Шановні заявники!

Зверніть увагу, що виконком Костянтинівської міської ради не здійснює листування в службових цілях з електронними поштовими скриньками у доменних зонах: *.ru , *.su та інших російських публічних поштових серверів.

Звернення громадян

Введіть П.І.Б.
Введіть адресу.
Введіть коректний Email.
Введіть тему звернення.
Введіть суть звернення.
Петевірка
Невірно введено код перевірки

Відтепер до Костянтинівської міської ради можна звернутися за допомогою електронного звернення. Текст електронного звернення автоматично надходитиме в МВК та реєструватиметься у секторі роботи із зверненнями. Розглядатиметься звернення згідно чинного законодавства. Тобто, якщо не потребуватиме додаткового роз’яснення, то відповідь запитувач отримає упродовж 15 днів. В іншому випадку, термін розгляду становить 30 днів. В електронному зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Також потрібно вказати електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне). Застосування електронного цифрового підпису не вимагається. Разом з тим, звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через 10 днів від дня його надходження.


 

КОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 26.12.2017 № 316-р

Про затвердження графіків особистого і виїзного прийомів громадян,
проведення телефонного звʼязку з населенням «Гаряча лінія»
керівними працівниками виконкому Костянтинівської міської
ради, прийомів громадян, які потребують безоплатної первинної
правової допомоги, на 2018 рік

Детальніше >>>

Про затвердження графіків особистого і виїзного прийомів громадян, проведення телефонного звʼязку з населенням «Гаряча лінія» керівними працівниками виконкому Костянтинівської міської  ради, прийомів громадян, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, на 2018 рік

 ГРАФІК виїзного прийому громадян керівними працівниками виконкому Костянтинівської міської ради на 2018 рік

П О Р Я Д О К організації та проведення особистого та виїзного прийомів громадян, чергування на телефонному зв'язку з населенням «Гаряча лінія» та особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги

 

УКРАЇНА
КОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ


від 25.12.2015 № 325-р

Про затвердження порядку розгляду
письмових звернень громадян у виконкомі
Костянтинівської міської ради

Керуючись пунктами 18, 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280-97ВР (зі змінами), Законом України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96 -ВР (з змінами), Законом України «Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції» від 02.07.2015 №577-VIII, Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади та органи місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 (зі змінами), з метою підвищення ефективності розгляду письмових звернень громадян до виконкому міської ради:

1. Затвердити порядок розгляду письмових звернень громадян у виконкомі Костянтинівської міської ради (додається).
2. Заступникам міського голови, начальникам відділів та управлінь міської ради, керівникам комунальних підприємств забезпечити своєчасний розгляд письмових звернень громадян відповідно до затвердженого порядку. Під час розгляду звернень громадян вирішувати питання про персональну відповідальність осіб, винних у порушеннях прав чи законних інтересів громадян.
3. Начальнику загального відділу Мальцевій І.В.:
3.1. Посилити контроль за станом організації роботи зі зверненнями громадян у відділах та управліннях міської ради.
3.2. Забезпечити систематичне висвітлення в засобах масової інформації роботи зі зверненнями громадян у виконкомі міської ради.
4. Розпорядження міського голови від 07.03.2012 №83-р «Про затвердження порядку розгляду письмових звернень громадян у виконкомі Костянтинівської міської ради» визнати таким, що втратило чинність.
5. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на начальника загального відділу Мальцеву І.В., контроль - на керуючого справами виконкому Журавльова О.І.

Міський голова С.Д.Давидов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
міського голови
25.12.2015 № 325-р

ПОРЯДОК
розгляду письмових звернень громадян у виконкомі Костянтинівської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції» від 02.07.2015 №577-VIII та інших нормативно - правових актів.
1.2. Зазначений Порядок встановлює єдиний для виконкому, відділів та управлінь міської ради порядок прийому, обліку, реєстрації та розгляду письмових звернень громадян та контролю за дотриманням термінів їх розгляду, виконання доручень керівних працівників виконкому міської ради і власних зобов'язань виконавців щодо вирішення порушених у цих зверненнях питань, надання письмових відповідей заявникам.
1.3. Реєстрація, облік і контроль за розглядом письмових звернень громадян, адресованих до виконкому міської ради, здійснюється сектором по роботі зі зверненнями громадян загального відділу міської ради (далі – загальний відділ) відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348 (зі змінами).
1.4. Цей Порядок не поширюється на розгляд викладених у письмовій формі звернень громадян, встановлених кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством і законодавством про захист економічної конкуренції, запитів про надання публічної інформації в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 №2939-VI.

2. Прийом, облік і реєстрація письмових звернень громадян

2.1. Письмові звернення громадян, направлені поштою або які надійшли з органів влади вищого рівня, засобів масової інформації, від інших органів, установ, організацій, приймаються фахівцями сектору по роботі зі зверненнями громадян загального відділу міської ради.
2.2. Письмові звернення, передані громадянами особисто або через уповноважених осіб, чиї повноваження оформлені у встановленому законом порядку, а також електронні звернення, надіслані за допомогою електронного звʼязку на адресу elzvg@konstarada.gov.ua, приймаються фахівцями сектору по роботі зі зверненнями громадян загального відділу, на яких покладено відповідні обов'язки.
2.3. Звернення приймаються в робочі дні з 9.00 до12.00 та з 13.00 до16.00 (крім днів і годин проведення особистого прийому міського голови) у громадській приймальні (каб.115).
2.4. Не розглядаються звернення громадян, оформлені без дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян». Зазначене рішення приймає начальник загального відділу міської ради, про що письмово повідомляється громадянину.
2.5. Оформлені належним чином і подані у встановленому порядку письмові звернення централізовано реєструються в день їх надходження на реєстраційно-контрольних картках, класифікуються за характером звернень та основними питаннями, і враховуються за допомогою електронно-обчислювальної техніки фахівцями сектору по роботі зі зверненнями громадян загального відділу, на яких покладені відповідні обов'язки.
2.6. На вимогу громадянина, який подав звернення до виконкому міської ради, на першому аркуші копії звернення (у разі її наявності) проставляється реєстраційний штамп, дата надходження та реєстраційний індекс звернення. Зазначений документ з відміткою «КОПІЯ» повертається громадянину.
2.7. На письмовому зверненні, переданому громадянином особисто або через уповноважену ним особу, поруч з реєстраційним штампом робиться позначка «ПЕРЕДАНО ОСОБИСТО» або «ПЕРЕДАНО через уповноважену особу».
2.8. На першому аркуші письмового звернення і на реєстраційно-контрольній картці робиться позначка «ПОВТОРНО» (у випадку, якщо звернення надійшло повторно) і «КОНТРОЛЬ», якщо необхідно повідомити іншій організації або отримати інформацію від виконавців щодо вжитих заходів.
2.9. У електронному зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

3. Розгляд звернень керівними працівниками виконкому міської ради

3.1. Письмові звернення, в яких порушені питання, що стосуються компетенції виконкому міської ради, передаються загальним відділом на розгляд міському голові, першому заступнику міського голови, заступникам міського голови (далі – керівні працівники), до компетенції яких входить їх розгляд згідно з розподілом обов'язків.
3.2. Особисто міським головою розглядаються письмові звернення:
3.2.1. Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів війни та осіб, прирівняних до категорії інвалідів війни
3.2.2. Спрямовані на розгляд до виконкому міської ради за дорученнями Президента України та Прем'єр-міністра України.
3.2.3. Про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями виконкому міської ради або про факти корупції.
3.2.4. Про запис на особистий прийом міського голови (з метою визначення доцільності особистого втручання).
3.2.5. Від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання (повторні звернення), якщо зазначене звернення:
- вирішене по суті під час розгляду попереднього звернення (за поданням заступників міського голови, керуючого справами виконкому, які його розглядали з метою припинення подальшого розгляду такого звернення);
- не вирішене по суті під час розгляду попередніх звернень, а тому вимагає особистого втручання міського голови для подальшого розгляду і вирішення.
3.3. Письмові звернення та реєстраційно-контрольні картки приймають на розгляд керівні працівники виконкому міської ради та у дводенний строк повертають разом з дорученнями до загального відділу з відповідним записом на зворотному боці картки.
3.4. Керівні працівники виконкому міської ради при розгляді звернень громадян зобов'язані об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви і скарги, не допускаючи безпідставної передачі їх для розгляду іншим організаціям, підприємствам, установам.
3.5. У разі необхідності, керівні працівники виконкому міської ради можуть брати звернення під власний контроль, визначати терміни виконання, організовувати комісійний

розгляд, виїзд на місце, давати письмові доручення виконавцям з числа керівників відділів та управлінь міської ради, до компетенції яких входить вирішення порушених питань, залучати до розгляду керівників підприємств, організацій, установ міста, в тому числі прокуратури, юстиції, органів поліції.
3.6. Кожен громадянин має право на своє прохання бути запрошеним на засідання комісії з розгляду звернень громадян щодо порушених ним в заявах чи скаргах питань або отримати мотивовану відповідь про обмеження його доступу до відповідної інформації, а також інші права, передбачені статтею 18 Закону України «Про звернення громадян».
3.7. На підставі статті20 Закону України «Про звернення громадян» керівниками виконкому міської ради встановлюються такі строки розгляду звернень громадян, про що повідомляється особі, яка подала звернення:
- невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня отримання, якщо вирішення питання не потребує додаткового вивчення;
- не більше одного місяця (30 днів) з дня їх надходження;
- до 45 днів, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання було неможливо.

4. Контроль за дотриманням строків, виконанням доручень і зобов'язань з розгляду звернень громадян

4.1. Безпосередній контроль за дотриманням строків розгляду звернень громадян здійснює сектор по роботі зі зверненнями громадян загального відділу на підставі отриманих від виконавців відповідей і автоматизованого банку реєстраційних даних.
4.2. Звернення, на які надаються попередні відповіді, з контролю не знімається. Контроль завершується тільки після прийняття рішення та здійснення заходів щодо вирішення заяв, скарг та пропозицій.
4.3. Рішення про зняття з контролю звернень громадян приймають ті керівні працівники виконкому міської ради, які приймали рішення про постановку на контроль. У цьому випадку їм для розгляду надається весь пакет документів по кожному конкретному зверненню для вирішення питання про зняття з контролю. У разі продовження строку розгляду звернень громадян - інформація передається керівнику для ознайомлення, погодження продовження терміну та/або надання додаткового доручення, копія якого направляється виконавцю.
4.4. Після завершення розгляду звернення та зняття його з контролю сформована в установленому порядку справа зберігається в загальному відділі міської ради. Забороняється підшивати до справ невирішені заяви, скарги та пропозиції, зберігати і формувати справи у виконавців.
4.5. З метою контролю достовірності наданої відділами та управліннями міської ради, комунальними підприємствами, установами, організаціями інформації за зверненнями громадян, які перебували на контролі, за дорученнями керівних працівників виконкому міської ради періодично проводяться комісійні обстеження і перевірки.

5. Підготовка та надання письмових відповідей заявникам

5.1. Виконавці за зверненнями громадян зобов'язані письмово інформувати громадянина про результати перевірки його письмового звернення і суть прийнятого рішення, а в разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою - повинні роз'яснити порядок оскарження прийнятого рішення.
5.2. Якщо розгляд звернення покладено на декількох виконавців, то перший з них повинен підготувати, згідно з резолюцією керівного працівника виконкому міської ради, узагальнену інформацію керівному працівникові виконкому міської ради, який здійснює контроль за зверненням, а також проект відповіді заявнику. При цьому інші виконавці в обов'язковому порядку інформують виконком міської ради за три дні до настання контрольного терміну і надають інформації для підготовки відповіді першому виконавцю.
5.3. Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) з питань, що належать до компетенції виконкому міської ради, в обов'язковому порядку надається за підписом того керівника, який розглядав звернення, або особи, яка виконує його обов'язки.
5.4. За дорученням керівних працівників виконкому міської ради письмова відповідь заявникам за результатами розгляду звернень надається за підписом керівників відділів та управлінь міської ради, а також підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, яким доручений розгляд звернень та до повноважень яких входить вирішення порушених у зверненнях питань.
5.5. Відповідальність за своєчасний і якісний розгляд звернень, надання письмових відповідей заявникам несуть виконавці, зазначені в резолюціях керівних працівників виконкому міської ради.
5.6. Рішення за зверненнями громадян мають бути мотивованими і ґрунтуватися на нормах чинного законодавства. Керівні працівники, визнавши заяву такою, що підлягає задоволенню, зобов'язані забезпечити своєчасне і реальне виконання прийнятого рішення, а в разі визнання скарги обґрунтованою - негайно, в межах повноважень, вжити заходів щодо захисту порушених прав чи інтересів громадян.
5.7. Звернення до виконкому міської ради вважаються вирішеними, якщо порушені в них питання розглянуті, по ним вжиті всі можливі заходи і заявникам надані вичерпні відповіді.
5.8. Підписані керівними працівниками виконкому міської ради інформації органам влади вищого рівня за розглядом звернень громадян та відповіді заявникам передаються в сектор по роботі зі зверненнями громадян загального відділу виконкому міської ради у встановлені терміни для реєстрації і подальшого відправлення.

Керуючий справами виконкому О.І.Журавльов


Порядок розгляду письмових звернень громадян у виконкомі міської ради розроблено загальним відділом


Начальник відділу І.В.Мальцева

 

КОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ


від 23.02.2017 № 57-р

Про Положення про організацію
роботи «Телефону довіри»

Керуючись пунктом 18 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами),, на виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР (зі змінами), Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», відповідно до розпорядження голови Донецької облдержадміністрації від 05.03.2008 №78 «Про виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008», з метою удосконалення роботи із зверненнями громадян:

1. Затвердити Положення про організацію роботи «Телефону довіри» (додається).
2. Начальнику загального відділу Мальцевій І.В. забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному веб-сайті Костянтинівської міської ради.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови
від 03.02.2012 №48-р «Об утверждении Положения об организации работы «Телефона доверия».
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Журавльова О.І.

Секретар міської ради Ю.Г.Разумний

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження
міського голови
23.02.2017№57-р

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію роботи «Телефону довіри»

1. Загальні положення

1.1. «Телефон довіри» утворюється для вдосконалення роботи із зверненнями громадян, посилення зворотного зв'язку з населенням, оперативного реагування на гострі проблеми життєдіяльності мешканців територіальної громади м.Костянтинівка, врахування їх пропозицій з питань соціально – економічного розвитку міста.
1.2. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України "Про звернення громадян", Конституції України, Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення громадян в органи державної влади та органи місцевого самоврядування», розпорядження голови Донецької облдержадміністрації від 05.03.2008 №78 «Про виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008».
1.3. Головною метою роботи «Телефону довіри» є надання соціально – інформаційних
послуг особам, які опинилися в складній життєвій ситуації.
1.4. Надання допомоги особам, які звернулися на «Телефон довіри», здійснюється на безоплатній основі і базується на принципах законності, гуманізму, дотримання прав людини, доступності, анонімності й конфіденційності, професійності, відповідальності за дотриманням етичних і правових норм, відсутності політичного, ідеологічного або релігійного тиску на абонента, добровільності у прийнятті допомоги.

2.Організація роботи

2.1. Робота «Телефону довіри» організовується та припиняється згідно із розпорядженням міського голови.
2.2. «Телефон довіри» функціонує у секторі по роботі зі зверненнями громадян загального відділу міської ради кожну п'ятницю місяця з 15 до 16 години за телефоном
4-06-44.
2.3. Сектор з роботи із зверненнями громадян загального відділу міської ради веде:
- облік жителів міста, які звернулися на «Телефон довіри» у відповідності з вимогами Інструкції з діловодства в роботі із зверненнями громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах,організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації;
- інформаційне консультування по телефону щодо вирішення гострих проблем життєдіяльності мешканців міста.
Відповідно до вимог статей 5, 7, 15, 16, 19 Закону України «Про звернення громадян» взаємодіє, співпрацює з управліннями, відділами, службами міської ради, комунальними підприємствами, установами і організаціями міста з метою надання ефективної інформаційно-консультативної та оперативної допомоги громадянам, які звернулися на «Телефон довіри», у вирішенні порушених ними питань.
2.4. Спеціалісти сектору з роботи із зверненнями громадян загального відділу міської ради несуть відповідальність згідно із чинним законодавством за розголошення інформації, яку вони отримують від мешканців, і повинні використовувати її лише з метою вирішення проблем громадян, які звернулися на «Телефон довіри».
2.5.Організація роботи «Телефону довіри» покладається на начальника загального відділу міської ради, який здійснює загальне керівництво роботою «Телефону довіри» та має право:
- організовувати оперативний розгляд порушених громадянами питань, які надійшли до виконкому міської ради за «Телефоном довіри» та отримувати від управлінь, відділів, служб міської ради, комунальних підприємств, установ і організацій міста результати їх вирішення;
- здійснювати внутрішній моніторинг ефективності роботи «Телефону довіри» та звітувати про свою роботу перед керуючим справами виконкому щомісяця про кількість громадян, які звернулися на «Телефон довіри», і результати розгляду порушених ними питань.
2.6. Керівники і працівники управлінь, відділів, служб міської ради, комунальних підприємств , установ і організацій міста повинні розглядати звернення мешканців, які надійшли на «Телефон довіри», оперативно реагувати для своєчасного вирішення проблем життєдіяльності мешканців міста та повідомляти результати розгляду порушених питань спеціалістам сектору з роботи зі зверненнями громадян загального відділу міської ради.

Керуючий справами виконкому О.І.Журавльов

Підготовлено загальним відділом

Начальник відділу І.В. Мальцева

Інформаційно-аналітична довідка

про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 1 півріччя 2018 року
виконавчого комітету Костянтинівської міської ради

Протягом 1 півріччя 2018 року у виконавчому комітеті міської ради проводилась системна робота зі зверненнями громадян, спрямована на їх своєчасний розгляд, відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008, розпоряджень голови облдержадміністрації з даного напрямку роботи та протокольних рішень засідання комісії облдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян: ПР-2 від 29.03.2018, ПР-3 від 26.04.2018 та ПР-3 від 31.05.2018.

За звітний період до виконавчого комітету міської ради надійшло 315(-71) звернень громадян. Із загальної кількості звернень, що надійшли поштою - 156 (-44); усних - 125 (+1); з вищих органів влади 34 (-28). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження звернень громадян до виконавчого комітету міської ради та вищих органів влади на 18% менше, ніж у аналогічному періоді 2017 року.
За звітний період надійшло 2 (+1) повторних звернення, проте зменшилось надходження колективних звернень громадян у порівнянні з минулорічним періодом. Цей показник по колективним зверненням складає 47(-17) звернень (15% від загальної кількості звернень), що на 26% менше показника минулого року (64 звернення).
Керівництвом виконавчого комітету міської ради з початку поточного року контролювалось 85% (286) звернень громадян. Рівень виконавської дисципліни склав 99 %. Порушень термінів розгляду звернень не виявлено, проте в ході проведених перевірок був встановлений суттєвий недолік на комунальному підприємстві «Комунтранс» щодо діловодства за зверненнями громадян.
За втручанням керівництва позитивно вирішені 34% (97) від загальної кількості контрольних звернень (286), надані роз’яснення на 56 % (177), у вирішенні 9 % (26) звернень – відмовлено. Цьому сприяла проведена робота з вивчення причин та обставин, що породжують звернення, систематичний аналіз випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог громадян, проявів халатності при розгляді звернень тощо. Робота зі зверненнями громадян знаходиться під постійним контролем міського голови, керівних працівників виконавчого комітету міської ради. Разом з тим, у стадії розгляду перебувають 14 контрольних звернень громадян. За звітний період зареєстровано 29 не контрольних звернень, з яких одне – не розглядалось (лист незрозумілого змісту).
Відповідно до вимог Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» (далі – Указ) розпорядженням міського голови від 25.12.2017 № 316-р «Про затвердження графіків особистого і виїзного прийомів громадян, проведення телефонного зв’язку з населенням «Гаряча лінія» керівними працівниками виконкому Костянтинівської міської ради, прийомів громадян, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, на 2018 рік» затверджено графіки особистого та виїзного прийомів громадян, проведення телефонного зв’язку з населенням «Гаряча лінія», графік особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції виконавчого комітету міської ради.
За 1 півріччя 2018 року проведено 94 особистих прийомів, 6 виїзних прийомів громадян за місцем їх мешкання керівництвом виконавчого комітету міської ради. Усього за звітний період розглянуто 125 усних звернень громадян, з них повністю задоволено 46 звернень або 28%. Недостатній рівень позитивного вирішення проблем мешканців міста пояснюється погодними умовами, неякісною роботою житлово-комунальних підприємств з надання послуг населенню та утриманню житла, недостатнім фінансуванням, обмеженістю коштів на вирішення поточних проблем та низький життєвий рівень громадян, через що й недостатню платоспроможністю населення по сплаті комунальних послуг.
Порушень графіків проведення особистого, виїзного прийомів, чергування на телефонному зв’язку «Гаряча лінія» протягом півріччя не було. Проведення особистих прийомів сприяло зменшенню кількості письмових звернень громадян на 30%. Крім того, громадяни на місцях отримують всю необхідну допомогу з важливих питань, а саме: питання житлово-комунального сектору, пенсійного забезпечення та соціального захисту тощо. Ця форма роботи у виконавчому комітеті міської ради допомагає краще вивчити запити і настрої людей, виявляти найбільш слабкі ланки, невирішені питання в соціально-економічному розвитку міста, ухвалювати обґрунтовані рішення, сприяє покращенню роботи в цілому та надає можливість громадянам звернутися на місцях до керівництва міста.
На засіданні виконавчого комітету міської ради 21.02.2018 розглянуто питання «Про стан виконавської дисципліни у виконкомі міської ради з розгляду звернень громадян за 2017 рік», прийняте рішення №34. В процесі підготовки питання на засідання виконавчого комітету проведено детальний аналіз характеру звернень громадян, причин їх надходження як в органи місцевого самоврядування, так і до вищих органів державної влади. Велику увагу приділено підвищенню особистого контролю посадових осіб, на яких покладено обов’язки з розгляду звернень громадян.
З метою здійснення оперативного аналізу за кількістю звернень, звернень до органів влади вищого рівня, колективних звернень, контролю за дотриманням термінів виконання звернень, керуючись Указом Президента, у звітному періоді проведено 6 засідань комісії виконкому міської ради з питань розгляду звернень громадян. У порядку денному кожного засідання, першим питанням заслуховувалась інформація про проведення «Днів контролю». Також на засіданнях комісій заслухані 2 звіти керівників житлово-комунальних підприємства про стан роботи зі зверненнями громадян, розглянуто одне колективне звернення.
Робочою групою виконавчого комітету міської ради по проведенню перевірок результатів розгляду звернень громадян та обставин надходження повторних та колективних звернень громадян перевірено 12 звернень, недоліків в роботі комунальних підприємств не встановлено. На засіданнях робочої групи розглядалися основні проблемні питання, що порушували громадяни у своїх зверненнях, аналізувалися причини надходження звернень до органів влади вищого рівня, урядової «Гарячої лінії», якість підготовки і прийняття рішень з проблемних питань соціально-економічного напрямку.
Взагалі за перше півріччя 2018 року у зверненнях громадян порушено 368(-120) питань, з яких вирішено по суті (у 266 зверненнях) 297 питань, що складає 80,7% від загальної кількості порушених питань.
За характером питань:
- питання комунального та дорожнього господарства займають перше місце і становлять 36,7% (135(-94)) від загальної кількості питань, їх кількість у порівнянні з минулим роком зменшилась, що свідчить про достатній рівень виконання звернень громадян з цього напрямку;
- питання житлової галузі посідають друге місце і становлять 26,6% (98 (-18)) від загальної кількості питань, їх кількість у порівнянні з минулорічними показниками зменшилась на 15,5%, що також підтверджує підвищення рівня виконання звернень громадян;
- соціальні питання посідають третє місце та становлять 24,7% від загальної кількості порушених питань (91 (-14)). Насамперед це питання надання матеріальної допомоги. Міською радою вишукана можливість надати протягом 1 півріччя матеріальну допомогу 63 громадянам, у тому числі 2 учасникам АТО, на загальну суму 37тис.грн.
Згідно розпорядження міського голови від 24.05.2017 №149-р «Про взаємодію з комунальною установою «Донецький обласний контактний центр» триває робота зі зверненнями громадян, що надійшли до урядової гарячої лінії. Протягом 1 півріччя 2018 року через обласний контактний центр до виконавчого комітету міської ради надійшло 930 звернень громадян. Показник позитивно виконаних звернень становить 24%. Більша частина звернень надійшла від мешканців міста та внутрішньо переміщених осіб з питань призначення та виплати субсидії, соціальної допомоги, а також вирішення житлово-комунальних проблем. Враховуючи систематичне зростання кількості звернень громадян на урядову «Гарячу лінію» та навантаження на спеціалістів, що відповідають за даний напрямок, міською радою прийнято рішення про збільшення штатної чисельності сектору по роботі зі зверненнями громадян на одні одиницю – інспектора.
За ініціативою міського голови, на офіційному веб-сайті Костянтинівської міської ради, розроблено модуль «Електронні петиції». Рішення Костянтинівської міської ради» від 22.09.2016 №6/69-1252 «Про затвердження Порядку подання та розгляду електронної петиції, адресованої Костянтинівській міській раді» сервіс з створення електронних петицій розроблено для безпосереднього впливу мешканців на життєдіяльність міста. За перше півріччя розглянута одна петиція.
Протягом звітного періоду у міській газеті “Знамя індустрії” надруковано 6 матеріалів щодо роботи зі зверненнями громадян. На сторінках газети надавалися відповіді керівників місцевих органів на чисельні звернення громадян про розгляд найбільш гострих, суспільно-значущих проблем, оголошення про проведення «Гарячих ліній», інформацій про проведення особистих та виїзних прийомів керівників тощо.
На офіційному веб-сайті Костянтинівської міської ради розміщено 12 інформацій щодо роботи зі зверненнями громадян, зокрема графіки особистого та виїзного прийомів, чергування на телефонному зв’язку «Гаряча лінія», інформація про роботу «Телефону довіри», законодавчі акти, об’яви тощо.
Триває робота «Мобільного офісу» управління соціального захисту населення. Протягом звітного періоду здійснено 25 виїздів, прийнято 265 заяв від мешканців міста.
Триває практика перевірки підприємств, установ, організацій міста по роботі зі зверненнями громадян. Проведено 6 перевірок, по виявленим порушенням комунальним установам надано практичну допомогу.
17.02.2018 та 25.05.2018 проведені навчальні наради з керівниками підприємств та спеціалістами по роботі зі зверненнями громадян.
Стажування проводиться за планом, затвердженим керуючим справами виконавчого комітету міської ради. Пройшли стажування 6 спеціалістів, складені звіти про стажування.
Аналітична довідка надана для ознайомлення заступникам міського голови, керівникам управлінь, відділів, служб виконавчого комітету міської ради.


Міський голова С.Д.Давидов

Мірошниченко

© 2016 Костянтинівська міська рада.
Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.
logo gray small
logo footer
85114, м.Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260
Тел./факс приймальні: +38 062 724-36-10
Для відправлення запиту на отримання публічної інформації:
тел./факс: +38 062 724-03-93 E-mail: publ@konstrada.gov.ua  
Для офіційної кореспонденції:
E-mail: kon.v@dn.gov.ua