Щодо обов’язковості застосування РРО/ПРРО при продажу товарів через Інтернет

 

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує про обов’язовість використання суб’єктами господарювання, при здійсненні розрахунків, належним чином зареєстрованих РРО/ПРРО.
Звертаємо увагу, що розрахункова операція – це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки – оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця. Щодо обов’язку застосування РРО/ПРРО при продажу товарів через Інтернет, то такі системи ведення обліку не є обов’язковими лише у разі здійснення оплати виключно на поточний рахунок фізичної особи – підприємця (поточний рахунок у форматі ІВАN). У разі здійснення розрахунків в інший спосіб – готівкою, платіжною карткою тощо, застосування РРО або ПРРО є обов’язковим.

#РазомПереможемо
#ВсеБудеУкраїна

Підприємства Донеччини сплатили майже 85 млн грн екоподатку


Екологічний податок є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на мінімізацію негативного впливу господарської діяльності та раціональне використання природних ресурсів.
Так, за 3 квартали поточного року платники податків Донецької області перерахували до бюджетів всіх рівнів 84,6 млн грн екологічного податку.
Донецька область тісно пов’язана з виробництвом багатьох бюджетоформуючих галузей промисловості, таких як металургійна, хімічна, енергогенеруюча та машинобудівна. Тому таке важливе адміністрування
екологічного податку і розвиток екологічної свідомості суспільства.
#РазомПереможемо
#ВсеБудеУкраїна

Трансфертне ціноутворення в період воєнного стану

Трансфертне ціноутворення в період воєнного стану:
особливості справляння податків

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області інформує про права та обов’язки платників податків та контролюючих органів з питань контролю за трансфертним ціноутворенням.
Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених п.п. 69.1 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу (зміни внесені Законом від № 2260). Для платників законодавчі зміни передбачають особливості справляння податків у таких ситуаціях:
- у платника відсутня можливість своєчасно виконати податковий обов’язок – звільнено від відповідальності, проте зобов’язано виконати такий обов’язок протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану;
- платник має можливість своєчасно виконувати податковий обов’язок – звільнено від відповідальності за несвоєчасне виконання таких зобов’язань, граничний термін виконання яких припадає на період з 24.02.2022 до 26.05.2022 за умови реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до 15 липня 2022 року, подання податкової звітності до 20.07.2022 року та сплати податків та зборів не пізніше 31.07.2022 року;
- у платника відновилась можливість виконувати свої податкові обов’язки, термін виконання яких припадає на період з 24.02.2022 до дня відновлення можливості – звільнено від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, за умови реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування, подання звітності, сплати податків і зборів, протягом 60 календарних днів з першого місяця наступного за місяцем відновлення таких можливостей.

Звертаємо увагу, що підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків здійснюється за окремим Порядком, який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.07.2022 №225 «Про затвердження Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, та переліків документів на підтвердження», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.08.2022 за № 967/38303.
Також, відповідно до вимог п. 521 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID – 19), штрафні санкції не застосовуються (за винятком виключень, до яких не належать питання, пов’язані з трансфертним ціноутворенням).
Нормою абзацу вісімнадцятого підпункту 69.2 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, що діяла до 01.08.2023, було визначено, що у разі виявлення порушень законодавства за результатами проведення перевірок до платників податків застосовується відповідальність згідно з Кодексом, законами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи, з урахуванням обставин, передбачених підпунктом 112.8.9 пункту 112.8 статті 112 Кодексу (вчинення діяння (дії або бездіяльності) внаслідок обставин непереборної сили (форс- мажору)), що звільняють від фінансової відповідальності. При цьому вимоги законодавства щодо мораторію (зупинення) застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) на період дії воєнного, надзвичайного стану та/або на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID – 19), не застосовуються.
Отже, тимчасово, на період дії воєнного стану, починаючи з 27.05.2022, превалюють норми в частині звільнення від відповідальності за несвоєчасне виконання платником податків податкових обов’язків у випадках та за умов, передбачених пунктом 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу. Тому, норма пункту 521 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу щодо мораторію (зупинення) застосування штрафних санкцій на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVID-19) не застосовується з 27.05.2022 на період дії воєнного стану.
Разом з тим, відповідно до абзацу першого підпункту 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ тимчасово, до 1 серпня 2023 року, для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, крім, зокрема, дотримання строків реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування до них в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності та/або документів (повідомлень), у тому числі передбачених статтею 39 та 392, пунктом 46.2 статті 46 цього Кодексу, сплати податків та зборів платниками податків (абзац другий п.п.69.9 п.69 підр.10 розд.ХХ із змінами, внесеними згідно із Законом №2719-IX від 03.11.2022).
З 1 серпня 2023 року Законом від 30.06.2023 №3219-ІХ продовжено можливість проведення перевірок під час дії воєнного стану (підпункт 69.21 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, зокрема, з підстав, визначених підпунктами 78.1.1 (у частині документальних позапланових перевірок платників податків, за якими отримано інформацію, що свідчить про порушення податкового законодавства з питань оподаткування доходів, отриманих нерезидентами, із джерелом їх походження з України, 78.1.2 (у частині контролю за трансфертним ціноутворенням), 78.1.5, 78.1.7, 78.1.12, 78.1.14 - 78.1.16, 78.1.21 та 78.1.22 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу.
Також, з 1 серпня 2023 року відновлено перебіг строків, установлених ПКУ, які були зупинено Законом України від 15.03.2022 № 2120-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» та/або на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню короновірусної хвороби (COVID-19).
Крім того, відповідно до підпункту 69.38 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ тимчасово, на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, у разі самостійного виправлення платником податків з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених статтею 50 цього Кодексу, помилок, що призвели до заниження податкового зобов'язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених пунктом 50.1 статті 50 цього Кодексу, та пені.

#РазомПереможемо
#ВсеБудеУкраїна

Мешканці Донеччини сплатили більше 11 млрд гривень ПДФО

 

За січень-вересень 2023 року від мешканців Донецького регіону до зведеного бюджету країни надійшло 11,1 млрд грн податку та збору на доходи фізичних осіб.
П’яту частину сплаченого ПДФО, а саме 2,8 млрд грн, спрямовано до Державного бюджету країни.
Решту коштів, а саме 8,3 млрд грн, спрямовано до місцевих бюджетів області для фінансування потреб громад.
Нагадаємо, податок з доходів фізичних осіб безпосередньо залежить від розміру заробітної плати, яку офіційно отримують працевлаштовані працівники.
Головне управління ДПС у Донецькій області акцентує увагу, що цьогорічні перерахування ПДФО, як ніколи, актуальні під час воєнного стану – адже саме вони є основою фінансування соціальних програм та підтримки найбільш незахищених верств населення.

#РазомПереможемо
#ВсеБудеУкраїна

Підприємства Донеччини сплатили більше 212 млн грн податку на прибуток

 

Упродовж трьох кварталів 2023 року суб’єкти господарювання Донецької області сплатили до зведеного бюджету України 212,2 млн грн податку на прибуток підприємств.
З них до держбюджету надійшло 168,3 млн грн, натомість до місцевих бюджетів сплачено 43,9 млн гривень.
Зараз економічний фронт країни тримається, в першу чергу, саме на сумлінних представниках бізнесу, тому щиро дякуємо всім платникам за активну громадянську позицію, розуміння та підтримку держави!

#РазомПереможемо
#ВсеБудеУкраїна