• Головна
  • Спостережна комісія при виконавчому комітеті Костянтинівської міської ради

Спостережна комісія при виконавчому комітеті Костянтинівської міської ради

Перелік спостережних комісій, установ і організацій, які надають соціальні послуги суб’єктам пробації та особам звільненим із місць позбавлення волі м.Костянтинівка

Інформація про діяльність постійно - діючої спостережної комісії за 2018 рік

В 2018 році спостережна комісія при виконавчому комітеті Костянтинівської міської ради в своїй діяльності керувалася Конституцією України, Законом України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), Законом України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», ст.160,161 глави 26 «Здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання» Кримінально-виконавчого кодексу України від 11.07.2003 №1129-IV (із змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 р. № 429 «Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах» (із змінами), рішенням виконавчого комітету Костянтинівської міської ради від 18.01.2017 №26 «Про міську спостережну комісію».
Діяльність спостережної комісії у 2018 році була спрямована на реалізацію наступних завдань:
- організацію та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених та осіб, звільнених від відбування покарання;
- надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання;
- організацію виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом не відбутої частини покарання.
Основна робота спостережної комісії проводилася відповідно до плану роботи спостережної комісії на 2018 рік .
Засідання спостережної комісії проводилися по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. За звітний період було проведено 12 засідань, на яких розглядалися наступні питання:
- про стан виконання соціально-виховної роботи з особами, які повернулися з місць позбавлення волі та особами, які відбувають покарання без обмеження волі;
- організація превентивної роботи щодо попередження повторного скоєння злочинів серед осіб, які засуджені до покарання без позбавлення волі;
- ресоціалізація неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом;
- про стан надання медичної допомоги особам, які звільнилися з місць позбавлення волі;
- про стан виконання міської програми «Правопорядок на 2016-2020р.р.», Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, які звільнилися з місць позбавлення волі»;
- про стан роботи щодо залучення осіб, засуджених до покарань, не пов, язаних з позбавленням волі до суспільно корисної праці;
- розгляд особистих заяв осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі та інші. Відповідно до покладених завдань, спостережна комісія на підставі повідомлень органів національної поліції веде облік осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, організовує громадський контроль за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарання, здійснює заходи соціального патронажу щодо осіб, звільнених від відбування покарання, надає допомогу у соціальній адаптації. В 2018 році на засіданнях спостережної комісії було розглянуто питання 13 осіб умовно-достроково звільнених з місць позбавлення волі. За сприянням спостережної комісії 2-м особам оформлено реєстрацію в м. Костянтинівка, 1 особі надано місце в комунальному гуртожитку, 3 особам відновлено документи, 1 особа працевлаштована. Зі всіма особами даної категорії проведена інформаційно-роз,яснювальна робота щодо недопущення скоєння ними повторних злочинів, роз,яснені їх права та обов,язки.
В 2018 році безпосереднє здійснення соціального патронажу та проведенням виховної роботи по попередній згоді покладалися на представників спостережної комісії, фахівців із соціальної роботи центру соціальних служб для сім,ї, дітей та молоді, працівників Костянтинівського МРВ ДУ «Центр пробації», які систематично здійснювали соціальні інспектування, вивчення потреб осіб умовно-достроково-звільнених з місць позбавлення волі та проводилися бесіди виховної роботи з приводу адаптації у оточуючому суспільстві.
Так, протягом 2018 року під соціальним супроводом фахівців із соціальної роботи центру соціальних служб для сім,ї, дітей та молоді перебувало 8 неповнолітніх осіб, які скоїли злочин і засуджені до покарання без позбавлення волі, з метою профілактичної роботи з попередження злочинності серед молоді та формування соціально-відповідальної особи. На соціальному обслуговуванні перебувало 119 осіб, які перебувають/перебували у конфлікті з законом. З метою попередження повторних правопорушень серед молоді, попередження насильства в сім'ї та соціумі, попередження негативних явищ (вживання алкоголю, наркотичних засобів), спеціалістами центру соціальних служб для сім,ї, дітей та молоді спільно з представниками міськрайонного відділу з питань пробації, відділу поліції Бахмутського відділення ГУНП України в Донецькій області, служби у справах дітей Костянтинівської міскої ради було проведено 12 групових заходів, в яких взяли участь 127 осіб, які засуджені без позбавлення волі.
Спільно із працівниками центру пробації здійснено 13 соціальних інспектувань за місцем проживання умовно достроково звільнених осіб. Дільничними інспекторами поліції також здійснюється постійний контроль зо поведінкою осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі за місцем проживання. Повідомлень про негативну поведінку осіб даної категорії до спостережної комісії не надходило.
За повідомленнями Костянтинівського МРВ філії державної установи «Центр пробації» протягом 2018 року до покарання у вигляді громадських робіт було притягнуто 15 осіб, до адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт було притягнуто 27 осіб. Засуджені та правопорушники відбувають /або відбували покарання на комунальних підприємствах міста згідно визначеного переліку комунальних підприємств рішенням виконавчого комітету Костянтинівської міської ради від 21.02.2018 № 37 «Про погодження переліку комунальних підприємств м. Костянтинівки для відбування засуджених покарань у вигляді громадських робіт»:
- комунальне підприємство «Служба єдиного замовника Костянтинівської міської ради»- 1 особи;
- комунальне підприємство «Об,єднання парків та кінотеатрів Костянтинівської міської ради »- 41 осіб ;
Відповідно до Порядку проведення обов,язкового профілактичного огляду певних категорій населення на виявлення туберкульозу особи, які звільнилися з місць позбавлення волі в обов,язковому порядку обстежуються на туберкульоз. За даними відділу поліції за 2018 рік звільнилося 24 особи, з них обстежені флюорографічно -24 особи. Хворих (підозрілих) на туберкульоз не виявлено. На базі протитуберкульозного диспансеру продовжує функціонувати спеціальна палата на 2 ліжка для лікування або дообстеження осіб з виявленими змінами в легенях або хворих на туберкульоз, які утримуються під вартою. За звітний період було обстежено 85 осіб.
Протягом 2018 року до спостережної комісії від кримінально - виконавчих установ повідомлень про звільнення, із місць позбавлення волі осіб, які хворіють на активну форму туберкульозу, онкологічні захворювання або СНІД та звернень від звільнених з місць позбавлення волі, відповідно до Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» щодо влаштування їх до спеціальних будинків-інтернатів, не надходило.

В 2018 році спостережна комісія при виконавчому комітеті міської ради покладені на неї завдання згідно Положення про спостережні комісії затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 р. № 429 в основному виконала та в подальшій своїй роботі буде спрямовувати на неухильне виконання покладених на неї завдань.

Директор центру соціальних служб
для сім,ї, дітей та молоді,
секретар спостережної комісії Н.В.Лопатіна


Погоджено:

Заступник міського голови В.В. Василенко

 

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСТІЙНО - ДІЮЧОЇ СПОСТЕРЕЖНОЇ КОМІСІЇ
ЗА 2017 РІК

Відповідно до ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами) рішенням виконавчого комітету Костянтинівської міської ради від 18.01.2018 №26 «Про міську спостережну комісію» створена постійно-діюча спостережна комісія. У своїй діяльності постійно-діюча спостережна комісія керується Законом України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження положень про спостережні комісії та опікунські ради при спеціальних виховних установах» від 01.04.2004 №429 (зі змінами), ст.160,161 глави 26 «Здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання» Кримінально виконавчого кодексу України.
З метою ефективного виконання основних завдань спостережної комісії до складу спостережної комісії були включені представники місцевої громади, члени громадських організацій, які працюють з даною категорією осіб. Між усіма членами спостережної комісії налагоджено взаємодію щодо роботи з особами, які повернулися з місць позбавлення волі, або засуджених до покарання без позбавлення волі.
Протягом 2017 року постійно-діюча спостережна комісія працювала згідно плану роботи, який затверджено заступником міського голови. Засідання спостережної комісії проводилися по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. За звітний період було проведено 12 засідань, на яких розглядалися наступні питання:
- забезпечення лікувально-профілактичної, медичної та медико-санітарної допомоги особам, які повернулися з місць позбавлення волі;
- про проведення профілактичної роботи з неповнолітніми, які засуджені до покарання без позбавлення волі;
- про стан виконання Закону України від 2.12.2016 «Про амністію у 2016 році»;
- про стан роботи щодо дотримання прав та законних інтересів осіб, які повернулися з місць позбавлення волі;
- про стан виконання заходів щодо трудової реабілітації, профорієнтації та працевлаштування осіб, які повернулися з місць позбавлення волі;
- про стан виконання заходів щодо попередження злочинності та правопорушень серед осіб, які повернулися з місць позбавлення волі і засуджених до покарання без позбавлення волі, у т.ч. неповнолітніх;
- про криміногенний та соціально-демографічний склад осіб які повернулися з місць позбавлення волі на постійне місце перебування до м. Костянтинівка та інші.
Відповідно до покладених завдань, спостережна комісія на підставі інформації органів і установ виконання покарань веде облік осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, організовує громадський контроль за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарання, здійснює заходи соціального патронажу щодо осіб, звільнених від відбування покарання, надає допомогу у соціальній адаптації. Облік осіб, які звільняються з місць позбавлення волі, ведеться постійно секретарем комісії – директором Костянтинівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Проаналізувавши статистику скоєних злочинів, виявлено, що найбільш поширеними як і раніше, є крадіжки, злочини, пов’язані з наркотиками. На виконання пункту 41 розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 2015 рік з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року з метою попередження негативних явищ сьогодення, а саме попередження алко - та наркозалежності на засіданні спостережної комісії було розглянуто питання щодо взаємодії соціальних служб, відділу пробації та органів національної поліції з приводу проведення профілактичної роботи з неповнолітніми, які засудження до покарання без позбавлення волі. З 6-ма особами, які відбували покарання за вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів (вживання/зберігання/збут) із залученням працівників наркодиспансеру була проведена робота з метою попередження наркозалежності, скоєння повторного злочину.
За 2017 рік до комісії звернулися 30 осіб ( з них 1 жінка), які звільнилися з місць позбавлення волі та прибули на постійне місце проживання в м. Костянтинівка. 2-м особам даної категорії встановлено адміністративний нагляд. З даними громадянами проводяться бесіди з метою виявлення проблемних моментів та надання первинної допомоги інформаційно-консультативного характеру, проводиться профілактична робота з попередження скоєння повторних правопорушень. Дільничними інспекторами поліції здійснюється постійний контроль зо поведінкою осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі за місцем проживання. Повідомлень про негативну поведінку осіб даної категорії до спостережної комісії не надходило.
При необхідності питання даної категорії громадян виносяться на розгляд спостережної комісії з метою сприяння у вирішенні складних життєвих обставин шляхом взаємодії органів місцевого самоврядування, громадських організацій тощо. Протягом звітного періоду 3 особи отримали реєстрацію на території м.Костянтинівка, 3-ом особам надано сприяння у відновленні документів. За поданням міжрайонного відділу пробації було розглянуто питання 1-єї особи щодо не відбутої частини покарання більш м,яким. Дане питання було задоволено спостережною комісією. За звітний період до спостережної комісії звернулося 3 особи з приводу працевлаштування. За сприянням центру зайнятості 1 особа була працевлаштована, 2 особи працевлаштовані за сприянням членів спостережної комісії.
Відповідно до Порядку проведення обов’язкового профілактичного огляду певних категорій населення на виявлення туберкульозу особи, які звільнилися з місць позбавлення волі в обов’язковому порядку обстежуються на туберкульоз. За даними відділу поліції за 2017 рік звільнилося 38 осіб, з них обстежені флюорографічно -38 осіб. Хворих (підозрілих) на туберкульоз не виявлено. На базі протитуберкульозного диспансеру організована спеціальна палата на 2 ліжка для лікування або до обстеження осіб з виявленими змінами в легенях або хворих на туберкульоз, які утримуються під вартою. За звітний період було обстежено 78 осіб.
Громадських організацій, які б мали право, згідно свого статуту здійснювати громадський контроль відповідно до глави 26 КВК України, або таких, які виявили бажання здійснювати його з дозволу міжрайонного відділу з питань пробації, на даний час в місті не зареєстровано. Тому, в разі потреби за засудженими, які опиняються у складних життєвих обставинах, закріплюється спеціаліст із соціальної роботи центру соціальних служб для сім,ї, дітей та молоді, який сприяє звільненій особі у подоланні складних життєвих обставин, надає соціальну допомогу в межах компетенції, проводить профілактичну роботу з метою мінімізації рисків скоєння повторних правопорушень тощо.
Під соціальним супроводом у фахівців центру соціальних служб для сім,ї, дітей та молоді протягом звітного періоду перебувало 7 неповнолітніх осіб, які перебувають (-ли) у конфлікті з законом (засуджені до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі) з метою профілактичної роботи з попередження злочинності серед молоді та формування соціально-відповідальної особи.
З метою попередження повторних правопорушень серед молоді, попередження насильства в сім'ї та соціумі, попередження негативних явищ (вживання алкоголю, наркотичних засобів), спеціалістами центру соціальних служб для сім,ї, дітей та молоді спільно з представниками міськрайонного відділу з питань пробації, відділу поліції Бахмутського відділення ГУНП України в Донецькій області, служби у справах дітей Костянтинівської міскої ради було проведено 9 групових заходів, в яких взяли участь 108 осіб, які засуджені без позбавлення волі.
Протягом 2017 року до покарання у вигляді громадських робіт було притягнуто 21 особа, до адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт було притягнуто 5 осіб. Засуджені та правопорушники відбувають /або відбували покарання на комунальних підприємствах міста згідно визначеного переліку комунальних підприємств рішенням виконавчого комітету Костянтинівської міської ради від 18.01.2017 №4 «Про погодження переліку комунальних підприємств м. Костянтинівки для відбування засуджених покарань у вигляді громадських робіт»:
- комунальне підприємство «Служба єдиного замовника Костянтинівської міської ради»- 7 особи;
- комунальне підприємство «Комунтранс» Костянтинівської міської ради- 2 особи;
- комунальне підприємство «Об,єднання парків та кінотеатрів Костянтинівської міської ради »- 17 осіб ;
Загалом постійно - діюча спостережна комісія здійснює свою діяльність дотримуючись норм чинного законодавства.

Директор центру соціальних служб
для сім,ї, дітей та молоді,
секретар спостережної комісії Н.В.Лопатіна


Погоджено:

Заступник міського голови В.В. Василенко

© 2016 Костянтинівська міська рада.
Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.
logo gray small
logo footer
85114, м.Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260
Тел./факс приймальні: +38 062 724-36-10
Для відправлення запиту на отримання публічної інформації:
тел./факс: +38 062 724-03-93 E-mail: publ@konstrada.gov.ua  
Для офіційної кореспонденції:
E-mail: kon.v@dn.gov.ua