Служба по делам детей


Про розвиток усиновлення та інших форм сімейного виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в м. Костянтинівці

Служба у справах дітей в своїй роботі керується законами України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», „Про охорону дитинства”, «Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року», Указом Президента України від 16 грудня 2011 року №1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», постановами Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, від 08.10.2008 №905 «Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» та іншими нормативно-правовими документами.
Пріоритетними напрямками діяльності служби у справах дітей у 2014 році визначено підтримку національного усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розвиток сімейних форм виховання шляхом поширення мережі прийомних сімей.
Станом на 22.09.2014 перебуває на обліку служби у справах дітей 214 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплено сімейними формами виховання – 181 дитина (81%).
Статтею 6 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» зазначено, що пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є усиновлення.
Починаючи з 2010 року кількість національного усиновлення збільшується та зберігається перевага національного усиновлення над міждержавним, що свідчить про зміну ставлення громадян України до дітей даної категорії. У теперішній час в місті проживає 38 усиновлених дітей.
Банк даних кандидатів в усиновлювачі на 22 вересня 2014 року нараховує 2 подружні пари, 41 кандидат знято з обліку у зв’язку з усиновленням дитини.
Загальна кількість дітей, які перебувають на обліку з усиновлення, 50 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За 9 місяців поточного року взято на облік з усиновлення 17 дітей, з них 5 дітей знято з обліку (2 – усиновлено, 3 – встановлено опіку).
На виконання Указу Президента України від 16. 12. 2011 № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні» та з метою активізації роботи щодо розвитку в місті сімейних форм виховання: усиновлення, опіки та піклування, створення прийомних сімей службою у справах дітей проводилася робота щодо поліпшення захисту прав та законних інтересів дітей.
Станом на 22 вересня 2014 року в області функціонує 8 прийомних сімей, в яких утримується і виховується 16 дітей та 1 особа із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Аналіз кількісних показників щодо створення прийомних сімей та влаштування дітей за 2006-2014 роки, показав, що спостерігається суттєве збільшення кількості утворених прийомних сімей та влаштованих до них дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Так, протягом 2006 року створено 1 прийомну сім’ю та влаштовано 1 дитину; у 2007 році - 2 сім’ї та влаштовано 2 дитини; у 2008 році - 3 сім’ї та влаштовано 3 дитини; у 2009 році прийомні сім’ї не створювалися; у 2010 році - 1 сім’я, 1 дитина; у 2011 році влаштовано 2 дитини; у 2012 році влаштовано 1 дитину; у 2013 році створено 1 прийомну сім’ю та влаштовано 4 дітей; у 2014 році влаштовано 3 дитини.
Станом на 22 вересня 2014 року під опікою та піклуванням перебуває 162 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Управлінням соціального захисту населення м. Костянтинівки своєчасно і в повному обсязі здійснюються виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною». В місті зазначені виплати видані на 100%, заборгованості немає. Службою у справах дітей Костянтинівської міської ради здійснюється щомісячний контроль за виплатою державної соціальної допомоги та грошового забезпечення.
Всі прийомні сім’ї охоплені соціальним супроводженням спеціаліста Костянтинівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом всього терміну їх функціонування. Соціальне супроводження здійснюється шляхом відвідування сім’ї та надання комплексної допомоги. Особлива потреба в наданні такої допомоги виникає в період адаптації сім’ї та дітей до нових умов, проявів вікових та соціально-психологічних проблем у дітей. В рамках соціального супроводження вивчаються потреби та проблеми дітей, що виховуються в сімейних формах. Прийомним батькам постійно надаються соціально-педагогічні, психологічні, інформаційні послуги з питань виховання дітей.
Питання щодо захисту прав та законних інтересів дітей знаходиться на постійному контролі служби у справах дітей Костянтинівської міської ради.

 

IНФОРМАЦIЯ
про реалізацію соціальної ініциативи Президента України
щодо вдосконалення роботи соціальних служб шляхом повного охоплення
соціальними послугами найуразливіших категорій населення, дітей, раннього виявлення проблемних сімей та вчасного надання їм підтримки службою
у справах дітей Костянтинівської міської ради


З метою виконання соціальної ініциативи Президента України щодо вдосконалення роботи соціальних служб, а також з метою забезпечення оптимального функціонування в місті цілісної системи захисту прав дітей, відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини, на виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року» Костянтинівська міська рада прийняла рішення № 353 від 21.08.2013 року «Про затвердження міського плану заходів з виконання у 2013 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року .
Відповідно до вимог діючого законодавства в мiстi скоординовано роботу зацікавлених відомств щодо виявлення на ранній стадії сімей, які не забезпечують належного стану утримання та виховання дітей, попередження жорстокого поводження з дітьми, якi виховуються в зазначених сім’ях, їх соціальний захист.
З метою координаційної роботи проводяться засідання служби та засідання координаційної ради служби у справах дітей, на яких заслуховуються питання, пов’язані з організацією профілактичної роботи з кризовими сім`ями.
Протягом 9 місяців 2013 року проведено 3 засідання координаційної ради з боротьби з наркоманією та розповсюдженням наркотичних засобів, 9 засідання координаційної ради служби у справах дітей, на яких заслуховуються питання, пов’язані з організацією профілактичної роботи щодо попередження бродяжництва, жебракування та злочинності неповнолітніх, виконання батьками, опікунами обов’язків по вихованню та утриманню дітей, виявленню сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, роботі з профілактики соціального сирітства дітей.
При виконкомі Костянтинівської міської ради створена та постійно діє комісія з питань захисту прав дитини, яка розглядає найбільш проблемні питання, пов’язані з захистом прав дитини. Проведено 11 засіданнь комісії, на яких розглянуто 116 питань з виконання обовязків батьками, захисту прав дитини, в тому числі житлових та майнових інтересів дітей, захисту інтересів дітей у судах.
Робота з кризовими сім’ями передбачає збір інформації про сім’ю, обстеження умов проживання дитини, надання необхідної соціальної допомоги, соціальний супровід сімей.
З метою виявлення у місті підлітків, які схильні до скоєння злочинів, бродяжництва та жебракування, службою у справах дітей спільно з відділенням кримінальної міліції у справах дітей, центром соціальних служб, дитячою лікарнею, закладами освіти проводяться міські рейди і операції: «Діти вулиці», «Вокзал», «Канікули», «Урок».
Протягом 2013 року проведено 17 рейдів з профілактики бродяжництва, жебракування, виявлення безпритульних дітей та виявленню дітей , які вживають спиртні напої та наркотичні засоби.
У результаті цієї роботи виявлено 40 дітей, з них 31 дитина залишились у родині, 2 дитини направлені до притулку для дітей м .Краматорська, 7 дітей направлено до медичних закладів. По кожному факту з дітьми проведена профілактична робота, бесіди про недопущення випадків самовільного залишення постійного місця проживання, навчального закладу. З батьками проведена відповідна робота щодо створення належних умов проживання та утримання дітей, роз’яснена відповідальність за невиконання батьківських обов’язків по вихованню та утриманню дітей. Щомісячно служба у справах дітей проводить звірки з відділенням кримінальної міліції у справах дітей щодо підлітків, які знаходяться на обліку за систематичне самовільне залишення постійного місце перебування та скоєння злочинів.
З початку року розроблені та затверджені плани спільних заходів службою у справах дітей та працівниками відділення кримінальної міліції у справах дітей Костянтинівського МВ ГУМВС України систематично проводиться профілактично-просвітницька робота серед неповнолітніх та їх батьків. У 2013 році в загальноосвітніх школах міста була проведена міська акція «Мораль. Право. Закон.» по профілактиці злочинності в підлітковому та молодіжному середовищі за участю служби у справах дітей, відділу сім’ї та молоді, відділу кримінальної міліції у справах дітей, міського управління освіти, ЦСССДМ, представниками РДЦ, лікарні.
Спеціалістами служби у справах дітей та працівниками навчальних закладів проводиться профілактична робота з батьками, схильними до вживання алкогольних напоїв.
З метою здійснення контролю за умовами утримання, виховання дiтей зацікавленими службами у зазначений період вiдвiдано 57 сімей, що перебувають у кризовому стані, 8 батькам надана консультативна допомога з питань отримання допомоги на дитину, допомоги по малозабезпеченості; 32 батьків за поданням служби у справах дітей притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.184 КоАП України, за безвідповідальне ставлення до виховання дітей, щє 42 батьки попереджені про відповідальність за неналежне виконання батьківських обов’язків щодо виховання дітей.
В поточному році до адмiнiстративної відповiдальностi взагалі за ст. 184 КоАП України притягнуто 43 батьків.
Протягом 2013 року органом опіки та піклування Костянтинівської міської ради направлено 8 позовних заяв до суду на позбавлення батьків батьківських прав. Спеціалісти служби також приймали участь в судовому розгляді 27 таких позовних заяв відносно 34 батьків, в яких знаходилось 40 дітей.
Із 27 позовів :
-1 справа закрита у зв’язку зі смертю відповідача;
-1 позов задоволений частково – діти відібрані у матері без позбавлення батьківських її прав;
- 2 справи закрито судом без відібрання дітей.
- за 23 позовами 30 батьків позбавлені батьківських прав відносно 31 дитини.
Батьків, які б зверталися із проханням поновлення батьківських прав, не було.
З метою своєчасного інформування про випадки жорстокого поводження з дітьми, проведення профілактичної роботи з батьками, соціального захисту дітей в місті діє система взаємоiнформування між кримінальною міліцією, службою у справах дітей, міським травмпунктом i службою швидкої допомоги «103», міськими учбовими закладами, від яких служба з початку року отримала 7 повідомлень про скоєння насилля відносно дітей з боку батьків.
Службою у справах дітей обстежені умови проживання та утримування дітей в даних сім’ях. Всі виявлені факти розглянуті на комісії з насильства в сім’ї та роботі з сім’ями які опинились у складних життєвих обставинах, з батьками проведені профілактичні бесіди, з’ясовані причини насилля. Всі сім’ї поставлені на облік в СДД, взяті під соціальний супровід ЦСССДМ.
Станом на 01.10.2013 року на обліку служби перебувають 8 дітей, які зазнали насилля в сім’ї, які виховуються в 7 сім’ях.
З початку року службою у справах дітей розглянуто 67 звернень громадян з питань нормалізації мiкроклiмату в сім’ях, отримання соціальних пільг, захисту прав дітей. У кожному випадку батькам і дітям надана консультаційна i практична допомога.
З метою контролю за організацією виховного процесу та надання методичної допомоги службою у справах дітей здійснено 7 перевірок організації виховної роботи в учбових закладах міста. Проведений аналіз свідчить про те, що робота з профілактики негативних проявів у дитячому середовищі в учбових закладах міста, спланована і ведеться відповідно до річних планів роботи шкіл, планів заходів щодо профілактики правопорушень, планів заходів щодо протидії торгівлі людьми, планів роботи з неблагополучними сім’ями, а також спільних планів заходів з ССД та ВКМДД Костянтинівського МВ. В усіх школах працюють ради профілактики, батьківські комітети, лекторії для батьків, проводяться батьківські збори.

© 2016 Костянтинівська міська рада.
Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.
logo gray small
logo footer
85114, м.Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260
Тел./факс приймальні: +38 062 724-36-10
Для відправлення запиту на отримання публічної інформації:
тел./факс: +38 062 724-03-93 E-mail: publ@konstrada.gov.ua  
Для офіційної кореспонденції:
E-mail: kon.v@dn.gov.ua