• Головна
Документ № 7/2 - 18 від 24.12.2020 р. 

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

28.12.2020


Костянтинівська міська рада

Р І Ш Е Н Н Я

24.12.2020 м.Костянтинівка №7/2 - 18
 
Про бюджет Костянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік 05523000000 (код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), пунктом 23 частини 1 статті 26, частинами 1-3 статті 59, частиною 1 статті 61 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», прийнятого Верховною Радою України 15.12.2020 року, розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації від 18.12.2020 № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік 05100000000 (код бюджету)», наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2018 № 668 «Про затвердження Типової форми рішення про місцевий бюджет» (зі змінами), враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 18.11.2020 № 910 «Про схвалення проєкту рішення міської ради
«Про бюджет Костянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік 05523000000
(код бюджету)» та прогнозу бюджету на 2022-2023 роки», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2021 рік:
- доходи бюджету у сумі 548720799,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 537232919,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 11487880,00 гривень, у тому числі бюджет розвитку – 5063400,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки бюджету у сумі 548720799,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 536845208,00 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 11875591,00 гривень, у тому числі бюджет розвитку – 5063400,00 гривень;
- профіцит за загальним фондом бюджету у сумі 387711,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету у сумі 387711,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету у розмірі 150000,00 гривень, що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;
- резервний фонд бюджету у розмірі 600000,00 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.
Використання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до
статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду

2

бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415
(зі змінами) та Порядку використання коштів резервного фонду міського бюджету, затвердженого рішенням міської ради від 24.09.2009 № 5/43-978.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 18050000,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Затвердити на 2021 рік видатки за рахунок коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища згідно з додатком 8 до цього рішення.
7. Здійснювати з 01.01.2021 року з бюджету Костянтинівської міської територіальної громади видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеними Бюджетним кодексом України, згідно з додатком 9 до цього рішення.
8. Установити, що у загальному фонді бюджету на 2021 рік:
8.1. До доходів загального фонду бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 1032, 1033 Бюджетного кодексу України:
- базова дотація у сумі 93480600,00 гривень;
- освітня субвенція з державного бюджету у сумі 122703800,00 гривень;
- дотація з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 3901700,00 гривень;
- субвенція з обласного бюджету на здійснення програм у галузях освіти та охорони здоров’я за рахунок субвенції з державного бюджету у сумі 4630748,00 гривень;
- інші субвенції з обласного бюджету у сумі 737171,00 гривень.
8.2. Джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.
9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету на 2021 рік:
9.1. У частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
9.2. У частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 та частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.
10. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету згідно зі статтею 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України.
11. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету видатки загального фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- соціальне забезпечення;
- трансферти місцевим бюджетам;
- оплату енергосервісу.

3

12. Надати право міському голові:
12.1. Укладати від імені Костянтинівської міської ради договори про міжбюджетні трансферти;
12.2. Затверджувати розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів бюджету в межах встановлених бюджетних призначень;
12.3. Здійснювати у процесі виконання бюджету у виняткових випадках розподіл та перерозподіл бюджетних призначень своїми розпорядженнями з подальшим затвердженням їх міською радою.
13. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському фінансовому управлінню:
13.1. Здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України;
13.2. Здійснювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики:
- на покриття тимчасових касових розривів бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
- на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду, згідно з порядком, затвердженим чинним законодавством України.
14. Головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити:
- в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
- утримання чисельності працівників і здійснення фактичних витрат на заробітну плату, включаючи витрати на премії та інші види заохочень або винагород, матеріальну допомогу, тільки в межах бюджетних асигнувань на заробітну плату (грошове забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачів бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів;
- проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладення договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо;
- впорядкування видатків, що здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань, з приведенням показників по мережі, штатах і контингенту установ і організацій у відповідність бюджетним призначенням, передбаченим на їх утримання в 2021 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, взятих на облік Управлінням Державної казначейської служби у місті Костянтинівці Донецької області;
- затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;
- здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів;
- доступність інформації про бюджет згідно з частиною 5 статті 28 Бюджетного кодексу України, а саме:
здійснити до 15.03.2021 року публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких

визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України;
оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
- взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету.
15. Установити, що:
15.1. Фінансування витрат бюджету здійснюється в межах фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму економії;
15.2. Кошти, враховані у складі видатків бюджету на виконання цільових програм зі стабілізації і соціально-економічного розвитку громади, спрямовуються на реалізацію угод між Донецькою обласною державною адміністрацією, обласною військово-цивільною адміністрацією та Костянтинівською міською радою на виконання регіональних програм і цільових заходів у галузях соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства громади, на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт соціально важливих об'єктів, а також на здійснення інших галузевих програм і невідкладних заходів;
15.3. Розпорядники бюджетних коштів мають право брати бюджетні зобов’язання по спеціальному фонду бюджету виключно у межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету;
15.4. Обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватися установами банків державного сектору згідно з чинним законодавством;
15.5. Бюджетні зобов’язання за загальним та спеціальним фондами бюджету, по яких у 2020 році не проведені розрахунки, за наявності коштів на рахунках розпорядників та одержувачів коштів, вважаються кредиторською заборгованістю бюджету і підлягають виконанню у 2021 році;
16. Залишки коштів бюджету розвитку, фонду охорони навколишнього природного середовища станом на 01.01.2021 використовувати згідно з діючим законодавством.
17. Невикористані кошти субвенцій, які передавалися в 2020 році з державного бюджету та інших бюджетів направляються на покриття відповідних витрат у 2021 році з урахуванням їх цільового призначення.
18. Невикористані кошти субвенцій, які передавалися в 2020 році з міського бюджету до обласного та інших бюджетів і залишилися неосвоєними головними розпорядниками коштів у 2020 році, залишаються на рахунках обласного та інших бюджетів для покриття відповідних витрат та продовження повноважень обласної державної адміністрації щодо використання залишків таких коштів у 2021 році.
19. Рішення набуває чинності з 01.01.2021 та діє до 31.12.2021.
20. Додатки 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
21. Це рішення оприлюднити в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
22. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет міської ради і постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, регулювання земельних відносин, бюджету, інвестиційної діяльності, агропромислового комплексу (Єфремов).


Міський голова О.А. АзаровВкладення: