ФОПи ведуть облік товарних запасів на підставі первинних документів


Костянтинівські податківці пояснюють. Фізичні особи підприємці, які зобов’язані вести облік товарних запасів за місцем реалізації, мають здійснювати облік всіх товарів, які знаходяться в реалізації, а не лише визначених п. 61 підрозділу 10 Розділу ХХ Податкового кодексу України.
Облік товарних запасів здійснюється ФОП шляхом постійного внесення до Форми обліку інформації про надходження та вибуття товарів на підставі первинних документів, які є невід'ємною частиною такого обліку.
Первинні документи, на підставі яких внесено записи до Форми обліку, є обов'язковими додатками до такої форми. Внесення даних до Форми обліку щодо надходження товарів на підставі первинних документів здійснюється до початку їх реалізації.
Форма обліку ведеться за вибором ФОП у паперовій або в електронній формі.
Форма обліку має містити зазначені в довільному порядку дані ФОП:
- прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або серія та номер паспорта/номер ID картки для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті,
- податкову адресу,
- назву та адресу місця продажу (господарського об'єкта) або місця зберігання, в межах якого ведеться облік.
Для паперової форми обліку зазначені дані мають міститися на титульному аркуші.
Ці норми визначено Порядком ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб підприємців, у тому числі платників єдиного податку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2021 № 496.

Костянтинівські податківці запрошують громадян задекларувати минулорічні доходи


Щороку декларувати свої минулорічні доходи - Конституційний обов’язок громадян за частиною 2 статті 67 Конституції України.
З початком 2022 року розпочалася кампанія декларування доходів громадянами за 2021 рік, яка триватиме до 1 травня 2022 року.
Обов’язок щодо подання декларації у платників податків, здебільшого,виникає разі отримання доходів не від податкових агентів.Тобто, коли доходи отримано не від підприємців, підприємств, організацій, а від інших фізичних осіб.
Наприклад, до таких доходів відносяться:
- доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам;
- успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення;
- продаж рухомого та нерухомого майна;
- доходи від обробки земельних ділянок (паїв), тощо.
Але є доходи, отримані від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але звільнені від оподаткування. Тому громадянин має сам їх задекларувати та сплатити податкові зобов’язання.
Наприклад, до таких доходів відносять:
- операції з інвестиційними активами;
- іноземні доходи;
- отримання у власність майна за рішенням суду;
- списана заборгованість за комунальні платежі, тощо..
Обов’язок щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкову декларацію платник не подає, якщо отримував доходи:
- від податкових агентів, крім випадків, прямо передбачених розділом ІV Податкового кодексу України (ПКУ);
- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до розділу IV ПКУ не оподатковуються, чи оподатковуються за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів сплачено податок;
- у вигляді об’єктів спадщини (дарування), які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до ПКУ.
За вибором платника декларацію можна подати за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або в електронному вигляді.
Центр обслуговування платників Костянтинівської ДПІ знаходиться за адресою: м.Костянтинівка, пр-т Ломоносова,125, 1 поверх. Телефон для довідок: (06272) 6-12-30. Графік роботи: пн-чт з 8-00 до 17-00, пт з 8-00 до 15-45, перерва з 12-00 до 12-45, сб-нд вихідні дні.

Одноразове декларування: як подати деклараціюШановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що згідно з Законом України від 15 червня 2021 року № 1539-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету» у період з 01 вересня 2021 року до 01 вересня 2022 року проводиться одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб.
Одноразова (спеціальна) добровільна декларація (далі – Декларація) подається в електронному вигляді через приватну частину Електронного кабінету.
Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС після електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID).
Для заповнення та подання Декларації користувачу необхідно в меню «ЕК для громадян» приватної частини Електронного кабінету перейти у розділ «Одноразова (спеціальна) добровільна декларація».
Ознайомитись з формою декларації, зразком її заповнення та покроковою інструкцією щодо її подання можна на офіційному вебпорталі ДПС України у банері «Одноразове добровільне декларування», розділ «Декларація» за посиланням:https://tax.gov.ua/baneryi/odnorazove-dobrovilne-deklaruvannya/deklaratsiya/.

Одноразове добровільне декларування триває: строки сплати збору


Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування здійснюється декларантом протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.
У разі вибору декларантом у межах одноразового (спеціального) добровільного декларування ставки збору, що передбачає сплату такого платежу трьома рівними частинами, сплата збору здійснюється декларантом:
- першого платежу - протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації;
- другого платежу - до 1 листопада 2023 року;
- третього платежу - до 1 листопада 2024 року.
У разі подання декларантом уточнюючої одноразової (спеціальної) добровільної декларації:
- якщо сума збору, визначена в уточнюючій декларації, є меншою за суму збору, сплачену на підставі попередньо поданої декларації, повернення надміру сплаченої суми збору здійснюється у порядку, визначеному ст. 43 ПКУ;
- якщо сума збору, визначена в уточнюючій декларації, є більшою за суму збору, сплачену на підставі попередньо поданої декларації, декларант, який подав відповідну декларацію, зобов’язаний сплатити суму недоплати збору в розмірі такої різниці протягом 30 календарних днів з дати подання уточнюючої декларації.
У разі несплати або сплати в неповному обсязі суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, зазначеної в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації, у встановлений цим підрозділом строк така декларація вважається неподаною та на декларанта не поширюються передбачені цим підрозділом державні гарантії та звільнення від відповідальності.

Одноразове декларування: активи, які не можуть бути об’єктами декларування

 

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що з 01 вересня 2021 року стартувало одноразове (спеціальне) добровільне декларування громадянами України активів (розміщених на території України та/або за її межами), які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори.
Звертаємо увагу, що об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування не можуть бути:
а) активи фізичної особи, одержані (набуті) декларантом внаслідок вчинення діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, крім кримінальних правопорушень або інших порушень законодавства, пов’язаних із:
- ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);
- ухиленням від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
- порушеннями у сфері валютного законодавства;
- порушеннями у сфері захисту економічної конкуренції в частині порушення, передбаченого п. 12 ст. 50 Закону України від 11 січня 2001 року № 2210-III «Про захист економічної конкуренції» із змінами та доповненнями;
б) активи фізичної особи, які належать фізичній особі – резиденту, у тому числі самозайнятій особі, а також фізичним особам, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до ПКУ є чи були платниками податків (далі – Декларант), стосовно якого розпочато досудове розслідування або судове провадження щодо таких активів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями 212, 212 прим. 1, а також ст. 366 (щодо документів податкової та/або фінансової звітності, митних декларацій, податкових накладних, первинних документів, іншої звітності з податків, зборів (обов’язкових платежів), ст. 367 (якщо кримінальне правопорушення пов’язане з порушенням вимог податкового, митного, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи) Кримінального кодексу України від 05 квітня 2001 року № 2341-III із змінами та доповненнями (далі – ККУ);
в) активи фізичної особи або юридичної особи, які належать Декларанту, стосовно якого відкрито судове провадження у вчиненні будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 209, 258 прим. 5 і 306, частинами першою і другою ст. 368 прим. 3, частинами першою і другою ст. 368 прим. 4, статтями 368, 368 прим. 5, 369 і 369 прим. 2 ККУ, та/або які підлягають стягненню як необґрунтовані в порядку, встановленому главою 12 розділу III Цивільного процесуального кодексу України від 18 березня 2004 року № 1618-IV із змінами та доповненнями;
г) кошти в національній та іноземній валютах, які на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації перебувають у готівковій формі;
ґ) активи декларанта, які обліковуються (знаходяться) на рахунках фінансових установ та/або розташовані (зареєстровані) на території країни, визнаної державою-агресором згідно із законом, чи мають джерела походження з такої країни.