Конфлікт інтересів

4. В підрозділі «Конфлікт інтересів» розмістити наступну інформацію:

Потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень, ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції»
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18)
Реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень, ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції»
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18)
Методичні рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції від 21.10.2022 №13 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції»
(https://wiki.nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/Metodychni-rekomendatsiyi-vid-21.10.2022-13.pdf)