Кадрова робота

До уваги працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців!

Виконком Костянтинівської міської ради запрошує працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців прийняти участь у проходженні онлайн курсів «Цифрова грамотність для державних службовців» за (https://osvita.diia.gov.ua/courses/civil-servants). з 01.07.2020 по 30.07.2020.

За результатами проходження курсів просимо повідомити до 1 серпня 2020 на ел.адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

До відома керівників підприємств, навчальних закладів, науковців, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування

З метою формування державного кадрового резерву для центральних органів виконавчої влади, пропонуємо прийняти участь в опитуванні бажаючих працювати на посадах державної служби. Пропозиції надсилати до 21.05.2020 на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

При розгляді кандидатур враховується наявність професійної освіти, досвід роботи, організаторські здібності, прогресивне мислення, високі моральні якості.

Додаток: Опитувальник для кадрового резерву

 

Оголошення про проведення конкурсу
на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства
«Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради»

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення виконавчого комітету Костянтинівської міської ради від 29.07.2019 № 645 «Про постійно діючу конкурсну комісію з проведення конкурсів на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я», рішення виконавчого комітету Костянтинівської міської ради від 29.04.2020 № 263 «Про проведення конкурсу на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради».

Найменування підприємства: .комунальне некомерційне підприємство «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради»

Юридичне та фактичне місцезнаходження підприємства:85110, м. Костянтинівка, вул. Бурденко, 14.

Основні напрями діяльності: комунальне некомерційне підприємство «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради» здійснює свою діяльність на підставі Статуту комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради», затвердженого рішенням Костянтинівської міської ради від 21.03.2019 № 6/92-1772 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради», http://konstrada.gov.ua/component/documents/4153:6-92-1772

Структура комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради»(додаток 1)

План виконання бюджетних коштів на 2020 рік комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради»(додаток 2)

Термін подання документів: з 06 травня 2020 року до 22 травня 2020 року;

Документи претендентів приймаються за адресою: 85114, м. Костянтинівка, вул. О.Тихого, 260, виконавчий комітет Костянтинівської міської ради, каб. № 306;

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (06272) 4-16-72;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Перелік документів, що подаються претендентом особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії для участі у конкурсі:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 постанови КМУ № 1094 від 27.12.2017 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (далі – постанова КМУ);https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);
5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до директора комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради», а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 постанови КМУ;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF
7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі, а також проєкт плану розвитку комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради» на середньострокову перспективу (три – п’ять років);
8) довідку МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 постанови КМУ;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF
11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 постанови КМУ;https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:
– вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я"
– стаж роботи за фахом – не менше 5 років.
Бажано:
– спеціалізація з «Організації і управління охороною здоров’я»;
– стаж роботи на керівних посадах не менше 5 років.

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція учасників конкурсу формується відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094, може бути представлена у друкованому та електронному вигляді та має містити проєкт плану розвитку комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради» на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:
- план реформування комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради» протягом одного року;
- заходи з виконання завдань комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради» і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності її діяльності, запобігання корупції;
- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради»;
- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради».

Умови оплати праці директора комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради» із зазначенням істотних умов контракту:
- посадовий оклад директора комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради» із зазначенням істотних умов контракту визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 29.12.2009 № 1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров'я», від 11.05.2011 № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.10.2005 № 1209/11489 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення».

Дата проведення конкурсу:
- засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів відбудеться 26.05.2020.
- засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу відбудеться 02.06.2020.

Місце проведення конкурсу: 85114, м. Костянтинівка, вул. О.Тихого, 260, виконавчий комітет Костянтинівської міської ради, каб. 406.

ПРОТОКОЛ № 1 засідання постійно діючої конкурсної комісії з проведення конкурсів на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров'я

ПРОТОКОЛ № 2 засідання постійно діючої конкурсної комісії з проведення конкурсів на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров'я

ПРОТОКОЛ № 3 засідання постійно діючої конкурсної комісії з проведення конкурсів на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров'я

  

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

Виконком Костянтинівської міської ради (вул.Олекси Тихого, 260) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста сектору комп’ютерного забезпечення загального відділу – 1 шт.од.
Основні кваліфікаційні вимоги до конкурсантів:

Громадянство України, освіта повна вища відповідного професійного спрямування (комп’ютерні науки і інформаційні технології), за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування (на державній службі) не менше 1 року, або в інших сферах управління не менше 3 років. 

Термін подачі документів – 30 календарних днів з дня опублікування оголошення в газеті. Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом з юридичної, кадрової роботи, запобігання та протидії корупції міської ради каб.306, тел.4-03-92; 4-03-94; загальним відділом каб.307 тел. 4-28-90

 

Кандидати на посаду директора КЗК "Палацу та Дозвілля"

Миронов Сергій Іванович

Сидоренко Тетяна Вікторівна

Стогнушенко Надія Олександрівна  

Контракт

 Протокол № 2 засідання конкурсної комісії з питань проведення конкурсного добору на посаду керівника міського комунального закладу культури "Палац культури та дозвілля"

 Протокол № 1 засідання конкурсної комісії з питань проведення конкурсного добору на посаду керівника міського комунального закладу культури "Палац культури та дозвілля"

 

Протокол № 1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 16

Перелік осіб, допущених до участі в конкурсі на посаду директора Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 16

Протокол № 2 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 16 

  

 

 

Протокол № 3 засідання постійно діючої конкурсної комісії з проведення конкурсів на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров"я 

Додаток
до протоколу
від 31.07.2019 № 1

 

Оголошується конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради»

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення виконавчого комітету Костянтинівської міської ради від 17.07.2019 №551 «Про проведення конкурсу на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради», рішення виконавчого комітету Костянтинівської міської ради від 29.07.2019 № 645 «Про постійно діючу конкурсну комісію з проведення конкурсів на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я»

Найменування підприємства: . комунальне некомерційне підприємство «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради»

Юридичне та фактичне місцезнаходження підприємства: 85110, м. Костянтинівка, вул. Бурденко, 14.

Основні напрями діяльності: комунальне некомерційне підприємство «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради» здійснює свою діяльність на підставі Статуту комунального некомерційного підприємства
«Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради», затвердженого рішенням Костянтинівської міської ради від 21.03.2019 № 6/92-1772 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради», http://konstrada.gov.ua/component/documents/4153:6-92-1772

Структура комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради» (додаток 1)

План виконання бюджетних коштів на 2019 рік комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради» (додаток 2)

Термін подання документів: з 01 серпня 2019 року до 27 серпня 2019 року;

Документи претендентів приймаються за адресою: 85114, м. Костянтинівка, вул. О.Тихого, 260, виконавчий комітет Костянтинівської міської ради, каб.: 308

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (06272) 4-16-72;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Перелік документів, що подаються претендентом особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії для участі у конкурсі:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 постанови КМУ № 1094 від 27.12.2017 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (далі – постанова КМУ); https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);
5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до директора комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради», а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 постанови КМУ; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF
7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі, а також проект плану розвитку комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради» на середньострокову перспективу (три – п’ять років);
8) довідку МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 постанови КМУ; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF
11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 постанови КМУ; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2017-%D0%BF
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:
– вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я"
– стаж роботи за фахом – не менше 5 років.
Бажано:
– спеціалізація з «Організації і управління охороною здоров’я»;
– стаж роботи на керівних посадах не менше 5 років.

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція учасників конкурсу формується у відповідності до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094, може бути представлена у друкованому та електронному вигляді та має містити проект плану розвитку комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради» на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:
- план реформування комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради» протягом одного року;
- заходи з виконання завдань комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради» і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності її діяльності, запобігання корупції;
- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради»;
- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради».

Умови оплати праці директора комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради» із зазначенням істотних умов контракту:
- посадовий оклад директора комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради» із зазначенням істотних умов контракту визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 29.12.2009 № 1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров'я», від 11.05.2011 № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.10.2005 № 1209/11489 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення».

Дата проведення конкурсу:
- засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів відбудеться 03.09.2019 р.;
- засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу відбудеться 12.09.2019 р.;.

Місце проведення конкурсу, адреса: 85114, м. Костянтинівка, вул. О.Тихого, 260, виконавчий комітет Костянтинівської міської ради, каб. 406.

Додатки

На виконання протокольного рішення № 2 від 03.09.2019 постійно діючої комісії з проведення конкурсів на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я, щодо перенесення засідання комісії з 12.09.2019, у зв’язку із перебуванням у відрядженні її членів, на 24.09.2019.

Протокол № 1 засідання постійно діючої конкурсної комісії з проведення конкурсів на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров"я

Протокол № 2 засідання постійно діючої конкурсної комісії з проведення конкурсів на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров"я

 

 

 

Набір до магістратури державного управління у 2019р.

Конкурс на посаду директора Костянтинівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1

 

 

 

 

  Конкурс на посаду директора Костянтинівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 16 

 

 

 ОГОЛОШЕННЯ

Конкурсна комісія з проведення конкурсу на посаду директора Костянтинівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 16 оприлюднює список осіб, допущених до участі у конкурсі на посаду директора Костянтинівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 16:
1. Погребна Вікторія Василівна - директор Костянтинівської загальноосвітньої школи – інтернату І – ІІ ступенів № 1;
2. Гришкін Станіслав Володимирович - вчитель фізичної культури Костянтинівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 16.

Голова комісії                                 Т.С.Коваленко 

 

«Відповідно до Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2013 № 255 продовжується прийом на навчання для здобуття ступеня «магістр» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на денну, вечірню, заочну форми навчання.
Прийом на навчання за заочною та вечірньою формами за державним замовленням здійснюється для осіб, які перебувають на державній службі та обіймають посади державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці, мають стаж державної служби не менше як 1 рік на момент подання документів до приймальної комісії.
Прийом на навчання на денну форму за державним замовленням здійснюється для осіб, які перебувають на державній службі, посади яких належать до 1-9 групи оплати праці та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до 1-7 категорії посад в органах місцевого самоврядування.
На контракт обмеження щодо посади, стажу та віку відсутні.
Прийом документів на навчання – з 02.07.2018 по 20.07.2018.
Вступні випробування – з 23.07.2018 по 27.07.2018.
Детальніше з правилами прийому можна ознайомитися на офіційному веб-сайті інституту www/dridu.dp.ua та за телефонами приймальної комісії (056) 794-58-06, 745-52-41».

"Правовоий порадник з прав людини" 

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського (м.Київ) проводить прийом слухачів для підготовки освітнього ступеня магістр за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» на денну та заочну форми навчання за державним замовленням та за кошти фізичних (юридичних) осіб, відповідно до ПКМ України від 29 липня 2009 року № 789.

Повні правила прийому, термін подання документів та вступних випробувань можна дивитися на сайті університету за адресою: http://tnu.edu.ua/praila-priiomu

навчання на сайт 

- Згідно статті 17 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III (із змінами), Положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого розпорядженням міського голови від 03.11.2005 № 200лс, у грудні 2017 року проведена атестація посадових осіб місцевого самоврядування. Атестацію пройшли 160 осіб, з них: 62 - працівники виконкому, відділів та управлінь міської ради; 80 - працівники управління соціального захисту населення, 6 - працівники міського управління освіти; 12 - працівники міського фінансового управління.

- З метою здійснення регулярного контролю за проходженням служби в органах місцевого самоврядування, керуючись методичними рекомендаціями щодо проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань, затверджених наказом Головдержслужби України від 30.06.2004 № 102 (із змінами), Порядком проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань, у виконкомі, службах, відділах та управліннях міської ради у січні-лютому 2018 року проведена щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань за підсумками 2017 року.

- Розпорядженням міського голови від 01.03.2018 № 42-ос оголошено конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з управління комунальною власністю управління комунального господарства міської ради – 1 шт.од. (тимчасово на період соціальної відпустки основного працівника).

 

 

 Контракт на посаду директора міського комунального закладу культури "Палац культури та дозвілля"

Протокол № 2 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника міського комунального закладу культури "Палац культури та дозвілля"

Відеоматеріали доступні за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=K3v0ELkketI

https://www.youtube.com/watch?v=3pdFpj32BwY

 

Протокол № 1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника міського комунального закладу культури "Палац культури та дозвілля"

Відеоматеріали доступні за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=jIqJD3Knxx4

https://www.youtube.com/watch?v=tcpMqO3Ja7s

 

Документи претендентів на заміщення посади керівника міського комунального закладу культури "Пелац культури та дозвілля":

Василенко Олена Миколаївна

Дехтярьов Дмитро Володимирович

Байрачна-Заговоричева Марія Іванівна

Міський комунальний заклад культури "Палац культури та дозвілля": фінансова звітність та матеріально-технічна база, умови праці керівника

 

ОГОЛОШЕННЯ

Виконком Костянтинівської міської ради (ул.Правобережна, 260) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- головного спеціаліста служби містобудівного кадастру відділу архітектури та містобудування
- державного реєстратора сектору державної реєстрації відділу реєстрації Костянтинівської міської ради.

Основні кваліфікаційні вимоги до конкурсантів:

Громадянство Украины, освіта повна вища відповідного професійного спрямування, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування (на державній службі) не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.


Термін подачі документів – 30 календарних днів з дня опублікування оголошення в газеті. Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом з юридичної, кадрової роботи, запобігання та протидії корупції міської ради каб.305, тел.4-03-92; 4-03-20; 4-35-25.


Міський голова С.Д.Давидов

 

ОГОЛОШЕННЯ

Виконком Костянтинівської міської ради (вул.Правобережна, 260) відповідно до Закону України «Про культуру» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора міського комунального закладу культури «Палац культури та дозвілля».

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

Освіта вища, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою, здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Документи необхідні для участі в конкурсі:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
- автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
- копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;
- два рекомендаційні листи довільної форми;
- мотиваційний лист довільної форми.

Дата початку прийому документів – 05.05.2017

Дата початку формування конкурсної комісії – з 05.05.2017

Строки проведення конкурсу: конкурсний добір починається з 05.05.2017 закінчується не пізніше 04.07.2017.

Термін подачі документів – 30 днів з дня оголошення конкурсу. Документи надавати на поштову адресу (85114 м.Костянтинівка, вул.Правобережна, 260) та електронну адресу (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) виконкому міської ради.
Додаткова інформація за тел.4-32-26, 4-13-11,4-03-92.

Міський голова С.Д.Давидов

 

 

 

Мерінова Віта Анатоліївна, повідомлення, заява

Харитонов Андрій Володимирович повідомлення, заява

Кочергіна Ірина Анатоліївна, повідомлення, заява

Рамазанова Віта Сергіївна, повідомлення, заява

Якименко Ірина Ігоревна , заява, декларація

Терехов Артем Вікторович, повідомлення, заява

Грідасова Інна Вікторівна, заява, декларація

Деденко Наталія Сергіївна, повідомлення, заява

Мещенко Галина Іванівна, повідомлення, заява

Харитонов Андрій Володимирович, повідомлення, заява

Готва Артем Олександрович заява, повідомлення

Байрачна Наталія Петрівна заява, повідомлення

Озерна Лілія Станіславівна заява, повідомлення

Захарвіна Ліліана Сергіївна заява, повідомлення

Деркачов Роман Миколайович, заява повідомлення

Прокопенко Володимир Володимирович, заява, повідомлення, декларація

 


УКРАЇНА
КОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО ГОЛОВИ


від ______ 2017 № _____

Про проведення конкурсу

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (із змінами), Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 (із змінами), Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у відділах і управліннях міської ради, затвердженим розпорядженням міського голови від 28.02.2012 № 32 лс, статтею 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III (із змінами):

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади державного реєстратора сектору державної реєстрації відділу реєстрації Костянтинівської міської ради.

2. Боєвій А.В., начальнику відділу з юридичної, кадрової роботи, запобігання та протидії корупції, забезпечити опублікування оголошення в газеті «Знамя індустрії».

 


Міський голова С.Д.Давидов

Візи: Боєва А.В.

Тиха Н.М.

Косогорова І.А.

Журавльов О.І.


Виконком міської ради клопоче про опублікування в газеті оголошення наступного змісту:

ОГОЛОШЕННЯ

Виконком Костянтинівської міської ради (вул.Правобережна, 260) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного реєстратора сектору державної реєстрації відділу реєстрації Костянтинівської міської ради.

Основні кваліфікаційні вимоги до конкурсантів:

Громадянство України, освіта повна вища, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування (на державній службі) не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років.


Термін подачі документів – 30 календарних днів з дня опублікування оголошення в газеті. Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом з юридичної, кадрової роботи, запобігання та протидії корупції міської ради каб.305, тел.4-03-92; 4-35-25.Секретар міської ради Ю.Г.Разумний


Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі
(Постанова КМУ від 15.02.2002 № 169)

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії державного органу, в якому проводиться конкурс, такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, у порядку визначеному ЗУ «Про запобігання корупції»;

копію документа, який посвідчує особу;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

медичну довідку про стан здоров*я за формою, затвердженою МОЗ (№ 133/о).

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

Особи, які працюють у державному органі, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

Кадрова служба державного органу перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посаду державного службовця.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

 

Виконком міської ради клопоче про опублікування в газеті оголошення наступного змісту:

ОГОЛОШЕННЯ

Виконком Костянтинівської міської ради (вул.Правобережна, 260) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста служби містобудівного кадастру відділу архітектури та містобудування Костянтинівської міської ради

Основні кваліфікаційні вимоги до конкурсантів:

Громадянство України, освіта повна вища відповідного професійного спрямування, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування (на державній службі) не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.


Термін подачі документів – 30 календарних днів з дня опублікування оголошення в газеті. Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом з юридичної, кадрової роботи, запобігання та протидії корупції міської ради каб.305, тел.4-03-92; 4-03-20.Секретар міської ради Ю.Г.Разумний

 

Навчання 

Розпоряждення від 07.12.2015 № 705 "Про відзнаки облдержадміністрації"

- 31.03.2015 в исполкоме, отделах и управлениях городского совета закончилось декларирование должностных лиц местного самоуправления, а также руководителей предприятий коммунальной собственности. Копии деклараций, согласно ЗУ «Об основах предотвращения и противодействия коррупции», отправлены в государственную фискальную службу Украины.

- в исполкоме городского совета объявлен конкурс на замещение вакантной должности заместителя начальника отдела по юридическим, кадровым вопросам, предотвращения и противодействия коррупции;

- после прохождения конкурса и спецпроверки, согласно ЗУ «Об основах предотвращения и противодействия коррупции», в апреле текущего года назначены на должности:

- начальника управления образования городского совета – Барабаш Ольга Викторовна
- главного специалиста отдела по юридическим, кадровым вопросам, предотвращения и противодействия коррупции – Барабаш Татьяна Юрьевна
- главного специалиста аппарата городского совета и его исполнительного комитета (функции по охране труда) – Акопян Лусине Самвеловна;
- главного специалиста управления коммунального хозяйства – Пустовит Анна Юрьевна

 

С целью формирования профессионального развития и рационального использования кадров, укрепления кадрового потенциала в исполкоме Константиновского городского совета проводиться определенная работа.
Основой формирования состава должностных лиц городского совета является конкурсный отбор.
Возглавляет конкурсную комиссию, а также координирует и контролирует ее работу секретарь городского совета.
Во исполнение Постановления Кабинета Министров Украины от 15.02.02 № 169 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственных служащих» объявления о проведении конкурса и данные о вакансиях публикуются в газете «Знамя Индустрии» не позднее, чем за месяц до проведения конкурса.
Одним из этапов конкурса является экзамен, на котором проверяются знания Конституции Украины, Законов Украины «О службе в органах местного самоуправления», «Об основах предотвращения и противодействия коррупции», а также законодательства с учетом специфики служб, отделов и управлений.
За 1 квартал 2014 года проведено 4 заседания конкурсной комиссии, в которых приняло участие 7 человек. По письменному согласию лиц, которые претендуют на замещение должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления на данное время проводиться 4 спецпроверки, проведена 1 спецпроверка. Принято по конкурсу всего 1 человека.
 Прохождение службы в органах местного самоуправления городского совета соответствует законодательству Украины. 

 

В декабре 2013 года в исполкоме, службах, отделах и управлениях городского совета проведена аттестация должностных лиц местного самоуправления. Аттестацию прошли 131 человек, из них 62 – работники служб, отделов и управлений городского совета, 50 – работники управления социальной защиты населения, 14 – работники городского финансового управления, 5 – работники городского управления образования. Соответствуют занимаемой должности – 129 человек; 2 человека соответствуют занимаемой должности при условии поступления в высшее учебное заведение, для приобретения полного высшего образования – 1 человек и 1 человек – при условии повышения квалификации, повторная аттестация для которых будет проведена в сентябре 2014 года.

 

10.07.2013 - 09.07.2013 проведен конкурс на замещение вакантной должности специалиста 1 категории отдела архитектуры и градостроительства. Конкурс прошел Полубехин Александр Васильевич в отношении которого, согласно действующего законодательства, после прохождения конкурса проводится спецпроверка.

08.07.2103 - В соответствии с распоряжением городского головы от 05.06.2013 №68лс "О проведении конкурса" в исполкоме городского совета объявлен конкурс на замещение вакантной должности специалиста 1 категории юридического отдела.

В соответствии с распоряжением городского головы от 15.01.2013 № 9лс «О проведении ежегодной оценки исполнения должностными лицами местного самоуправления возложенных на них задач и обязанностей по итогам 2012 года», с целью осуществления контроля за прохождением службы в органах местного самоуправления, с 20.01.2013 по 20.02.2013 в исполкоме, отделах и управлениях городского совета проводится ежегодная оценка исполнения должностными лицами местного самоуправления возложенных на них обязанностей.

 

Інформація про вакантні посади в апараті та структурних підрозділах Костянтинівської міської ради станом на 01.09.2014

 

ПОРЯДОК проведения ежегодной оценки исполнения должностными лицами местного са1моуправления возложенных на них обязанностей и Заданий

Бланк щорічної оцінки виконання посадовою особою місцевого самоврядування посадових обов"язків і завдань

Відомості про стан проходження перевірки  в Костянтинівській міській раді передбаченої Законом України «Про очищення влади».

Смазна Лілія Павлівна, не працює, 03.11.14, адміністратор центру надання адміністративних послуг,  заява, декларація

Гостюхіна Юлія Миколаївна, не працює, 24.11ю14, Спеціаліст 1 категорії УКХ, заява, декларація.

Барабаш Ольга Вікторівна, завідувач Костянтинівським навчальним центром КЕГІ, доцент, 23.01.15, начальник міського управління освіти, заява, декларація.

Барабаш Тетяна Юріївна, не працює, 23.01.15, головний спеціпліст відділу з юридичної, кадрової работи, запобігання та протидії корупції, заява, декларація.

Буценко Наталія Олександрівна, не працює, 10.02.15, заступник начальника відділу з юридичної, кадрової роботи, запобігання та протидії корупції, заява, декларація.

Акопян Лусинє Сашвелівна, не працює, 17.02.15, головний спеціаліст відділу з юридичної кадрової роботи, запобігання і протидії корупції, заява, декларація.

Пустовіт Анна Юріївна, не працює, 17.02.15, головний спеціаліст комунального господарства, заява, декларація.

Рицарева Лариса Володимирівна, 11.06.15, головний спеціаліст апарату міської ради і його виконавчого комітету (функціі охорони праці), декларація

Пацерова Наталія Миколаївна, не працюэ, 02.07.15, спеціаліста 1 категорії відділу регулювання замельних відносин УКГ, заява, декларація

Полубехін Олександр Васильович, не працює, 29.07.15, головний спеціаліст служби містобудівного кадастру відділу архітектури і містобудування, заява, декларація

Шерстинська Анастасія Олеговна, не працює, 10.08.15, спеціаліст 1 категорії управління Костянтинівської міської ради, заява, декларація

Мельник Дмитро Сергійович, не працює, 27.01.16, спеціаліст 1 категорії УКХ Костянтинівської міської ради, заява, декларація

Рижикова Ірина Володимирівна, декларація

Євстратова ЛАриса Олександрівна, декларація

Сльозкіна Світлана Леонідівна, декларація

Славутська Юлія Сергіївна, декларація

Нестеров Олександр Геннадійович, декларація

 

 

© 2016 Костянтинівська міська рада.
Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.
logo gray small
logo footer
85114, м.Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260
Тел./факс приймальні: +38 062 724-36-10
Для відправлення запиту на отримання публічної інформації:
тел./факс: +38 062 724-03-93 E-mail: publ@konstrada.gov.ua  
Для офіційної кореспонденції:
E-mail: kon.v@dn.gov.ua