Управління соціального захисту населення

211015pato

 

 

ВАЖЛИВО!!!

Управління соціального захисту населення щодо невиплати всіх видів державних соціальних допомог повідомляє наступне.
Щорічно на початку фінансового року Департаментом соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації проводиться робота з розподілу лімітних асигнувань в межах області. Найближчим часом управлінням міст та районів буде доведено кошторис та надано фінансування всіх видів державних соціальних допомог.
Управління протягом двох робочих днів з надходження фінансування зобов’язано перерахувати грошові кошти на рахунки уповноважених банків та відділень зв’язку.
Таким чином, вже на наступному тижні розпочнеться виплата допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю, соціальної пенсії та інших видів державних соціальних допомог.
Подібна ситуація відбувається в січні кожного року, в подальшому виплата буде проводитися у звичайному режимі.

Інформаційне повідомлення щодо оформлення громадянами житлової субсідії.

 

З В І Т про результати роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області за 2020 рік

Упродовж 2020 року Відділенням проводилась робота по врегулюванню 47 конфліктних ситуацій. Причиною виникнення більшості випадків ускладнення стану СТВ у звітному періоді стала заборгованість із виплати зарплати в сумі 226511,8 тис. грн. 

В результаті постійної взаємодії зі сторонами соціально-трудових відносин (далі - СТВ) та органами місцевого самоврядування в 2020 році було погашено заборгованості із виплати заробітної плати, що стала причиною ускладнення стану СТВ, в сумі 119112,5 тис.грн., що складає 52,6% від заборгованості, що стала причиною ускладнення стану СТВ.
Станом на 01.01.2021 року на обліку Відділення залишилося 12 випадків ускладнення стану СТВ з 12 розбіжностями, по яким в стадії вирішення залишається сума заборгованості із виплати заробітної плати 15874,2 тис. грн., що складає 7,0% від заборгованості, що стала причиною ускладнення стану СТВ.
Упродовж 2020 року Відділенням проводилась робота по вирішенню 8 колективних трудових спорів (конфліктів), в тому числі 7 – на виробничому рівні, з яких 6 – на рівні підприємств, установ, організацій (85,7%), 1 – на рівні структурних підрозділів (14,3%); 1 – на територіальному рівні (додаток 5).
У 8 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 23 вимоги, в тому числі:
- щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту – 1 вимога (4,3% від загальної кількості);
- щодо виконання колективного договору, угоди –5 вимог (21,7%);
- щодо невиконання вимог законодавства про працю – 17 вимог (73,9%).
Упродовж 2020 року з метою проведення моніторингу стану вирішення вимог найманих працівників у КТС(К) та на виконання рішень примирних органів зі сторонами СТВ було проведено 82 примирні процедури, в т.ч. 72 – узгоджувальні зустрічі, 10 – примирних комісій.
У звітному періоді зареєстровано 4 КТС(К) на виробничому рівні з 9 вимогами, висунутими найманими працівниками.
Упродовж 2020 року за сприяння НСПП знято з реєстрації 4 КТС(К). Таким чином, станом на 01.01.2021 року на обліку Відділення залишилось 4 КТС(К), зокрема ДП «Селидіввугілля», ДП «Мирноградвугілля», Костянтинівське державне науково-виробниче підприємство «Кварсит», ТДВ
«Орендне підприємство «Шахта ім. Святої Матрони Московської» в яких в стадії вирішення залишилися 15 вимог, висунуті найманими працівниками.
Упродовж 2020 року, з метою вирішення спірних питань між сторонами соціально-трудових відносин виключно у правовому руслі, Відділення спрямовувало свої зусилля на попередження проведення страйків і акцій протесту та послаблення соціальної напруги під час проведення найманими працівниками страйків і колективних припинень роботи.
За звітний період Відділенням було зафіксовано проведення 23 акції соціального протесту, а саме: 11 мітингів, 2 невиходи на поверхню, 2 припинення роботи, 5 перекриття руху, 3 пікетування.
Основними вимогами працівників під час проведення акцій соціального протесту, страйку були:
- погашення заборгованості із заробітної плати;
- виплата поточної заробітної плати;
- припинення простою та недопущення масового вивільнення працівників;
- забезпечення пріоритетного працевлаштування робітників регіону;
- забезпечення виконання колективних договорів, Генеральної угоди, галузевої угоди, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Найчастіше страйки та акції соціального протесту проводилися на підприємствах вугледобувної галузі, а наймані працівники цих підприємств вважалися найбільш активними у захисті своїх соціальних прав та гарантій.
За всіма випадками фахівцями Відділення надавалися консультації та роз’яснення головам територіальних організацій профспілки працівників вугільної промисловості України, голові Міжрегіональної організації незалежних профспілок гірників України, найманим працівниками, адміністрації підприємств, виконавчим комітетам відповідних міських рад. Також Відділення сприяло проведенню переговорів по пошуку шляхів вирішення порушених питань та проводило консультації з проблемних питань з керівництвом Донецької облдержадміністрації.
Аналіз причин загострення стану соціально-трудових відносин у звітному періоді, свідчить, що невиконання положень колективних договорів та законодавства про працю щодо дотримання строків виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості з неї залишається головними причинами, що спонукають найманих працівників до вжиття крайніх засобів вирішення своїх вимог – страйків та акцій соціального протесту.
Станом на 1 січня 2021 року в Донецькій області налічується 13 трудових арбітрів, 2 посередника, здійснюють діяльність 27 інформаційно-консультаційних центрів у містах та районах Донецької області, які сприяють підвищенню правової культури сторін соціально-трудових відносин.
З метою здійснення організаційно-методичної роботи з арбітрами, посередниками і завідувачами інформаційно-консультаційних центрів НСПП (далі – ІКЦ), у 2020 році фахівцями Відділення було проведено 12 дистанційних семінарів-нарад, в т.ч. 4 – з арбітрами та посередниками відділення НСПП в Донецькій області та 8 – із завідувачами ІКЦ в містах і районах Донецької області. Під час проведення семінарів-нарад фахівці Відділення знайомили завідуючих ІКЦ з практикою роботи Відділення щодо запобігання та вирішення КТС (К), формування соціального діалогу у містах і районах області, використання нормативно-правових актів під час проведення примирних процедур, реагування на колективні звернення громадян.
Упродовж 2020 року фахівці Відділення прийняли участь у 171 заході, що відносяться до компетенції НСПП.

 

З В І Т про результати роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області за 9 місяців 2020 року


Упродовж 9 місяців 2020 року Відділенням проводилась робота по врегулюванню 39 конфліктних ситуацій на 39 підприємствах. Взято на облік 40 розбіжностей, з яких щодо своєчасної виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості - 38 (95% від загальної кількості) та 2 щодо виконання колективного договору (5,0%). Основною причиною виникнення випадків ускладнення стану СТВ у звітному періоді стала заборгованість із виплати зарплати в сумі 175908,8 тис. грн.
У звітному періоді, з метою врегулювання розбіжностей, фахівцями Відділення по кожному підприємству було складено план заходів по врегулюванню розбіжностей, здійснено виїзди на підприємства та проведено 113 узгоджувальних зустрічей зі сторонами соціально-трудових відносин.
В результаті постійної взаємодії зі сторонами соціально-трудових відносин та органами місцевого самоврядування протягом 9 місяців 2020 року було погашено заборгованості із виплати заробітної плати, що стала чинником ускладнення, в сумі 87890,8 тис.грн., що складає 50,0% від заборгованості, що стала основною причиною виникнення конфліктних ситуацій.
Станом на 01.10.2020 року на обліку Відділення знаходиться 13 конфліктних ситуацій з 14 розбіжностями, по яким в стадії вирішення залишається сума заборгованості із виплати заробітної плати 81789,1 тис. грн., що складає 46,5% від заборгованості, що стала причиною ускладнення стану СТВ.
Протягом 9 місяців 2020 року Відділенням зареєстровано 4 КТС(К).
Упродовж 9 місяців 2020 року Відділенням проводилась робота по вирішенню 8 колективних трудових спорів (конфліктів) в тому числі 7 – на виробничому рівні, з яких 6 – на рівні підприємств, установ, організацій, 1 – на рівні структурних підрозділів; 1- на територіальному рівні.
У 8 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 23 вимоги, в тому числі:
- щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту – 1 вимога (4,3% від загальної кількості);
- щодо виконання колективного договору, угоди – 5 вимог (21,7%);
- щодо невиконання вимог законодавства про працю – 17 вимог (73,9%).
Упродовж 9 місяців 2020 року з метою проведення моніторингу стану вирішення вимог найманих працівників у КТС(К) та на виконання рішень примирних органів зі сторонами СТВ було проведено 66 примирних процедур, в т.ч. 61 – узгоджувальну зустріч, 5– примирних комісії.
Протягом 9 місяців 2020 року за сприянням Відділення врегульовано та знято з реєстрації 4 КТС(К).
Упродовж 9 місяців 2020 року, з метою вирішення спірних питань між сторонами соціально-трудових відносин виключно у правовому руслі, Відділення спрямовувало свої зусилля на попередження проведення страйків і акцій протесту та послаблення соціальної напруги під час проведення найманими працівниками страйків і колективних припинень роботи.
За звітний період Відділенням було зафіксовано проведення 20 акцій соціального протесту, а саме: 8 мітингів, 2 невиходу на поверхню, 5 перекритів руху, 1 припинення роботи та 4 пікети.
Основними вимогами працівників під час проведення акцій соціального протесту, страйку були:
- погашення заборгованості із заробітної плати;
- виплата поточної заробітної плати;
- припинення простою та недопущення масового вивільнення працівників.
Найчастіше акції соціального протесту проводилися на підприємствах вугледобувної галузі, а наймані працівники цих підприємств вважалися найбільш активними у захисті своїх соціальних прав та гарантій.
По всіх випадках фахівцями Відділення надавалися консультації та роз’яснення керівникам підприємств, головам територіальних організацій і первинних профспілок працівників вугільної промисловості України, голові Міжрегіональної організації незалежних профспілок гірників України, найманим працівниками, виконавчим комітетам відповідних міських рад. Також Відділення сприяло проведенню переговорів по пошуку шляхів вирішення порушених питань та проводило консультації з проблемних питань з керівництвом Донецької облдержадміністрації.
Аналіз причин загострення стану соціально-трудових відносин у звітному періоді, свідчить, що невиконання положень колективних договорів та законодавства про працю щодо дотримання строків виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості з неї залишається головними причинами, що спонукають найманих працівників до вжиття крайніх засобів вирішення своїх вимог – страйків та акцій соціального протесту.

З метою моніторингу стану виконання рішень примирних органів та вимог найманих працівників, врегулювання конфліктних ситуацій упродовж 9 місяців 2020 року фахівцями Відділення було організовано та проведено 179 примирних процедур зі сторонами соціально-трудових відносин, в тому числі зі сторонами колективних трудових спорів – 61 узгоджувальну зустріч (35,0% від загальної кількості) та 5 примирних комісій (2,9%), зі сторонами соціально-трудових відносин – 113 (64,9%). За звітний період у Відділенні зареєстровано 95 звернень, у тому числі письмових 41, усних 54.
Практичний досвід роботи Відділення свідчить про результативність вирішення вимог найманих працівників та врегулювання чинників ускладнення стану соціально-трудових відносин шляхом проведення узгоджувальних зустрічей зі сторонами соціально-трудових відносин, в ході проведення яких вдається досягнути взаємоприйнятних домовленостей у вирішенні проблемних питань та запобігти можливому подальшому загострення ситуації.

 

Проходь опитування ― допоможи прибрати бар’єри!

За ініціативи дружини Президента України Олени Зеленської стартував проєкт щодо обговорення актуальних питань безбар’єрності. Для цього на сайті bf.gov.ua розпочато всеукраїнське онлайн-опитування, яке триватиме два місяці.
Сотні тисяч українців постійно живуть за бар’єрами, які зараз відчули всі: обмежена мобільність, ментальні та фізичні відмінності, нерозуміння з боку суспільства.
По суті, мільйони людей, не усвідомлюючи цього, одночасно взяли участь у соціальному експерименті – як у нашому суспільстві, в наших містах і селах жити людям з обмеженою мобільністю, ментальними та фізичними відмінностями.

Будь-які бар’єри можна прибрати або здолати, але спочатку їх треба усвідомити.

Опитувальник містить сім важливих запитань, що стосуються фізичних і психологічних бар’єрів, а також тих, що пов’язані з культурними та віковими особливостями.

 

Зміна контактних даних управління соціального захисту населення Костянтинівської міської ради.

Контактна інформація
Наша адреса: 85113, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Громова, буд. 14
Приймальня: (06272) 6-23-30. Факс: (06272) 6-23-30. «Гаряча лінія»: 6-12-59. Телефон «Довіри»: 2-84-76.
Порядок роботи: з 8-00 по 17-00. Перерва з 12-00 по 12-48. Громадська приймальня працює без перерви. Вихідні дні: субота, неділя.
Проїзд автобусами: «Б», №1, №2, №9, «5-А», №51, «Дачи-Строитель» до зупинки «Нулевой».
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

За консультацією Ви можете звернутись за телефонами управління :  Триває ремонт в управлінні!!!
Будуть працювати тільки мобільні телефони.
0992717286                          «гарячі лінії» управління
0992717439                          Приймальня начальника управління (секретар управління)
0663495130 0662536741     відділ прийому громадян
0992736782                          відділ з питання надання пільг
0505862449 0992803610     відділ соціального обслуговування громадян
0992803650                          відділ прийняття рішень
0992803615                          відділ державних соціальних інспекторів
0992717249                          відділ з питання виплати різних видів державних допомог
0992803607                          відділ з питань контролю за призначенням(перерахунку) та виплатою пенсій органами ПФУ
За консультацією по мобільним телефонам Ви можете звертатися:
понеділок-четверг з 8.00 до 17.00 годин
п‘ятниця з 8.00 до 16.45 годин.

 

Проходь опитування ― допоможи прибрати бар’єри!

За ініціативи дружини Президента України Олени Зеленської стартував проєкт щодо обговорення актуальних питань безбар’єрності. Для цього на сайті bf.gov.ua розпочато всеукраїнське онлайн-опитування, яке триватиме два місяці.

Сотні тисяч українців постійно живуть за бар’єрами, які зараз відчули всі: обмежена мобільність, ментальні та фізичні відмінності, нерозуміння з боку суспільства.
По суті, мільйони людей, не усвідомлюючи цього, одночасно взяли участь у соціальному експерименті – як у нашому суспільстві, в наших містах і селах жити людям з обмеженою мобільністю, ментальними та фізичними відмінностями.

Будь-які бар’єри можна прибрати або здолати, але спочатку їх треба усвідомити.

Опитувальник містить сім важливих запитань, що стосуються фізичних і психологічних бар’єрів, а також тих, що пов’язані з культурними та віковими особливостями.

 

До уваги громадських об’єднань осіб з інвалідністю!

3 березня 2020 Урядом було прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 166 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю» (далі – Постанова № 166), якою вдосконалюється механізм надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів з метою ефективного їх використання, а саме:

• забезпечується рівний доступ до фінансової підтримки всіх громадських об’єднань осіб з інвалідністю;
• запроваджується механізм надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів на конкурсних засадах;
• забезпечується отримання коштів громадськими об’єднаннями на виконання програм (проєктів, заходів), організаційний розвиток громадських об’єднань, а також адміністративні витрати на організаційне та матеріально – технічне забезпечення діяльності громадського об’єднання;
• надається можливість отримання фінансової підтримки відокремленим підрозділам (осередкам) всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю, у тому числі УТОС, УТОГ на місцевому рівні.
Звертаємо увагу місцевих громадських об’єднань осіб з інвалідністю, що Кабінет Міністрів України встановив, що місцеві органи виконавчої влади, починаючи з 2020 року, забезпечують проведення конкурсів з визначення проєктів (заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для реалізації яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів місцевих бюджетів, з урахуванням положень Порядку, затвердженого постановою № 166. Для УТОС та УТОГ залишається дворічний перехідний період (2020 – 2021 роки) без участі у конкурсі.
Враховуючи, що вже в цьому році фінансування громадських об’єднань осіб з інвалідністю починається по новому Порядку, інформуємо про основні норми Постанови КМУ № 166 від 3 березня 2020 року з урахуванням норм Постанови КМУ № 1049 від 12 жовтня 2011 року:
• головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики (здійснює розподіл). Відповідальним виконавцем бюджетної програми та розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Фонд соціального захисту інвалідів, який проводить конкурс відповідно до Порядку (постанова КМУ № 1049);
• одержувачами бюджетних коштів є громадські об’єднання осіб з інвалідністю, які внесені до Реєстру громадських об’єднань (раніше були тільки ті, які мають статус всеукраїнських);
• фінансова підтримка за рахунок коштів державного бюджету надається для виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) загальнодержавного рівня;
• конкурс буде проводиться Фондом соціального захисту інвалідів відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049;
• терміни проведення Конкурсу встановлюються Фондом соціального захисту інвалідів;
• спрямування бюджетних коштів визначено п. 5 Постанови;
• при підготовці проектної заявки необхідно враховувати, що витрати на проїзд, харчування та вартість проживання працівників громадського об’єднання/учасників заходів в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 року № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів”. На сьогодні це 600 грн/доба за проживання та 60 грн/доба. на харчування;
• під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат для виконання (реалізації) загальнодержавної програми (проєкту, заходу) на витрати на організаційне та матеріально – технічне забезпечення діяльності, організаційний розвиток громадського об’єднання передбачається не більше 55 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки однієї програми (проєкту, заходу). До відома, в першому варіанті постанови, який погодили окремі громадські організації осіб з інвалідністю, цей відсоток складав 20 %;
• закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку. На сьогодні, відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі» – межа до 50 тис. грн., в т.ч. при закупівлі послуг на проведення заходів громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю. Відповідно в громадському об’єднанні осіб з інвалідністю повинна бути визначена відповідальна особа за напрямок публічних закупівель;
• операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в установленому законодавством порядку, тобто через органи державного казначейства України.

Принагідно повідомляємо, що на теперішній час ведеться розробка Порядку використання коштів, передбачених у міському бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю.
Після затвердження зазначеного Порядку управлінням соціального захисту населення Костянтинівської міської ради буде проведено конкурс відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049. Інформація щодо проведення конкурсу буде оприлюднена на офіційному сайті управління та міської ради.

Телефон для довідок 6-23-25, 0505862449

 

Муніціпальна енергетична реформа в Україні

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 1 жовтня 2014 р. № 505 Київ
Про надання щомісячної адресної допомоги  особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 1 жовтня 2014 р. № 509 Київ Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово  окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції 

IIE TBEPTIIII HAIIIOHAJIbHI4M KOHKYPC (E JIAI OAIIIHA )TKPAIHA)

Міфи про субсидію

До уваги перевізників та пільгової категорії громадян

Посилання на електронну чергу http://95.134.112.190:30010/qms/reg/1/2/kn для оформлення послуг в управлінні соціального захисту населення Костянтинівської міської ради.

Порядок проведення конкурсу з визначення програм, розроблених інститутами громадянського суспільства

Інформація про роботу станом на 01.06.2020 рік

Інформація про роботу станом на 01.07.2020 рік

Інформація про роботу станом на 01.08.2020 рік

Інформація про роботу станом на 01.09.2020 рік

Інформація про роботу станом на 01.10.2020 рік

Інформація про роботу станом на 30.11.2020 рік

Інформація про роботу станом на 01.02.2021 рік

 

 

З В І Т
про результати роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області за 1 квартал 2020 року


Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

Упродовж 1 кварталу 2020 року Відділенням проводилась робота по врегулюванню 16 конфліктних ситуацій на 16 підприємствах. Взято на облік 17 розбіжностей, з яких щодо своєчасної виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості - 16 (94,1% від загальної кількості) та 1 щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці (5,9%). Основною причиною виникнення випадків ускладнення стану СТВ у звітному періоді стала заборгованість із виплати зарплати в сумі 152251,7 тис. грн.
З початку 2020 року було взято на облік 14 конфліктні ситуації, в тому числі за видами економічної діяльності:
- добувна промисловість і розроблення кар’єрів – 13 ситуацій (92,9%).
Причинами виникнення конфліктних ситуацій на підприємствах Донецької області з початку 2020 року були 17 розбіжностей, з них:
1 – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці (5,9%);
16 – щодо невиконання вимог законодавства про працю (94,1%).
У звітному періоді, з метою врегулювання розбіжностей, фахівцями Відділення по кожному підприємству було складено план заходів по врегулюванню розбіжностей, здійснено виїзди на підприємства та проведено 34 узгоджувальні зустрічі зі сторонами соціально-трудових відносин.
В результаті постійної взаємодії зі сторонами соціально-трудових відносин та органами місцевого самоврядування у 1 кварталі 2020 року було погашено заборгованості із виплати заробітної плати, що стала чинником ускладнення, в сумі 60631,9 тис.грн., що складає 39,8% від заборгованості, що стала чинником ускладнення стану СТВ.
На початок 2020 року на обліку Відділення знаходилось 2 конфліктні ситуації, у звітному періоді було взято на облік 14 конфліктних ситуацій, знято з обліку 9 конфліктних ситуацій, в тому числі – 7 у зв’язку із врегулюванням, 2 – у зв’язку із реєстрацією КТС(К). Протягом звітного періоду на облік Відділення було взято 15 розбіжностей, знято 10, залишилось 7 розбіжностей. 3 розбіжності переросли в КТС (К).
Станом на 01.04.2020 року на обліку Відділення знаходиться 7 конфліктних ситуацій з 7 розбіжностями, по яким в стадії вирішення залишається сума заборгованості із виплати заробітної плати 85390,9 тис. грн., що складає 56,1% від заборгованості, що стала причиною ускладнення стану СТВ.

Стан і результати задоволення висунутих найманими працівниками або профспілками вимог та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

Станом на 01.01.2020 року на обліку Відділення залишилось 4 КТС(К), в яких в стадії вирішення залишилися 12 вимог, висунуті найманими працівниками.
Протягом 1 кварталу 2020 року Відділенням зареєстровано 2 КТС(К).
Упродовж 1 кварталу 2020 року Відділенням проводилась робота по вирішенню 6 колективних трудових спорів (конфліктів) в тому числі 5 – на виробничому рівні, з яких 4 – на рівні підприємств, установ, організацій, 1 – на рівні структурних підрозділів; 1- на територіальному рівні.
У 6 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 19 вимог, в тому числі:
- щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту – 1 вимога (5,35% від загальної кількості);
- щодо виконання колективного договору, угоди – 5 вимог (26,3%);
- щодо невиконання вимог законодавства про працю – 13 вимог (68,4%).
Заборгованість із виплати заробітної плати, яка стала причиною виникнення КТС(К) та залишилась станом на 01.04.2020 року, складає 2500,0 тис.грн.
Упродовж 1 кварталу 2020 року з метою проведення моніторингу стану вирішення вимог найманих працівників у КТС(К) та на виконання рішень примирних органів зі сторонами СТВ було проведено 24 примирні процедури, в т.ч. 22 – узгоджувальні зустрічі, 2 – примирні комісії.

Страйки, колективні припинення роботи, акції протесту, пов’язані із ускладненням стану соціально-трудових відносин

Упродовж 1 кварталу 2020 року, з метою вирішення спірних питань між сторонами соціально-трудових відносин виключно у правовому руслі, Відділення спрямовувало свої зусилля на попередження проведення страйків і акцій протесту та послаблення соціальної напруги під час проведення найманими працівниками страйків і колективних припинень роботи.
За звітний період Відділенням було зафіксовано проведення 7 акцій соціального протесту, а саме: 3 мітинги, 2 невиходу на поверхню, 1 перекриття руху та 1 припинення роботи.
Основними вимогами працівників під час проведення акцій соціального протесту, страйку були:
- погашення заборгованості із заробітної плати;
- виплата поточної заробітної плати.
Найчастіше акції соціального протесту проводилися на підприємствах вугледобувної галузі, а наймані працівники цих підприємств вважалися найбільш активними у захисті своїх соціальних прав та гарантій.
По всіх випадках фахівцями Відділення надавалися консультації та роз’яснення керівникам підприємств, головам територіальних організацій і первинних профспілок працівників вугільної промисловості України, голові Міжрегіональної організації незалежних профспілок гірників України, найманим працівниками, виконавчим комітетам відповідних міських рад. Також Відділення сприяло проведенню переговорів по пошуку шляхів вирішення порушених питань та проводило консультації з проблемних питань з керівництвом Донецької облдержадміністрації.
Аналіз причин загострення стану соціально-трудових відносин у звітному періоді, свідчить, що невиконання положень колективних договорів та законодавства про працю щодо дотримання строків виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості з неї залишається головними причинами, що спонукають найманих працівників до вжиття крайніх засобів вирішення своїх вимог – страйків та акцій соціального протесту.
Завдяки зверненню Національної служби посередництва і примирення до Уряду України з проханням у сприянні вирішення питання щодо погашення заборгованості найманим працівникам вугледобувних підприємств з Державного бюджету, у лютому-березні 2020 року надійшли кошти, які були виплачені працівникам ДП «Селидіввугілля», ДП «Мирноградвугіля» ДП «Шахтоуправління «Південнодонбасське №1», що дозволило зупинити протестні дії найманих працівників.

 

Пільги на житлово – комунальні послуги у грошовій формі

З 01.10.2019 набрав чинність Порядок надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг у грошовій формі (далі – Порядок), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово – комунальних послуг у грошовій формі» (далі – постанова).
Пунктом 3 постанови уповноваженим банком, який забезпечує банківське обслуговування реалізації механізму надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій безготівковій формі, визначено акціонерне товариство “Державний ощадний банк України”
Відповідно до Порядку з 1 жовтня 2019 року пільги на оплату житлово – комунальних послуг будуть виплачуватись у грошовій формі. Передбачено, що виплата суми пільги у грошовій безготівковій формі буде здійснюватись шляхом перерахування коштів за схемою:
об'єднання - управління Мінсоцполітики - уповноважений банк - виконавці комунальних  послуг
Пункт 12 Порядку:
Перерахування коштів за послуги (витрати) здійснюється у такій послідовності: постачання теплової енергії, постачання та розподіл природного газу або постачання та розподіл електричної енергії за наявності відповідного виду індивідуального опалення, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, постачання та розподіл електричної енергії, постачання та розподіл природного газу, поводження з побутовими відходами, послуги з управління багатоквартирним будинком, внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку.
Пільговик може визначити іншу послідовність перерахування коштів за послуги (витрати) шляхом подання відповідної заяви управлінню.
АТ “Ощадбанк” інформує протягом доби після здійснення перерахування коштів управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг пільговика шляхом надсилання йому смс-повідомлення про стан розрахунків за послуги (у разі наявності інформації про номер мобільного телефону пільговика). У смс-повідомленні обов’язково зазначаються дані про наявний залишок платежу за кожним видом послуг та перелік послуг, за якими від управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг АТ “Ощадбанк” не отримані реєстри нарахованих сум платежів пільговикам.

Виплата пільг у грошовій готівковій формібуде здійснюватись шляхом перерахування коштів за схемою:

управління - уповноважений банк або виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» - пільговик 

Пунктом 19 Порядку передбачено, що пільговик зобов’язаний повідомляти управлінню про зміну всіх обставин, які впливають на надання пільг.
Суми пільг, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пільговика, на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення повертається пільговиком до державного бюджету.
У разі відмови пільговика добровільно повернути суму надміру перерахованої (виплаченої) пільги питання про її примусове стягнення вирішується у судовому порядку.
Крім того, відповідно до абзацу 3 п. 7 пільговики, яким надається пільга у грошовій формі, зобов’язані сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої таким пільговикам готівкою.
Також, в абзаці 6 п. 7 зазначено, що у разі отримання від управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг інформації про наявність простроченої понад місяць (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати послуг (внесків/платежів), сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на теперішній час – 340 грн.), у пільговиків, які отримують пільгу у готівковій формі, виплата пільги з наступного опалювального (неопалювального) сезону здійснюється у грошовій безготівковій формі.

Виходячи з вищевикладеного, пільговикам необхідно у найближчий час, але не пізніше 15.10.2019 визначитись з формою отримання пільг на житлово – комунальні послуги: грошова безготівкова форма або грошова готівкова форма.
У разі обрання грошової готівкової форми отримання пільг на житлово – комунальні послуги, надати до 15.10.2019 управлінню відповідну заяву (абзац 2 п.7 Порядку), бланк якої можна отримати в управлінні, реквізити уповноваженого банку або указати відділення АТ «Укрпошта».
Разом з наданням заяви при собі мати оригінал паспорту, ідентифікаційного коду, пільгове посвідчення та документи членів родини, які мають право на пільги, для одночасної перевірки даних у Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.
У разі обрання пільговиком грошової безготівкової форми, пільга буде нарахована автоматично без звернення пільговика.

За всіма питаннями Ви можете звернутись до управління (вул. Громова, 14), каб. 204 (1 стіл) або за телефоном 6-23-27

 

 

Шановні громадяни!

Міська комісія з питань поновлення прав реабілітованих повідомляє, що згідно закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" (№963-XII від 17.04.91 із змінами №2542-VII від 18.09.2018) особам, реабілітованим відповідно до цього Закону, із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув'язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу, за їх вибором надаються пільги та інші соціальні гарантії, передбачені цієї статтею 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а особам із числа таких осіб, яким встановлено інвалідність, - статтею 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" або пунктом "г" статті 71 Закону України "Про пенсійне забезпечення", або статтею 47 Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Виконавчий комітет міської ради

 

Управління соціального захисту населення Костянтинівської міської ради станом на 13.01.2021 надає інформацію 

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙ»

 У зв’язку зі складною ситуацією, в якій опинилися постраждалі та внутрішньо переміщені особи, з метою надання їм підтримки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 535 «Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам» з метою збору коштів для надання одноразової допомоги особам вищезазначених категорій відкрито рахунки для зарахування коштів від фізичних і юридичних осіб.

1. Для зарахування коштів у національній валюті (гривні):
Міністерство соціальної політики України
ЄДРПОУ – 37567866
рах.31252301178737 в Державній казначейській службі України, м.Київ
МФО 820172.

2. Для зарахування коштів у євро та доларах США:
Міністерство соціальної політики України
ЄДРПОУ – 37567866
рах.25302020054709 в АТ «Укрексімбанк» м.Києва
МФО 322313.

Зважаючи на складну соціально-економічну ситуацію, в якій опинилися громадяни зазначених категорій, надання такої допомоги є вкрай важливим для забезпечення їхньої життєдіяльності.

Субсидія доступна кожному

 Міфи про субсидію

Ви ще не оформлюєте субсидію ? Зробимо розрахунок разом 

 

© 2016 Костянтинівська міська рада.
Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.
logo gray small
logo footer
85114, м.Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260
Тел./факс приймальні: +38 062 724-36-10
Для відправлення запиту на отримання публічної інформації:
тел./факс: +38 062 724-03-93 E-mail: publ@konstrada.gov.ua  
Для офіційної кореспонденції:
E-mail: kon.v@dn.gov.ua