Гранти та можливості

Посилання щодо підключення громади до Платформи @StratBusinessChallenge https://sbc.regulation.gov.ua/, де надається допомога при відкритті власного бізнесу 
https://sbc.regulation.gov.ua/city/6231

Безымянный 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УЧАСТІ У ГРАНТОВИХ ПРОГРАМАХ

Загальна інформація щодо здобуття грантів

Гранти є найбільш поширеною формою фінансування проектів донорськими організаціями.
У методичній та довідковій літературі є багато визначень та понять, що таке донорські організації, фонди, гранти, програми. Ряд з них в значній мірі інтерпретуються як одне і те саме (або тотожні). Тому наше завдання - узагальнюючи інформацію, в лаконічній та доступній формі з’ясувати, що таке донорські організації, фонди, гранти та як з ними працювати.
Донори - це міжнародні організації, державні установи, комерційні структури, громадські некомерційні організації (релігійні, наукові тощо), приватні благодійні фонди або приватні особи, що надають громадянам та організаціям на некомерційній безповоротній основі необхідні додаткові ресурси різного виду, на цілі, які спрямовані в цілому на благо усього суспільства.
На практиці існує декілька класифікацій донорів, які можна систематизувати так:
За видами допомоги, що надається, донори поділяються на тих, хто:
• надає гранти;
• виділяє стипендії на навчання;
• здійснює експертну (консультативну) допомогу;
• надає технології, обладнання тощо.
За сферою інтересів донори поділяються на вузькоспеціалізовані (здійснюють підтримку в чітко визначених сферах діяльності, наприклад, Всесвітній фонд боротьби зі СНІДом, Глобальний екологічний фонд) та універсальні (пріоритетами діяльності яких є різноманітні суспільні проблеми).
За територіальними межами дії донори бувають національними та міжнародними. Хоча у цих рекомендаціях ми в основному зосереджуємось на міжнародній допомозі, не варто забувати й про вітчизняних грантодавців. Тим більше, що українські організації в рамках власних програм і великих проектів можуть здійснювати так зване субгрантування. Таким чином працює, наприклад, Український фонд соціальних інвестицій, який на конкурсній основі перерозподіляє кошти, отримані від іноземних фінансових організацій.
За джерелом капіталу можна виділити такі основні групи міжнародних донорів, які доступні для здобувачів з України: міждержавні організації, урядові, суспільні та корпоративні донори. Дещо докладніше про ці групи.
1 Міждержавні організації. До цієї групи донорів належать установи Організації Об’єднаних Націй (Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), ЮНІСЕФ, Світовий банк, Проект «Місцевий розвиток орієнтований на громаду (СВА), тощо) та Європейського Союзу (Європейська комісія, Рада Європи, ОБСЄ,).
2 Урядові донори. Це можуть бути грантові програми окремих закордонних органів влади (Агенство США з міжнародного розвитку (USAID), Канадське агентство міжнародного розвитку (СIDA), Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) та ін.), або посольств іноземних держав в Україні (США, ФРН, Норвегії тощо).
3 Суспільні донори можуть бути як національними(наприклад німецькі фонди політичних партій – Фонд К.Аденаура, Фонд Ф.Наумана та ін.) так і міжнародними (наприклад PHARE- Програма демократії, Міжнародний Вишеградський фонд). Вони будуються відповідно на фінансових надходжень з однієї або декількох країн та зобов’язані звітувати перед тими на чиї гроші вони існують.
4 Приватні донори. До цієї категорії належать донори різного обсягу і характеру діяльності – від таких великих міжнародних організацій, як міжнародний фонд «Відродження» Дж.Сороса та Фонд Рокфеллера до невеликих сімейних фондів Фонд Кнута і Аліси Валенбергів, Фонд Раскоба заохочення католицької діяльності).
5 Корпоративні донори реалізують програми соціальної відповідальності великих компаній (Компанія «Монсанто», Інститут нетрадиційного газу компанії «Шелл»).
Найпоширенішим джерелом додаткових ресурсів неприбуткових організацій та соціально-значущих проектів, як уже зазначалося, є благодійні фонди, які, в свою чергу, надають допомогу у вигляді грантів.
Згідно з даними Центру Європейських Фондів (ЕРО), у США зареєстровано близько 40 тис. благодійних фондів, в Європі їх кількість коливається від 80 до 100 тис.
Гранти надаються за результатами грантових програм-конкурсів, що оголошуються для неприбуткових організацій, під час яких проект повинен пройти у процедуру подання заявки на отримання гранту, і, у випадку перемоги в конкурсі - отримати кошти (допомогу).

На відміну від позики грант не треба повертати.
Слід зазначити ще, що в проектній діяльності та роботі з пошуку грантових програм виділяють ще також гранти для бізнесу – допомога бізнес-клієнтам у залученні коштів на розвиток власної справи, консультації, зустрічі, експертні оцінки, пошук можливостей фінансування та робота з грантовими заявками за залученням відповідних експертів.

З чого починати роботу, пошук грантових програм
Цикл діяльності по залученню ресурсів визначає послідовність ваших дій.
Перший крок (потреби) – визначення проблеми, формулювання її актуальності та невідкладності вирішення, планування проекту (програми), складання бюджету.
Спочатку необхідно абсолютно чітко визначити, для чого, для досягнення якої мети або вирішення якої проблеми потрібні кошти. Потім, що конкретно необхідно (гроші, приміщення, майно, послуги). Де ці кошти знаходяться, або, іншими словами, у кого їх можна попросити і як це зробити таким чином, щоб досягти успіху.
Другий крок (пошук джерел відсутніх ресурсів) – пошук грантових конкурсів, мета і завдання яких співпадають з метою і завданням вашого проекту.
Починати грантову діяльність краще за все з участі у не дуже значних за обсягом фінансування грантових конкурсах. Умовно можна планувати свою роботу за такою схемою:
• регіональні або місцеві грантові програми;
• гранти при Посольствах;
• спеціальні програми «малих грантів»;
• спільні програми в рамках Євросоюзу.
Для того щоб взяти участь у грантовій програмі треба знайти відкриті грантові конкурси, що відповідають напрямку діяльності вашої організації. Для цього треба провести моніторинг сайтів відповідних організацій, які узагальнюють та актуалізують грантові конкурси, в яких можна взяти участь в даний час: умови участі, сума гранту, кінцевий термін подання заявки, аплікаційні форми і т.д.
Визначившись із переліком найбільш прийнятних для підтримки вашого проекту донорів, необхідно докладно ознайомитись з умовами надання ними фінансової допомоги. Щоб запобігти ситуації, коли проект може бути відхилено через недотримання формальних вимог, перед написанням заявки треба уважно вивчити особливості грантових конкурсів, особливу увагу приділяючи наведеним нижче характеристикам:
• географія конкурсу (грантодавець може оголосити конкурс для певних регіонів України);
• тип одержувачів грантів (органи самоврядування, громадські об’єднання, вищі навчальні заклади, охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, засоби масової інформації, ініціативні групи тощо);
• пріоритети конкурсу (напрями надання допомоги конкретизуються у пріоритетах конкретних конкурсів);
• терміни подання заявки та підведення підсумків конкурсу;
• розмір гранту та розмір власного внеску;
• термін реалізації проекту;
• види діяльності, що фінансуються (у деяких випадках у рамках певного конкурсу донор може фінансувати чітко визначені заходи та відмовлятися фінансувати деякі статті видатків, найчастіше- непрямі видатки та/або оплату праці).


Де шукати інформацію про грантові конкурси ?
В першу чергу — на офіційних сайтах донорських організацій.
Рекомендуємо створити власну базу даних грантодавців і час від часу перевіряти їх сайти. З цих джерел можна отримати безліч корисної інформації про вже реалізовані та нові програми міжнародної технічної допомоги, про зміни у грантовій політиці та ін.
Регулярний моніторинг сайтів донорів, з одного боку, дозволить бути в курсі головних новин, а з іншого - потребує багато часу. В останньому випадку можна скористатись послугами багатьох сервісних організацій, які збирають, обробляють та розповсюджують інформацію про грантові конкурси. Серед подібних агрегаторів відзначимо такі інформаційні джерела.

Сайти органів публічної влади в Україні:
Багато центральних органів виконавчої влади розміщують інформацію про проекти і програми міжнародної технічної допомоги, серед них можна відмітити:
• Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (http://www.me.gov.ua) ;
• Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово–комунального господарства України (http://www.minregion.gov.ua);
• Міністерство молоді та спорту України (http://dsmsu.gov.ua);

Портали українських недержавних організацій:

Великий обсяг корисної, в значній мірі, уже опрацьованої інформації можна знайти на сайтах:
• Ресурсного центру «Гурт» (http://gurt.org.ua/);
• Інформаційного порталу некомерційних організацій України «Громадський простір» (http://www.prostir.ua/category/grants/);
• «Велика ідея» https://biggggidea.com/; і
• Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад (http://vassr.org/);

Інформація про навчання, стажування розміщується на сайтах:
• “Platforma”(http://platfor.ma),
• “Mladinfo”(http://www.mladiinfo.eu/);
• “Unistudy” (http://unistudy.org.ua/short-term/training/);
• Відділу академічної мобільності КНУ імені Тараса Шевченка про стипендії для навчання (http://mobility.univ.kiev.ua/).

Зарубіжні ресурси з фандрайзингу:
http://foundations.org - каталог грантодавців, який ведеться з 1995 року;
http://www.efc.be/ - EuropeanFoundationCentre (EFC) — Міжнародна асоціація суспільних та корпоративних донорів;
http://foundationcenter.org/ — міжнародний портал про філантропію;
http://www.guidestar.org - міжнародний портал для некомерційних організацій.

Сторінки у соціальних мережах:
Група «Гранти, конкурси, стипендії»
(https://www.facebook.com/groups/progrants/).

Підготовка проекту та подання грантової заявки
Третій крок (звернення) – підготовка грантової заявки з урахуванням вимог відповідного грантодавця, надсилання цієї заявки, контакт з представниками організації-донора і отримання коштів або інших ресурсів.
Обов’язковою умовою успішного здобуття грантів є правильно підготовлений проект. Тому, розпочинаючи пошук фінансування слід пам’ятати, що за один день написати хороший проект неможливо і починати готувати проектну заявку необхідно завчасно.
Перш за все визначимося, що ми розуміємо під поняттям «проєкт». Слово проєкт є одним із найбільш уживаних у пресі, виробничій діяльності та навіть у побуті. Сьогодні проектний підхід формує стиль життя людей багатьох розвинених країн. У вітчизняній практиці протягом певного періоду поняття «проект» використовувалося переважно в технічній сфері як певні розрахунки, креслення, технічна документація, метою якою було втілення певного задуму при створенні нового продукту (приладу, послуги, споруди, тощо). При цьому проект розробки технічної документації називався «проектуванням». У світовій практиці для визначення даного процесу використовується термін – дизайн, проектування споруд, розробка виробів.
Сьогодні не існує єдиного загальноприйнятого визначення терміну «проект». У сучасному розумінні проект представляє певне завдання з визначеними вхідними даними і потрібними результатами, які обумовлюють спосіб його вирішення. Одним із найбільш вдалих, ми вважаємо, є визначення Світового банку, а саме:
Проект – це комплекс заходів, які здійснюються для досягнення чітко визначених цілей впродовж відведеного часу і за допомогою призначених на це фінансових ресурсів.
Тому, очевидним є висновок про необхідність професійного підходу до проектного управління як до інструменту, який дозволяє ефективно вирішувати і великомасштабні завдання розвитку економіки країни в цілому, і окремого виробництва, і проблеми розвитку невеликих територій, окремих сільських рад, підприємств та установ.
Підсумовуючи визначення проекту слід зазначити, що проект це діяльність спрямована на розвиток, поліпшення та зміну існуючої ситуації.
Впродовж останніх десятиліть міжнародними донорами розроблено процедури та методологічні принципи щодо підготовки проектів та управління ними. Їх застосування, а завдяки цьому і використання досвіду попередників, зменшує ризик допущення помилок, які виникають на етапі написання проекту, тим самим підвищуючи шанси на отримання коштів для його реалізації.
Незважаючи на те, що в кожного донора свої вимоги щодо оформлення проектних заявок, у їх структурі можна виокремити найчастіше повторювані елементи – так званий універсальний формат для написання проекту, який дозволить включити до заявки практично всі можливі розділи, що зустрічаються у вимогах різних донорів:
• Титульний аркуш
• Резюме проекту
• Вступ
• Постановка проблеми
• Мета і завдання
• Методи
• Цільові групи
• Припущення
• Очікувані результати
• Оцінювання
• Життєздатність проекту
• План реалізації
• Звітність
• Бюджет
• Додатки
Саме тому, до підготовки проектів, а відповідно і заявок на гранти доцільно ставитися не як до разової проби пера, а як до постійної діяльності по залученню додаткових ресурсів для розвитку організації. Така діяльність називається англійським словом фандрайзинг і включає в себе не тільки підготовку заявок на гранти, але і залучення матеріальних ресурсів з інших можливих джерел.
Факт підготовки і відправки заявки зовсім не є гарантією отримання гранту. Оскільки найчастіше гранти надаються на конкурсній основі, їх отримують організації, які зможуть цей конкурс виграти. Вважається, що ефективність діяльності буде нормальною, якщо буде профінансована кожна десята заявка (10%). Якщо ви відправили заявку і у відповідь отримали від грантодавця багато питань, значить ваша заявка продовжує конкурсну боротьбу. На всі поставлені запитання треба відповісти докладно і оперативно. Якщо ж ви отримали повідомлення про те, що ваша заявка не пройшла за конкурсом, спробуйте уточнити мотиви відмови і врахувати їх у подальшій роботі.
Відносини між організаціями, що надають гранти і організаціями, що їх отримують — це відносини партнерів. Успішно виконані проект допомагають фонду, що надає гранти, знайти гроші на подальший розвиток своєї діяльності. Максимально щирі, коректні відносини з грантодавцем допоможуть підготувати заявку та успішно виконати проект, а відтак отримати досвід і значно підвищити шанси на отримання наступних грантів з будь-яких джерел. «Провалений» проект ці шанси помітно знижує — інформація про проблеми грантоотримувачів поширюється серед грантодавців дуже швидко.
У разі отримання повідомлення про перемогу в конкурсі необхідно буде укласти договір з грантодавцем і суворо його дотримуватися. Грантодавець не тільки має право контролювати хід виконання проекту та цільове використання коштів, але і поширювати інформацію про грантоотримувача.
Більш детальну інформацію та корисні поради стосовно написання грантів можна отримати за посиланням:
https://freeresources.fundsforngos.org/#proposalwriting

https://sme.gov.ua - портал для підприємців,  

https://sbc.regulation.gov.ua - посилання як відкрити свій бізнес,

https://regulation.gov.ua/catalogue/procedures - як  отримати дозволи.

 

 

 

 

 

№ п/п Назва донора Мета та пріоритети Учасники  Дедлайн  Сума гранту Посилання на джерело
1 Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)  Програма грантів «Посилення та трансформація економіки Cхідної України  шляхом підтримки сталого розвитку малих та середніх підприємств». ММСП, фінансовим установам, приватним асоціаціям; · громадським організаціям, зареєстрованим організаціям приймаючої країни та організаціям із приватного сектору, неурядовим організаціям (зареєстрованим в США, міжнародним, національним та місцевим), навчальним та освітнім установам та університетам; · державним структурам – лише в тому випадку, якщо це грант у негрошовій формі. 23 лютого 2022 року від 3 000 000 до 4 500 000 доларів США в гривневому еквіваленті https://www.dai-global-grants.com/app/UkraineERA
2 House of Europe Підтримка культурних проєктів Участь у конкурсі можуть взяти культурні та мистецькі організації, що мають ідею захопливого культурного проєкту й шукають фінансування та хочуть отримати погляд зі сторони від ментора з ЄС або Великої Британії. 21 лютого 2022  від 6 000 до 7 300 євро https://biggggidea.com/opportunities/granti-na-proekti-dlya-tvorcho-molodi-vid-house-of-europe/
3 Український культурний фонд Сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Підтримка проектів Українським культурним фондом здійснюється на конкурсних засадах.підсилення інституційної та фінансової спроможності
Стратегічгні цілі: сприяння творенню культурного продукту
підсилення ролі культури у розвитку суспільства
інтернаціоналізація української культури
на кожен конкурс окремі вимоги. Дивитися посилання Постійно діючий На кожен конкурс окремі  суми гранту. Дивитися посилання https://ucf.in.ua/
4 USAID Для пришвидшити відновлення від таких потрясінь, як збройний конфлікт та супутня економічна криза, втрата доступу до традиційних ринків, пандемія COVID-19 та нещодавні катастрофічні лісові пожежі, або пришвидшить зростання секторів, які вже адаптувались до цих потрясінь. Ця підтримка повинна сприяти урізноманітненню ринків кінцевого споживача та та ринків збуту, успішному початку роботи в сферах Інтернет-маркетингу та продажу, збільшеннюзагальних обсягів продажів, покращенню умов праці та створенню нових робочих місць. ММСП, фінансовим установам, приватним асоціаціям;   Донецька обл., Луганська обл., Запорізька обл.
громадським організаціям, зареєстрованим організаціям приймаючої країни та організаціям із приватного сектору, неурядовим організаціям (зареєстрованим в США, міжнародним, національним та місцевим), навчальним та освітнім установам та університетам;
державним структурам – лише в тому випадку, якщо це грант у негрошовій формі.
23.02.2022  Сума гранту, зазвичай, становить в гривневому еквіваленті від 5 000 до 500 000 доларів США на період до одного року. https://sme.gov.ua/support_programs/proyekt-usaid-ogoloshuye-pochatok-pryjomu-grantovyh-zayavok/
5 USAID "Мріємо та діємо" Розширення економічних можливостей для молоді, і/або посилення громадянської активності молоді, її соціальної згуртованості, просування різноманіття та включення недостатньо представлених груп, а також покращення підходів до застосування принципів гендерної рівності та соціальної інклюзії (ГРСІ) в орієнтованих на молодь програмах. Мати офіційну реєстрацію в Україні й працювати відповідно до всіх чинних цивільних та податкових норм, включаючи, але не обмежуючись відповідними місцевими законами та статутами. Запропонувати складання програми, яке відповідає цілям та принципам РПЗ
·
Заявник не є забороненою організацією (Система управління грантами (SAM), Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, зведений список Ради Безпеки ООН)  Заявник буде зобов’язаний вже мати або отримати номер DUNS, якщо його буде обрано для присудження гранту. (Номер DUNS – це унікальний дев'ятизначний номер, призначений для всіх підприємств і є необхідним для ведення бізнесу з урядом США, для укладання контрактів або грантів. Для отримання номеру DUNS просимо перейти на сторінку
19 травня  2022 року До вичерпання бюджету https://www.prostir.ua/?grants=hranty-more-mozhlyvostej-prohramy-ahentstva-ssha-z-mizhnarodnoho-rozvytku-usaid-mrijemo-ta-dijemo
6 Уряд Японії Ґрантова допомога по проектах людської безпеки програми «КУСАНОНЕ». Сфера проектів 1) Всі проекти розвитку малого маштабу мають право на фінансування за програмою Кусаноне. Однак особлива увага буде приділятися у таких сферах: медична допомога, освіта, спорт, допомога, надання допомоги прошарку населення, що терпить нужду, суспільний добробут, навколишнє середовище, ремонтно-оздоблювальні роботи та постачання обладнання початковим школам, постачання медичного обладнання лікарням, професійне навчання для інвалідів. Неурядові організації, лікарні, початкові школи, науководосліджувальні інститути та іншим неприбуткові організації  щорічно до 31 березня   до 70 тис дол. США. https://www.science-community.org/ru/grants?page=1
7 EU4Business Ініціатива "EU4Business" спрямований на поліпшення доступу до фінансування шляхом надання гарантій та технічної допомоги для збільшення кількості реальних проектів
  Цілі:
  Поліпшення доступу МСП до фінансування та зниження дефіциту довгострокового фінансування.
  Забезпечення довгострокового фінансування в місцевій валюті, тим самим знижуються валютні ризики для МСП.
  Надання допомоги МСП у виявленні якісних інвестиційних проектів та сприяння їх успішному втіленню з метою вдосконалення структури управління МСП та ознайомлення їх з передовими практиками.
  Сприяння розвитку місцевих фінансових ринків відповідно до сталих ринкових принципів.
реалізуються МСП. 
Малі та середні підприємства, які ведуть діяльність у тому числі у таких сферах, як агробізнес, виробництво та послуги, нерухомість та туризм, інформаційно-комунікаційні технології, та в інших галузях. 2014 - 2024 Визначається індивідуально http://www.eu4business.eu/uk/programme/mehanizm-pryamoyi-pidtrymky-msp-v-ramkah-pvzvt?destination=programmes%3Fpage%3D2
8 LUSH Украина Чарити Пот Грантовий фонд «LUSH Україна Чаріті Пот» створений для того, щоб підтримати невеликі неприбуткові організації в Україні, які прагнуть змінити світ на краще та досягти стабільних, тривалих змін у суспільстві.
  Гранти надаються на фінансування кампаній за права веганів, вегетаріанців та тварин; групам по боротьбі з вівісекцією; на стерилізацию бездомних тварин; заповідникам, де живуть тварини, які не зможуть вижити на волі; притулкам для тварин, де їх не вбивають і не використовують (наприклад, у зоотерапії, для катання верхи чи в контактних зоопарках і т. д.).
Громадські неприбуткові організації, які працюють у сферах:
  -захисту тваринПодати заявку можть організації, якщо річний прибуток складає менше 1 млн грн, і нею повністю чи здебільшого керують волонтери. Також участь можуть приймати організації, які працюють відносно недовго, та стартапи (недавно створені організації).
  -захисту навколишнього середовища
  -захисту прав людини
Постійно. На період карантину не розглядаються, але можна надсилати до 100 тис.грн. https://lush.com.ua/uk/stories-uk/chariti-pot-lush
9 Всемирний жіночий фонд Global Fund For women  Більшість грантів Глобального фонду для жінок надаються на загальну підтримку. Вони можуть бути використані для фінансування проектної та програмної діяльності або для покриття операційних витрат, таких як оплата оренди, заробітна плата, комунікаційні та транспортні витрати.
 
  Глобальний фонд для жінок періодично запрошує організації, чия діяльність відповідає існуючим грантових програм, подати заявку на загальне фінансування. Такі організації вибираються зі списку профілів організацій, зареєстрованих в нашій системі, а також на підставі рекомендацій наших радниць.
  Організації по захисту прав жінок, які отримали гранти від Глобального фонду для жінок впродовж останніх п'яти років, можуть подавати заявки на гранти на організацію зустрічей і заходівта організацію заходів
організації по захисту прав жінок щорічно Розмір гранту для організацій по захисту прав жінок складає 10 000-20 000 доларів США, для жіночих фондів - 15 000-30 000 доларів США. https://www.globalfundforwomen.org/
 
https://www.globalfundforwomen.org/information-for-applicants-rs/?lang=ru
10 Європейський фонд підтримки демократії (The European Endowment for Democracy (EED) Заявки приймаються на фінансування проектів, мета яких - розвиток і зміцнення демократичного громадянського суспільства у країнах, охоплених Європейською політикою сусідства. Організації, рухи, а також активісти, молодіжні лідери та представники незалежних мас-медіа, без огляду на розмір їх структури та формальний статус Види підтримки EED
  1. Фінаyсування ініціатив з культивування демократії.
  2. Профільне фінансування та інституційна підтримка EED зазвичай передбачає покриття поточних витрат, особливо в наступних випадках:
  Проміжне фінансування: зарплати, витрати на утримання офісу та інші аналогічні витрати, необхідні для роботи, що має безпосереднє відношення до вище зазначених цілей, протягом обмеженого терміну до тих пір, поки не зможуть підключитися інші донори.
  Початкове фінансування: зарплати, витрати на утримання офісу та інші аналогічні витрати, необхідні для становлення організації і підтримки недавно створеної організації, або для сприяння підвищення рівня її діяльності протягом обмеженого терміну.Заявка заповнена на сайті Передбачена можливість співфінансування діяльності разом з іншими організаціями.Фонду
EED може надавати допомогу в невідкладному режимі (open financing cycle), без оголошення від 10 000 до 150 000 євро https://www.democracyendowment.eu/ru/about-eed/
11 Міжнародний Вишеградський фонд Підтримка проектів, що стосуються регіонального співробітництва Вишеградської групи, забезпечують просування інноваційності та сталості у Центральній та Східній Європі в одній з 7 сфер фокусування: культура та спільна ідентичність; освіта та розвиток здібностей; інновації, дослідження та розробки, підприємництво; демократичні цінності та медіа; державна політика та інституційні партнерства; регіональний розвиток, навколишнє середовище та туризм; соціальний розвиток Будь-яка офіційно зареєстрована організація.
  Проект повинен передбачати залучення партнерів з як мінімум трьох країн Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина)
  Максимальна тривалість реалізації проєкту- 18 міс.  Гранти могут покрывать до 100% бюджета проекта с 15% для накладных расходов
  Проекты должны охватывать, по меньшей мере, одну из задач семи целевых областей программы грантов
Щорічні терміни подачі заявок: 1 лютого, 1 червня, 1 жовтня. Середній розмір грантової допомоги 20 тис. євро https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/
12 Посольство США в Україні Програма “Фонд розвитку українських ЗМІ” адмініструється Відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Кошти фонду спрямовані на підтримку вільних і незалежних ЗМІ в Україні та допомогу українським журналістам, медіа-організаціям і недержавним організаціям, які працюють над проектами, пов’язаними з медіа. Журналісти та представники українських медіа, незалежно від їхнього статусу.
  Недержавні організації можуть претендувати на отримання фінансування, якщо їхні проекти безпосередньо сприяють розвиткові українських медіа.
постійно. 24 000 дол. США https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
13 Посольство США в Україні Підвищення професійних стандартів українських журналістів шляхом:
  - проведення тренінгів для журналістів з питань медіа етики, протидії дезінформації, кібербезпеки та нових медіа;
  - забезпечення сприятливого середовища для розвитку українських медіа;
  - сприяння провідній ролі ЗМІ в демократичному суспільстві;
  - підвищення якості української журналістської освіти шляхом.
  Партійні та державні ЗМІ під фінансування не підпадають.
  Програма також надає індивідуальні гранти журналістам та представникам українських медіа.
  Недержавні організації можуть претендувати на отримання фінансування, якщо їхні проекти безпосередньо сприяють розвиткові українських медіа.
  Під фінансування не підпадають рекламні видання; інформаційні бюлетені, які видаються недержавними організаціями; спеціалізовані видання, орієнтовані на висвітлення вузькопрофесійної тематики; проекти, які переслідують партійні або політичні інтереси.
Посольство Сполучених Штатів Америки запрошує незалежні засоби масової інформації (друковані, радіо, телевізійні та електронні) подавати заявки на конкурс Фонду розвитку українських ЗМІ. постійно діюча до 50 тис. дол.США https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/
 
https://gurt.org.ua/news/grants/57549/
14 Фінсько-український трастовий фонд (НЕФКО) Метою цільового фонду є сприяння співпраці між Фінляндією та Україною, а також визначення можливостей для проектів, як консультаційних послуг, так і інвестицій у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та відходів до енергії та інтелектуальних енергетичних систем.
  Цільовий фонд буде спрямований на такі сфери:
  1. Відновлювана енергія та відходи до енергії:
  Інтеграція відновлюваних джерел та відходів до енергетичних систем при забезпеченні стабільності національної системи
  Використання цих джерел енергії у виробництві електроенергії, а також у секторах опалення та охолодження
  Збільшення частки електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел та відходів до енергії
  Ефективні логістичні заходи щодо біоенергетики, утилізації відпрацьованих палив
  Створення нового національного інструменту фінансування для залучення інвестицій у сектор відновлюваної енергетики
  2. Виробництво електроенергії та тепла
  3. Мережі теплопостачання:
  Енергоефективність у будівлях та промисловості
  4. ІТ-рішення та розподільні мережі
  5. Розвиток партнерств у контексті багатосторонніх програм розвитку та проектів міжнародних фінансових установ:
  Інтелектуальні енергетичні та енергетичні системи, що використовують локально доступні чисті джерела енергії
До розгляду приймаються наступні проекти: розробка ТЕО, реалізація пілотних «зелених» проектів.
  Фінансування демонстраційних проектів може надаватися як грантове фінансування українським підприємствам з наданням переваги МСП (малим та середнім підприємствам) для державних та приватних проектів.
  Як правило, потрібний власний внесок власників проекту, проте технічна допомога, наприклад, консалтинг та програмне забезпечення, може бути підтримано із покриттям до 100% вартості.
  Закупівлі повинні бути прив'язані до фінської частки, що означає, що кожен проект повинен мати інтерес у Фінляндії у формі консалтингу, поставок або інвестицій. Рівень фінської частки становить щонайменше 30% від загальної вартості проекту.
  Закупівлі, пов'язані з діяльністю, що підлягає фінансуванню, здійснюються у відповідності до Рекомендацій щодо закупівель НЕФКО.
  Є можливості поєднання грантів з іншими фінансовими інструментами НЕФКО - позики в Investment Fund loans, Facilities for Cleaner Production, Energy Saving Credits.
  Кошти будуть використані виключно для фінансування діяльності, яка відповідає критеріям ОДР, встановленим КСР ОЕСР (OECD DAC).
проекти повинні бути реалізовані до кінця 2021 року (на даний момент Фонд не приймає заявки) до 150 тис євро (обв'язкове співфінансування) http://saee.gov.ua/uk/content/finland-ukraine-trust-fund
15 Фонд Глобальних Інновацій Фонд шукає інноваційні рішення глобальних проблем в області розвитку з високим потенціалом, особливо для бідних і уразливих груп населення. Глобальний інвестиційний фонд підтримує соціальні інновації у будь-якому з секторів і суміжних сферах міжнародного розвитку : сільське господарство, ліквідація наслідків стихійних лих / гуманітарна допомога, освіта і навчання; зайнятість / кошту для існування, енергетика; довкілля; гендерна рівність, управління, здоров'я; промисловість і торгівля, інформація і комунікації; соціальний захист; транспорт і інфраструктура, вода, санітарія і гігієна команди з соціальних підприємств, комерційних фірм, некомерційних організацій, урядових установ, і дослідників усіх секторів. Заявки приймаються на постійній основі, без термінів та "раундів" фінансування від $ 50000 до $ 15 млн. Заявників просять вказати тип капіталу (гранти, кредити і інвестиції в акціонерний капітал), що віддається перевага, і суму для здійснення завдання https://www.globalinnovation.fund/
16 Фонд досліджень та допомоги приватному сектору (FASEP) FASEP «Дослідження» надає грант для фінансування проведення техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) або технічної допомоги для проектів. Фінансуються проекти інфраструктури в рамках стратегій розвитку, що реалізуються органами місцевої влади, та до яких можуть залучатися французькі підприємства (виробники обладнення, інженери, розробники, тощо). державні органи (центральний уряд, регіональна та міська влада, технічні агенції) постійно діюча 150 тис. – 600 тис. євро https://www.economie.gouv.fr/
17 Фонд Енергоефективності Фонд енергоефективності – державна установа, яка надає інструменти для термореновації багатоквартирних будинків з ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку).
  Підтримка Фонду полягає у наданні грантів та запровадженні комплексних технічних рішень з енергоефективності будівель з врахуванням кращих європейських практик. В результаті їх реалізації співвласники таких будівель зможуть не лише та заощаджувати кошти на комунальних послугах, а й підвищити рівень комфорту і якості свого життя. Діяльність Фонду фінансується за рахунок коштів Держбюджету України, фінансової підтримки ЄС та уряду Німеччини.
  Фонд енергоефективності відкриває можливості фінансування комплексних проектів через програму "Енергодім"
  Програма передбачає фінансування у рамках двох сформованих пакетів:
  - пакет "легкий" передбачає, що серед обов'язкових для ОСББ заходів будуть встановлення лічильників, встановлення індивідуальних теплових пунктів, а також приладів погодного регулювання.
  - пакет "комплексний" передбачає, що обов'язковими заходами, крім тих, що враховані в пакеті "легкий", стануть комплексне утеплення стін, покрівлі, цоколя, підвалів.
Програма передбачає фінансування у рамках двох сформованих пакетів:
  - пакет "легкий" передбачає, що серед обов'язкових для ОСББ заходів енергомодернізації багатоквартирних будинків ще будуть встановленні лічильникі, встановленні індивідуальні теплові пункти, а також прилади погодного регулювання.
  - пакет "комплексний" передбачає, що обов'язковими заходами, крім тих, що враховані в пакеті "легкий", стануть комплексне утеплення стін, покрівлі, цоколя, підвалів.
  Фонд буде відшкодовувати 70% витрат на послуги енергоаудиту, розробку проектної документації та енергетичної сертифікації, авторського технічного нагляду.
31 грудня 2023 року Фінансування в рамках пакету:
  - легкий - розмір гранту до 60% (від вартості проєкту);
  - комплексний - до 70% в рамках пакету (від вартості проєкту).
https://eefund.org.ua/
18  Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) проєкт 
«Економічна підтримка Східної України»
Програма покликана підтримати розвиток стійкої, інклюзивної, орієнтованої на зростання економіки на Сході України.Це партнерство дозволить мікро-, малим та середнім підприємствам та їх громадам пришвидшити відновлення від таких потрясінь, як збройний конфлікт та супутня економічна криза, втрата доступу до традиційних ринків, пандемія COVID-19 та нещодавні катастрофічні лісові пожежі, або пришвидшить зростання секторів, які вже адаптувались до цих потрясінь. Ця підтримка повинна сприяти урізноманітненню ринків кінцевого споживача та ринків збуту, успішному початку роботи в сферах Інтернет-маркетингу та продажу, збільшенню загальних обсягів продажів, покращенню умов праці та створенню нових робочих місць. Проєкт USAID шукає партнерів серед бізнесу, неурядових організацій (НУО) та державних установ для співпраці з метою стабілізації та розвитку економіки на Сході України (Донецька та Луганська області) та території Приазов’я (Бердянський, Мелітопольський та Пологівський райони Запорізької області). з 24 лютого 2021 року до 23 лютого 2022 року. визначається індивідуально https://www.dai-global-grants.com/app/UkraineERA.
19 Данська Рада у справах Біженців - Данська Група з розмінування (DRC-DDG) "Кінцевим результатом проєкту має бути збільшення доходів місцевого населення на певній цільовій території в Донецькій та/або Луганській області, в тому числі за рахунок їхнього прямого залучення у виробничо-збутові ланцюжки;
Ідея проєкту повинна передбачати розширення бізнес-діяльності партнера. Проєкт повинен бути прибутковим/життєздатним для місцевого партнера;
Передбачувана сума грантової підтримки від 10 тис. до 100 тис. доларів США.
"
Бізнес-партнерства в проектах економічного розвитку Донецької та Луганської областей В межах наявного ресурсу Передбачувана сума грантової підтримки від 10 тис. до 100 тис. доларів США; https://lap.drc.ngo/title/msd?fbclid=IwAR1GMfe68EP5Qce9WDj7ybGmwTfIRn3OAF0hERpjG1V8_PvRWmn_uVUScow
20 Соціальний проект ДТЕК "Енергоефективні школи" Мета Проекту полягає у навчанні широкого загалу, в т.ч. школярів, їхніх батьків, друзів, знайомих тощо житлово-комунальної грамоти та енергоощадливої поведінки. Навчальний процес відбувається за допомогою інноваційної безкоштовної онлайн-програми дистанційного навчання (ПДН). Школи Постійно    більш детальніше тут -http://ees.energyschool.org.ua/competitions      зареєструватись за посиланням http://reg.energyschool.org.ua/
21 Грантова програма Українського фонду стартапів (USF) USF має чітке уповноваження забезпечити фінансування стартапів на ранніх стадіях. Грантова програма Фонду покликана сприяти створенню та зростанню технологічних стартапів на ранній стадії розвитку в Україні з метою підвищення їх глобальної конкурентоспроможності. Надаючи капітал для стартапів на ранніх етапах, Фонд прагне сприяти зусиллям з фінансування та просування цих стартапів, а також розвивати українську технологічну стартап-екосистему. Юридичні особи  (включно з ФОП) Постійно Стартап має можливість отримати до 75 000 доларів на розвиток та поточну діяльність, а також до 10 000 доларів на проходження акселераційної програми в міжнародних та українських акселераторах.  https://usf.com.ua/
22 Всесвітні студії (WorldWideStudies) — освітня програма Фонду Віктора Пінчука У рамках програми підтримується прагнення талановитої української молоді отримати сучасну освіту у провідних університетах світу  Підтримка  молоді  для навчання у найкращих університетах світу Щорічно з 1 лютого по 15 травня В залежності від бюджету навчання www.worldwidestudies.org
23 Організована Фондом Принца Клауса. Це одна з тисяч можливостей ЄС для українців.  Програма порятунку культурної спадщини під загрозою знищенняПорятунок культурної спадщини, що постраждала або може постраждати від техногенних катастроф, стихійних лих або збройних конфліктів. Програма фінансує виключно негайні заходи, необхідні для порятунку культурної спадщини. Програма може профінансувати евакуацію об’єктів, закупівлю матеріалів та обладнання, дослідницькі поїздки та інформаційні кампанії для підвищення обізнаності про об’єкти культурної спадщини під загрозою. Це можливість для незалежних активістів та організацій різних типів — приватних, неприбуткових, урядових.  31 грудня 2021 о 23:59 за київським часом В залежності від бюджету навчання https://houseofeurope.org.ua/opportunity/115
24 Проєкт "Зміцнення громадянського активізму серед молоді" Проєкт “Зміцнення громадянського активізму серед молоді” підтримує команди, які мріють створити громадську організацію або нещодавно зробили це. Завдяки ньому можна безкоштовно пройти навчання, розробити проєкт за підтримки ментора та виграти свій перший грант. Для участі у проєкті запрошуються команди зі всієї України у складі від 3 до 5 учасників віком від 18 до 35 років. 24 лютого 2022 р. до 1000 $  https://biggggidea.com/opportunities/proekt-zmitsnennya-gromadyanskogo-aktivizmu-sered-molodi/
25 Данська Рада у справах біженців – Данська Група з розмінування
Програма економічного розвитку східної України
Проєкти, які DRC-DDG планує реалізувати разом з партнерами, мають покращити умови життя місцевого вразливого населення та збільшити їхній дохід. Такими партнерами DRC-DDG можуть стати приватні підприємства будь-яких форм реєстрації, об'єднання виробників сільськогосподарської продукції, комунальні підприємства та ін.

Партнерство буде здійснюватися за принципом співінвестування: грантова підтримка від DRC-DDG до 100 тис. доларів США та обов’язковий вклад партнера до 50 % загального бюджету проєкту.
Такими партнерами DRC-DDG можуть стати приватні підприємства будь-яких форм реєстрації, об'єднання виробників сільськогосподарської продукції, комунальні підприємства та ін. до вичерпання бюджету Передбачувана сума грантової підтримки від 10 тис. до 100 тис. доларів США;
Співінвестиція з боку партнера у розмірі до 50 % від загальної вартості проєкту можлива у фінансовій або нефінансовій формі.
https://lap.drc.ngo/title/msd
26 Данська Рада у справах біженців – Данська Група з розмінування
Програма економічного розвитку східної України
Головна ціль програми: збереження існуючих робочих місць шляхом надання можливостей для безперебійного функціонування бізнес-діяльності в умовах епідеміологічної ситуації в Україні. Для цього надається фінансова допомога власникам мікро, малого та середнього бізнесу на адаптацію / перепрофілювання / переорієнтацію бізнес-діяльності з метою збереження існуючих робочих місць. Учасники програми: суб'єкти мікро, малого та середнього бізнесів підконтрольних уряду України територій Донецької та Луганської областей. Допомога надається тим бізнесам, які планують зберегти існуючі робочі місця шляхом адаптації / перепрофілювання / переорієнтування своєї бізнес-діяльності в умовах поточної епідеміологічної ситуації в країні, пов'язаної з поширенням коронавірусу COVID-19 і введенням карантинних обмежень. до вичерпання бюджету Програма передбачає надання фінансової допомоги в розмірі до 5000,00 доларів США в залежності від кількості робочих місць, які планується зберегти, а також від індивідуальних потреб бізнесу, пов'язаних з адаптацією / перепрофілюванням / переорієнтацією бізнес-діяльності. https://lap.drc.ngo/title/sme-covid
27 Фонд сприяння демократії права людини, освіта, моніторинг, повідомлення про порушення прав людини;
– верховенство права та реформа в галузі права;
– підтримка громадських ініціатив;
– розвиток виборчої системи;
– антикорупційна діяльність та прозорість уряду;
– рівність жінок, етнічних та інших меншин;
– економічні реформи та інші.
гранти надаються виключно українським недержавним та неприбутковим організаціям; постійно діючий $5 000 - 24 000 https://biggggidea.com/opportunities/286/
28 Швейцарське бюро співробітництва в Україні представляє Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC) і управляє серією малих проектів, які в першу чергу орієнтовані на громадські організації. Запропоновані проекти повинні залучати місцеві ініціативи і розглядати потреби громади на умовах залученості (партисипативності), а також вивчення і просування нових ідей і підходів у відповідний регіон. Заявники повинні бути зареєстрованими українськими неурядовими організаціями з адекватною організаційною структурою і належним фінансовим досвідом. У виняткових випадках комерційні, урядові або міжнародні організації можуть також розглядатися.

Державні органи та комерційні структури можуть подавити заявки у випадку попереднього погодження з боку програми.
постійно діючий бюджет зазвичай в діапазоні від 100 000 – 600 000 грн https://region.kname.edu.ua/index.php/uk/granti/161-shvejtsarske-byuro-spivrobitnitstva-v-ukrajini-predstavlyae-shvejtsarsku-agentsiyu-rozvitku-ta-spivrobitnitstva-sdc-i-upravlyae-serieyu-malikh-proektiv-yaki-v-pershu-chergu-orientovani-na-gromadski-organizatsiji
  Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку» в рамках проєкту «Добрі сусіди надати фінансування для співвласників багатоквартирних будинків, членів громадських об’єднань та некомерційних громадських організацій, місцевих активістів для підтримки як наявних соціальних, екологічних, патріотичних ініціатив, так й започаткування нових, які покликані підвищити згуртованість населення задля спільного вирішення питань, які є соціально важливими, екологічними та посилюють згуртованість громадськості Співвласники багатоквартирних будинків (ОСББ)  20 вересня 2021 року по 20 червня 2022 року 5000 грн https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-z-pidtrymky-hromadskyh-initsiatyv-mrijesh-dij
  Проєкт Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Економічна підтримка Східної України»  роєкт USAID – це шестирічна програма (2018-2024 рр.), яка покликана підтримати розвиток стійкої, інклюзивної, орієнтованої на зростання економіки на Сході України. Проєкт USAID «Економічна підтримка Східної України» реалізує компаніяDAI Global LLC. Проєкт USAID шукає партнерів серед бізнесу, неурядових організацій (НУО) та державних установ для співпраці з метою стабілізації та розвитку економіки на Сході України (Донецька та Луганська області) та території Приазов’я (Бердянський, Мелітопольський та Пологівський райони Запорізької області) 23.02.2022 до вичерпання бюджету https://www.prostir.ua/?grants=projekt-usaid-oholoshuje-pochatok-pryjomu-hrantovyh-zayavok

 

 

 

 

  

  Краудфандинг

Назва платформи Контакти Сайт
1 На старте http://na-starte.com/contacts http://na-starte.com/
2 Спільнокошт https://biggggidea.com/pages/team/ https://biggggidea.com/
4 Стартап-ЮА https://startup.ua/feedback/ https://startup.ua/
5 КУБ - Приватбанк https://kub.pb.ua/ https://kub.pb.ua/
6 Kickstarter https://www.kickstarter.com/ https://www.kickstarter.com/
8 Indiegogo https://www.indiegogo.com/en https://www.indiegogo.com
9 Fundly https://fundly.com/ https://fundly.com/
10 Panteon http://www.patreon.com/ http://www.patreon.com/
12 Facebook's Fundraiser https://newsroom.fb.com/news/2015/11/introducing-new-tools-for-nonprofits/ https://newsroom.fb.com/news/2015/11/introducing-new-tools-for-nonprofits/
13 Medstart http://www.medstartr.com/ http://www.medstartr.com/
14 GoFoundMe https://support.gofundme.com/hc/en-us https://www.gofundme.com/

 

 Кредитні програми