Заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією

№ п/п Назва заходу Строк виконання Виконавці
1 2 3 4
І. Підготовка превентивних заходів щодо запобігання корупції
1 Забезпечення дотримання посадовими особами міської ради та її виконавчого комітету вимог антикорупційного законодавства Постійно Керівники управлінь, відділів, служб, інших виконавчих органів міської ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
2 Опрацювання та погодження проєктів розпоряджень начальника міської військової адміністрації, міського голови, рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради з основної діяльності, адміністративно-господарських питань (у межах повноважень) з метою виявлення причин, що можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, та внесення пропозицій щодо їх усунення Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3 Попередження осіб, які претендують на зайняття посад посадових осіб у міській військовій адміністрації, виконавчому комітеті міської ради, про спеціальні обмеження, визначені Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» Постійно Відділ з кадрової роботи, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
4 Ознайомлення осіб при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування із загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Постійно Відділ з кадрової роботи, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
5 Ознайомлення посадових осіб, які припиняють діяльність, повязану з виконанням функцій місцевого самоврядування, з обмеженнями після припинення такої діяльності Під час звільнення Відділ з кадрової роботи, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
6 Своєчасне надання субєктам звернень інформації з урахуванням норм Законів України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про запобігання корупції» Постійно Керівники управлінь, відділів, служб, інших виконавчих органів міської ради
7

Підтримка в актуальному стані розділу «Запобігання корупції» на офіційному вебсайті Костянтинівської міської військової адміністрації

 

Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
ІІ. Надання методичної, консультативної допомоги та проведення роз’яснювальної роботи
1 Проведення внутрішніх навчальних заходів з антикорупційної тематики Протягом року Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
2 Проведення роз’яснювальної роботи з особами, яких уперше прийнято на службу до органу місцевого самоврядування, щодо основних положень антикорупційного законодавства України Протягом року Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
3

Надання консультацій і розяснень з питань застосування працівникам апарату міської ради і виконкому

 

У разі потреби Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
4

Здійснення моніторингу змін до антикорупційного законодавства, аналіз судової практики в справах про корупційні та повязані з корупцією правопорушення, інформування про їх результати керівників виконавчих органів міської ради

 

Постійно Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
ІІІ. Запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів
1

Своєчасне застосування заходів урегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», у разі виникнення обставин, що свідчать про наявність у підлеглих осіб реального чи потенційного конфлікту інтересів

 

У разі виникнення конфлікту інтересів

Керівники управлінь, відділів, служб, інших виконавчих органів міської ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2 Недопущення призначення, переведення на службу до виконавчих органів міської ради осіб, які будуть мати в прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або будуть прямо підпорядкованими у звязку з виконанням повноважень близьким їм особам Постійно

Керівники управлінь, відділів, служб, інших виконавчих органів міської ради, відділ з кадрової роботи, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

IV. Фінансовий контроль
1 Проведення навчання з посадовими особами місцевого самоврядування щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» відносно заходів фінансового контролю Лютий Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
2

Проведення перевірки факту подання субєктами декларування щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення начальника міської військової адміністрації про результати перевірки

 

Квітень Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
3 Повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування У разі потреби Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
V. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства
1 Проведення в установленому порядку службового розслідування (перевірки) щодо виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або повязаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» У разі потреби Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
2 Проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад із підвищеним корупційним ризиком У разі потреби Відділ з кадрової роботи, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
VI. Здійснення розгляду повідомлень про корупцію
1

Розгляд та перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або повязаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

 

У разі потреби

Керівники управлінь, відділів, служб, інших виконавчих органів міської ради, відділ з кадрової роботи, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2

Забезпечення роботи зовнішніх та внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або повязаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

 

Постійно

Керівники управлінь, відділів, служб, інших виконавчих органів міської ради, відділ з кадрової роботи, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції