В допомогу переселенцям

Реалізація права на об’єднання громадян внутрішньо переміщених осіб

Тимчасова окупація Криму та Севастополя, бойові дії в окремих районах Донецької та Луганської областей стали серйозним випробуванням для України та її громадян. Ці загрозливі події, серед іншого, спричинили небувалу для нашої країни вимушену внутрішню міграцію. Значна кількість людей змінили місце проживання та праці. На сьогодні, за даними Мінсоцполітики, обліковано 1 591 670 переселенців.
Відповідно у національному законодавстві з’явилося поняття внутрішньо переміщених осіб, почала формуватися відповідна правова база щодо їхніх прав, обов’язків та пільг.
Хто є внутрішньо переміщеною особою?
Відповідно до статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.
Україна вживає всіх можливих заходів щодо запобігання виникненню передумов вимушеного внутрішнього переміщення осіб, захисту та дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання в Україні.

Наразі законодавство у сфері реалізації права громадян на об'єднання не передбачає будь-яких обмежень на таке право за ознакою статусу «внутрішньо переміщена особа».
Так, відповідно до статті 1 Закону України «Про громадські об'єднання» громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.
Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка. Відмінність полягає в тому, що засновниками та членами (учасниками) громадської організації є лише фізичні особи, а громадська спілка утворюється юридичними особами приватного права, членами (учасниками) якої після державної реєстрації можуть стати також і фізичні особи. Кількість засновників не може бути менше 2 осіб.
Статтями 7-8 зазначеного Закону передбачено, що засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації - 14 років.
Членами (учасниками) громадської організації, крім молодіжної та дитячої, можуть бути вищевказані особи, які досягли 14 років. Вік членів молодіжної, дитячої організації визначається її статутом у межах, встановлених Законом України «Про молодіжні та дитячі громадські організації».
Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.
З об’єктивних причин підконтрольна Україні частина Донецької області є лідером за кількістю прийнятих переселенців, на другому-третьому місцях Луганська та Харківська області.
Отже, внутрішньо переміщені особи з метою захисту своїх прав та задоволення власних інтересів можуть бути як засновниками громадської організації, так і приєднатись до вже існуючих організацій.

Так, значна кількість зареєстрованих у 2016-2017 роках на території Донецької області громадських організацій зазначили у напрямах своєї діяльності сприяння захисту прав внутрішньо переміщених осіб.
Крім цього, з початку проведення антитерористичної операції на Сході України у Донецькій області зареєстровано декілька громадських організацій, які, як вбачається з їх назв, займаються переважно питаннями захисту переселенців. Це, наприклад, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЗАХИСТ ПРАВ ТА СВОБОД ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ «ПРАВО НА ЖИТТЯ» (місто Слов'янськ, ЄДРПОУ 40657624), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СОЮЗ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ «ПРОМІНЬ НАДІЇ» (смт. Ярова Лиманського району, ЄДРПОУ 40519367), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБ’ЄДНАННЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ДОНБАСУ» (місто Маріуполь, без статусу юридичної особи).

Процедура реєстрації громадської організації є досить простою та проводиться в декілька етапів.
По-перше, треба провести установчі збори засновників, на яких прийняти всі важливі рішення та затвердити статут організації.
По-друге, підготувати пакет документів, який включає в себе заяву про державну реєстрацію встановленої форми, протокол установчих зборів засновників, реєстр присутніх, статут, відомості про керівні органи та відомості про уповноважену особу для здійснення реєстраційних дій.
По-третє, подати підписані документи для державної реєстрації.

Нагадуємо, що єдиним суб’єктом державної реєстрації громадських організацій у Донецькій області є Головне територіальне управління юстиції (місто Краматорськ).
Слід враховувати, що міграція фізичних осіб вплинула й на зміну місцезнаходження громадських об’єднань. При цьому Державою забезпечено реалізація прав внутрішньо переміщених осіб шляхом звернення до суб’єктів реєстрації за місцем їх фактичного перебування. Так, наказом Міністерства юстиції України від 25.11.2016 №3359/5 «Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць» установлено, що державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, а також населені пункти, в яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях, здійснюється незалежно від їх місцезнаходження/місця проживання в межах України.

У Донецькій області подати документи для державної реєстрації можливо в кожному місті обласного значення та районі області. Прийом та видачу документів у сфері державної реєстрації громадських об’єднань забезпечують державні реєстратори Головного територіального управління юстиції, адміністратори 22 центрів надання адміністративних послуг, працівники 2 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, є можливість надіслати документи поштовим відправленням.
Допомогу щодо оформлення документів надають місцеві центри та 17 бюро правової допомоги.
Крім цього, в процесі підготовки документів в пригоді стане Он-лайн будинок юстиції - електронний сервіс Мін’юсту (https://online.minjust.gov.ua), завдяки якому є можливість завантажити зразки необхідних документів для створення громадської організації, а після їх оформлення передати на попередню перевірку державним реєстраторами.

Ознайомитись з переліком зареєстрованих громадських об’єднань в розрізі кожного регіону та навіть адміністративно-територіальної одиниці, а також за іншими критеріями можна шляхом безкоштовного доступу до Реєстру громадських об’єднань (http://rgo.informjust.ua/).
Також на сайті Головного територіального управління юстиції у Донецькій області (http://justice-dn.gov.ua/) щотижня розміщується інформація про прийняті рішення з питань державної реєстрації.

Таким чином, сьогодення в Україні забезпечено реалізація конституційного права громадян на об’єднання з метою захисту їх прав та законних інтересів.

 

Благодійний фонд «Право на захист» – українська благодійна організація, що працює у тісному співробітництві з глобальною неурядовою організацією HIAS. Діяльність БФ«Право на захист» спрямована на захист і дотримання прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО), біженців та осіб без громадянства.
Основні напрямки роботиу сфері внутрішнього переміщення
• надання широкого спектру безоплатної правової допомоги ВПОта особам, щопостраждаливнаслідокконфлікту.

RightToProtection Cyr RGB

Зокрема, переселенці можуть отримати безкоштовну юридичну допомогу з таких питань: реєстрація ВПО, адресна допомога ВПО, соціальні/пенсійні виплати, одержання документів, що посвідчують особу, одержання інших видів документів, в тому числі актів громадянського стану, свобода пересування, сімейні питання, працевлаштування/економічна активність, доступ до житла/землі/власності, громадянські права та свободи, доступ до послуг (освіта, медицина тощо), кримінальне право та адміністративні правопорушення, гендерно-обумовлене насильство.
• моніторинг ключових проблем і тенденцій в сфері внутрішнього переміщення;
• адвокаційна діяльність, в рамках якої правові аналітики та експерти з адвокації вивчають нові законодавчі та політичні ініціативи, а також можливості удосконалення чинного законодавства і політики щодо внутрішньо переміщених осіб;
• нарощування потенціалу уряду та громадянського суспільства з метою сприяння реформам у сфері внутрішнього переміщення, а також розвитку стратегічного діалогу між державними органами та громадянським суспільством.
Адреса офісу у м. Слов`янськ: вул. Шевченка, 2-А, тел.: +38 (050) 787 49 50, офіс працює із понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00.
Крім того, юристи Проекту проводять регулярні виїзні групові правові сесії та індивідуальне консультування у населених пунктах на підконтрольній Уряду України території.
Шевченко Наталія – 0509377118
Букрєєва Ганна – 05070755115 – юрист
Шкрамада Сергій – 0668808422 - адвокат

 

В связи с использованием полного объема плановых ассигнований, предусмотренных решением Донецкого областного совета от 24.09.2014 №6/32-735 «О внесении изменений в решение областного совета от 28 января 2014года №6/27-689 «Об областном бюджете на 2014 год» на оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате проведения антитеррористической операции, временно приостановлена работа комиссии по принятию и рассмотрению документов на оказание такой помощи.

Заявления граждан, не получивших материальную помощь, будут рассмотрены в текущем бюджетном году после принятия решения Донецкого областного совета «Об областном бюджете на 2015год» и при условии предусмотрения бюджетных средств на вышеуказанные цели.

О возобновлении работы комиссии жители города будут информированы.

 

Информация для временных переселенцев

Распоряжением областного совета от 06.10.2014 №229р утверждено Положение об оказании материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате проведения антитеррористической операции.
Материальная помощь предоставляется одноразово в размере 1000, 0 грн. на гражданина – заявителя и на каждого несовершеннолетнего ребенка гражданам, имеющим регистрацию места жительства в Донецкой области.
В первую очередь материальная помощь оказывается следующим категориям населения:
- одиноким матерям (отцу), которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей);
- инвалидам;
- семьям с детьми;
- семьям (лицу), утратившим имущество.
Для получения материальной помощи гражданин - заявитель предоставляет копии следующих документов:
- паспорт (1, 2 страницы, страницы с отметкой о регистрации места жительства)
- идентификационный номер.
На несовершеннолетнего ребенка предоставляется копия свидетельства о рождении. На ребенка – сироту или ребенка, лишенного родительского попечения, предоставляется копия свидетельства о рождении, решения суда или решения исполкома городского, районного в городе совета, райгосадминистрации об установлении опеки, попечительства, создании приемной семьи, детского дома семейного типа и определении ребенка в семью.
Одинокая мать (отец) подтверждает свой статус в установленном порядке (предоставляет справку, подтверждающую, что он (она) самостоятельно воспитывает ребенка (детей).
Инвалидность подтверждается копией соответствующего удостоверения.
Семьи (лицо), утратившие жилье и имущество, предоставляют справку из исполкома местного совета по месту регистрации (постоянного проживания).
В случае отсутствия необходимых документов (утеря или порча) заявитель может предоставить восстановленные или временные документы, удостоверяющие личность, свидетельство о рождении, идентификационный номер.

По вопросам оформления материальной помощи обращаться в исполком городского совета по адресу: г.Константиновка, ул. Ленина, 260, 1-й этаж, каб.115 (общественная приемная), с 10-00 до 14-00.

 

ПАМЯТКА
о социальным обеспечением граждан Украины, которые перемещаются по временной оккупированной территории и из районов проведения антитеррористической операции


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕНСИОНЕРОВ

- Перевод пенсии по месту фактического проживания (пребывания);
- Первоначальное назначение пенсии;
- Перерасчет пенсии
Куда обращаться: в орган Пенсионного фонда по месту фактического проживания (пребывания)
Основные документы, которые необходимо иметь при себе:
- Паспорт;
- Удостоверение получателя пенсии (при наличии);
- Справка о присвоении идентификационного кода (при наличии)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

- Поиск подходящей работы - временной и постоянной;
- Предоставление информации и консультации в сфере занятости;
- Возможность участия в общественных оплачиваемых работах;
- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации;
- Получение статуса безработного
Куда обращаться: в центр занятости по месту фактического проживания (пребывания)

Основные документы, которые необходимо иметь при себе:
- Паспорт;
- Справка о присвоении идентификационного кода (при наличии);
- Трудовая книжка (при наличии);
- Документы об образовании (при наличии)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

перевод помощи по месту фактического проживания (пребывания) или первоначальное назначение:
- Помощь при рождении (усыновлении) ребенка;
- Помощь одиноким матерям;
- Помощь опекунам и попечителям;
- Помощь детям-инвалидам и инвалидам с детства;
- Помощь малообеспеченным семьям;
- Временная помощь на детей, один из родителей которых уклоняется от уплаты алиментов;
- Сопровождение семей с детьми, которые нуждаются в помощи;
- Оказание юридической, психологической и социальной помощи детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, опекунам, попечителям, приемным родителям и родителям-воспитателям
Куда обращаться: в орган социальной защиты населения, служб по делам детей, центров социальных служб для семьи, детей и молодежи по месту фактического проживания (пребывания)
Основные документы, которые необходимо иметь при себе:
- Паспорт;
- Свидетельство о рождении ребенка;
- Справка о присвоении идентификационного кода (при наличии)

ПАМЯТКА!
Для граждан, которые прибыли в город из мест проведения АТО.

Для решения вопросов, связанных с временным пребыванием, следует обращаться по телефону правительственной «горячей линии» (бесплатно круглосуточно): 0800507309, городской телефон горячей линии (066-212-87-71).
Информацию о наличии свободных мест для размещения в г.Константиновка можно получить в Центре учёта бездомных граждан и дом ночного пребывания, который находится по адресу: ул. Карла Маркса, 23Д или по телефону: (06272)4-22-65.
Для получения всех видов государственной социальной поддержки следует обращаться в указанные ниже организации

1. Расселение, получение гуманитарной помощи, продукты питания. Центр учёта бездомных граждан и дом ночного пребывания. Ул. Карла Маркса, 23Д (06272)4-22-65

2 Пособия, компенсации, льготы, адресная помощь. Управление социальной защиты населения Константиновского городского совета. Ул. Громова, 14 (06272)2-02-96 (06272)2-10-86  (06272)6-23-30 066-212-87-71 (телефон горячей линии)

3. По вопросам пенсии Управление пенсионного фонда Украины в г.Константиновка и Константиновском р-не Ул.Циолковского,25 (06272)2-53-07

4. Трудоустройство Константиновский городской центр занятости Пл. Победы, 8 (06272)2-12-90

5. Медицинское обслуживание Константиновская центральная районная больница Пр.Ломоносова,161 (06272)2-13-90 (06272)2-42-80

6.Организация обучения и воспитания детей дошкольных и общеобразовательных учебных заведений Школы, детские сады, отдел образования Константиновского городского совета Пр. Ломоносова,150 (06272)2-75-42

7 Социальное сопровождение семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах Константиновский городской центр для семьи, детей и молодёжи. Ул. Ленина, 260 (06272)5-34-16

8. Предоставление социальных услуг пенсионерам, нетрудоспособным, одиноким Территориальный центр социального обслуживания (оказание социальных услуг) г.Константиновка Донецкой обл. Ул. Белоусова, 5 (06272)4-12-88

20141009pdp

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 1 жовтня 2014 р. № 505 Київ
Про надання щомісячної адресної допомоги  особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 1 жовтня 2014 р. № 509 Київ Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово  окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції

 

ИНФОРМАЦИЯ ВРЕМЕННОМУ ПЕРЕСЕЛЕНЦУ!

26 октября 2014 года в Украине пройдут внеочередные выборы народных депутатов Украины.
Жители Донецкой и Луганской областей прибывшие из зоны проведения антитеррористической операции, желающие принять участие в голосовании, могут обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей Константиновского городского совета до 20 октября 2014 года для получения удостоверения о временной смене места голосования.
При себе иметь документ удостоверяющий личность и место регистрации (паспорт гражданина Украины, временное удостоверение гражданина Украины (для лиц , недавно принявших гражданство Украины).
Отдел ведения Государственного реестра избирателей Константиновского городского совета расположен по адресу: г.Константиновка, ул.Ленина, 260 каб.202
телефон для справок: 4-33-44, 5-13-87

201410kpr

 

© 2016 Костянтинівська міська рада.
Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.
logo gray small
logo footer
85114, м.Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260
Тел./факс приймальні: +38 062 724-36-10
Для відправлення запиту на отримання публічної інформації:
тел./факс: +38 062 724-03-93 E-mail: publ@konstrada.gov.ua  
Для офіційної кореспонденції:
E-mail: kon.v@dn.gov.ua