №2866- IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 №658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі» у грудні 2018 - на початку січня 2019 року у Костянтинівці відбулася низка заходів щодо посилення взаємодії суб’ єктів, які задіяні в даному напрямку роботи: заступник міського голови, відділ у справах сім’ї і молоді, структурний підрозділ Національної поліції, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, управління освіти, центр первинної медиком-санітарної допомоги. 

IMG 1437

Робочою комісією щодо попередження насильства в сім’ї затверджені заходи щодозапобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статіна період 2018-2020 роки; розпорядженням міського голови визначені координатор та відповідальні особи з питань запобігання та протидії домашньомунасильству і насильству за ознакою статіу м. Костянтинівці; підготовлено проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про створення міської Координаційної ради з питань сімейної політики, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми».
Доведено інформацію до керівників управління освіти м.Костянтинівки, медичних закладів, структурного підрозділу Національної поліції, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центру первинної медико-санітарної допомоги, служби у справах дітей,середньо-спеціальних учбових закладів міста про визначення Наказом уповноваженого спеціаліста з числа працівників для проведення невідкладних заходів реагування у разі виявлення фактів насильства.
Відділом у справах сім’ї і молоді спільно з представником «Бюро правової допомоги» 10 січня 2019 року проведена інформаційно-роз’яснювальна, консультаційна нарада з даної тематики із заступниками директорів з виховної роботи, практичними психологами середньо-спеціальних учбових закладів міста.
Робота в даному напрямку триває.

До уваги!

Згідно інформації Українського гідрометеорологічного центру Державної служби України з надзвичайних ситуацій 11-12 січня 2019 року на території Донецької області очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, місцями сильний дощ та сніг (приріст снігового покрову 10-15 см), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, пориви вітру 15-20 м/с.

Ускладнення погодних умов 11-12січня відповідає 1 рівню небезпечності. Такі погодні умови можуть призвести до порушень електропостачання населених пунктів, руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, ускладнення роботи комунальних служб.
Просимо враховувати зазначену інформацію при плануванні поїздок, оскільки при ускладненні погодних умов може бути введено тимчасове обмеження руху транспортних засобів

Рада регіонального розвитку міста

10 січня 2019 року під головуванням міського голови Сергія Давидова відбулося перше засідання Ради регіонального розвитку міста, учасники якої обговорили та затвердили План перспективного розвитку міста на 2019-2021 роки.

20190110 100228

Проект дорожньої карти міста Костянтинівки на наступних три роки вже сформований. На засіданні Ради регіонального розвитку міста було докладно обговорено, над якими проектами міста влада буде працювати у 2019-2021 роках та за допомогою яких механізмів фінансування.

© 2016 Костянтинівська міська рада.
Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.
logo gray small
logo footer
85114, м.Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260
Тел./факс приймальні: +38 062 724-36-10
Для відправлення запиту на отримання публічної інформації:
тел./факс: +38 062 724-03-93 E-mail: publ@konstrada.gov.ua  
Для офіційної кореспонденції:
E-mail: kon.v@dn.gov.ua