Місцеві кошики громад Донеччини отримали більше 10 млрд гривень

 

Місцеві бюджети є ключовим елементом фінансування розвитку громад та забезпечення їхніх потреб. Вони фінансують місцеві ініціативи, від освіти і охорони здоров’я до інфраструктурних проектів.
Так, на Донеччині за 11 місяців поточного року до місцевих бюджетів надійшло 10,4 млрд грн податків.
Сплата місцевих податків важлива, оскільки вона дозволяє громадам активно брати участь у власному розвитку та забезпечує сталість фінансування на рівні, що найбільше враховує конкретні потреби та пріоритети місцевого населення.
У цьому році лідером за обсягом податків залишається ПДФО, надходження якого складають 87 відсотків від загальної структури місцевих кошиків. У січні-листопаді 2023 року податку на доходи фізичних осіб надійшло 9 млрд гривень.

#РазомПереможемо
#ВсеБудеУкраїна

Податкова знижка: алгоритм розрахунку


Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що громадяни мають можливість скористуватись правом на податкову знижку за наслідками 2022 року по 31 грудня 2023 року (включно).
Для розрахунку податкової знижки:
Визначається база оподаткування шляхом зменшення річної суми нарахованої заробітної плати на суму страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, – обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги (далі – ПСП) за її наявності.
Довідково!Інформацію щодо сум нарахованого загального річного оподатковуваного доходу, застосованих ПСП, утриманого податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) фізичні особи отримують у вигляді довідки про доходи від свого роботодавця.
На підставі підтверджуючих документів визначається сума (вартість) витрат платника податку – резидента, дозволених до включення до податкової книжки.
Розраховується сума ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку. Для цього різницю між базою оподаткування та понесеними платником податку витратами слід помножити на ставку ПДФО (18%).
Різниця між сумою ПДФО, фактично утриманого із заробітної плати за рік, та розрахованою сумою ПДФО підлягає поверненню платнику податку.
Сума, що має бути повернута, зараховується на банківський рахунок платника податку, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в податковій декларації про майновий стан і доходи протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації (п. 179.8 ст. 179 Податкового кодексу України).
У разі встановлення порушень контролюючий орган повідомляє платника податку про відмову у наданні/зменшенні суми податкової знижки, визначеної платником у податковій декларації, шляхом вручення платнику податків акта перевірки та податкового повідомлення – рішення.


#РазомПереможемо
#ВсеБудеУкраїна

Передача банківській установі інформації про податковий борг.


Як це працює?


Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області інформує, що у приватній частині Електронного кабінету платник податків може надати згоду на отримання інформації про податковий борг банківській установі (cabinet.tax.gov.ua).
Як це зробити?
У режимі «Згода на передачу банківській установі інформації» меню «Згоди на передачу інформації»
Платнику податків:
 обрати банківську установу,
 визначити інформацію (заборгованість (податковий борг)),
 надати згоду;
Банківській установі:
 використати АРІ для банків.
Детальніше за посиланням:
https://tax.gov.ua/data/material/000/560/675348/EK_2023_AR_bank_0405.pdf

#РазомПереможемо
#ВсеБудеУкраїна

В яких випадках та на яких підставах здійснюється скасування реєстрації РРО


Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, що відповідно до пункту 1 глави 4 розділу II Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 547) реєстрація реєстратора розрахункових операцій (далі – РРО) діє до дати скасування реєстрації РРО, що відбувається у випадках, коли:
1) суб’єктом господарювання подано Заяву про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій за формою № 4-РРО (далі – заява про скасування реєстрації за ф. № 4-РРО);
2) вичерпано строк служби РРО, вказаний у реєстрі екземплярів реєстраторів розрахункових операцій (далі – Реєстр екземплярів РРО) або у паспорті (формулярі) РРО, який не включений до Реєстру екземплярів РРО та був зареєстрований у контролюючому органі до створення Реєстру екземплярів РРО;
3) закінчилися визначені законодавством строки експлуатації РРО;
4) РРО застосовується не за сферою застосування, визначеною Державним реєстром реєстраторів розрахункових операцій (далі – Реєстр РРО);
5) виявлено невідповідність модифікації, конструкції та/або версії внутрішнього програмного забезпечення РРО, включених до Реєстру РРО;
6) установчі документи суб’єкта господарювання згідно із судовим рішенням визнано недійсними;
7) наявне судове рішення про ліквідацію суб’єкта господарювання – банкрута;
8) наявне судове рішення щодо припинення суб’єкта господарювання, що не пов’язане з банкрутством;
9) суб’єкт господарювання – фізична особа – підприємець померла, а також у разі оголошення такої особи померлою, визнання недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності;
10) в контролюючих органах наявні відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо державної реєстрації припинення суб’єкта господарювання;
11) викрадено РРО;
12) змінено власника РРО;
13) щодо господарської одиниці, де використовується РРО, суб’єкт господарювання повідомив про такий об’єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України, як про закритий або такий, що не експлуатується суб’єктом господарювання (повідомлення за ф. № 20-ОПП);
14) суб’єкт господарювання у зв’язку із застосовуванням програмного РРО (далі – ПРРО) вирішив відмовитись від застосування РРО, строк служби якого не закінчився.
При цьому, суб’єкти господарювання, які у зв’язку із застосуванням ПРРО вирішили відмовитися від застосування РРО, строк служби яких не закінчився, мають скасувати реєстрацію таких РРО (ф. № 4-РРО) згідно з Порядком № 547 із поданням до контролюючих органів звітних документів, передбачених Законом України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями (пункт 8 глави 4 розділу II Порядку № 547).
Скасування реєстрації РРО на підставах, визначених у підпунктів 1, 11, 12 та 14 пункту 1 глави 4 розділу II Порядку № 547, здійснюється за заявою суб’єкта господарювання, а на підставах, визначених у підпунктах 2 - 10, 13 пункту 1 глави 4 розділу II Порядку № 547, може здійснюватися за заявою суб’єкта господарювання або примусово за рішенням контролюючого органу за місцем реєстрації РРО (пункту 2 глави 4 розділу II Порядку № 547).
Рішення про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій оформлюється за формою № 5-РРО.
Таке рішення підписується керівником контролюючого органу за місцем реєстрації РРО або уповноваженою особою контролюючого органу.
Пунктом 5 глави 4 розділу II Порядку № 547 встановлено, що контролюючий орган за місцем реєстрації РРО не пізніше одного місяця з дня виникнення підстав для скасування реєстрації РРО, визначених у підпунктах 4 - 10, 13 пункту 1 глави 4 розділу II Порядку № 547, приймає рішення про скасування реєстрації РРО у разі, якщо суб’єктом господарювання не подано заяву про скасування реєстрації за ф. № 4-РРО та такі підстави залишилися актуальними.
Контролюючий орган за місцем реєстрації РРО у випадках, передбачених підпунктами 2 та 3 пункту 1 глави 4 розділу II Порядку № 547, попереджає суб’єкта господарювання за місяць до настання терміну про необхідність проведення процедури скасування реєстрації РРО.
Скасування реєстрації РРО проводиться контролюючим органом не пізніше двох робочих днів з дня настання терміну виведення з експлуатації РРО (пункт 6 глави 4 розділу II Порядку № 547).

#РазомПереможемо
#ВсеБудеУкраїна

Ще один крок назустріч одне одному.


Як надати згоду контрагентові на отримання інформації про себе?

Шановні платники! Головне управління ДПС у Донецькій області інформує, що у приватній частині Електронного кабінету платник податків може надати згоду контрагентові на отримання інформації про себе (cabinet.tax.gov.ua).
Як це зробити?
У режимі «Згода на передачу інформації контрагенту» меню «Згоди на передачу інформації» платнику податків:
 вказати код контрагента;
 визначити вид інформації *;
 надати згоду.
У меню «Інформація про бізнес-партнера» контрагенту:
 переглянути інформацію;
 сформувати витяг.
*Перелік інформації: заборгованість (податковий борг); нараховані грошові зобов’язання; суми сплачених податків, зборів, платежів; зупинення реєстрації ПН/РК; наявність об’єктів оподаткування; наявність ліцензій; несвоєчасно зареєстровані ПН/РК; перелік товарів згідно з УКТ ЗЕД; інформація щодо включення до / виключення з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку; звітність з ТЦО; фінансовий результат до оподаткування; залишкова вартість основних засобів та нематеріальних активів; наявність експортних/імпортних операцій.
Детальніше за посиланням: https://tax.gov.ua/data/files/291644.pdf

#РазомПереможемо
#ВсеБудеУкраїна