Cемінар-нарада

12.07.2018 року на виконання розпорядження обласної військово-цивільної адміністрації від 09.01.2018 №1/14-18 13.06.2018 року була проведена семінар - нарада з представниками бізнесу ( торгівля продовольчих та непродовольчих товарів) міста , органів місцевого самоврядування , ГУ Держпраці у Донецькій області, Костянтинівського міського відділення Фонду соціального страхування України у Донецькій області, управління соціального захисту населення з наступних питань:
1. Додержання мінімальних гарантій в оплаті праці.
Мораторій на перевірки Держпраці та її територіальних органів ЗНЯТО( постанова КМУ від 18.12.2017 року № 1104, дія закону №1728). За порушення трудового законодавства передбачена кримінальна, фінансова, адміністративна та дисциплінарна відповідальність. Щодо кримінальної відповідальності, передбаченої за порушення законодавства про працю це ст.172,175 ККУ.
Право на проведення перевірок та притягнення до фінансової відповідальності за порушення у сфері законодавства про працю мають: Державна служба України з питань праці, Державна Фіскальна служба.
Штраф нараховується за результатами перевірки роботодавця, якщо за час проведення такої перевірки встановлено ознаку порушення законодавства про працю.
1. Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, гарантії мобілізованим працівникам: збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку – це 10 розмірів мінімальної заробітної плати встановленої законом на момент порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
2. Виплата заробітної плати не рідше 2-х разів на місяць. Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам більш як за один місяць, виплата її не в повному обсязі – це 3(три) розміри мінімальної заробітної плати встановленої на момент виявлення порушення.
3. Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – це 3 (три) розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.
4. Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю для виявлення неоформлених трудових відносин – це 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.
2. Легалізація зайнятості.
Легалізуйте ззайнятість населення та відмовтесь від виплати зарплати « в конвертах». Це дозволить: зняти соціальну напругу, громадянам отримати реальну соціальну підтримку. Пропонуємо негайно оформити належним чином трудові відносини зі своими найманими працівниками. У випадку ігнорування цієї вимоги контролюючі органи будуть застосовувати всі заходи впливу за порушення законодавства з праці у межах їх компетенції. Консультаційну допомогу щодо застосування норм діючого законодавства завжди готові надати спеціалісти Головного управління Держпраці у Донецькій області.
Для реалізації своїх трудових прав та забезпечення належного рівня свого майбутнього, працівники повині вимагати від роботодавця легального оформлення трудових відносин через укладання трудового договору, а також регламентацію трудових відносин відповідно до чиного трудового законодавства, У разі відмови роботодавця, кожен громадянин має право звернутися до компетентних державних органів за захистом своіх констутиційних прав.

3. Про здійснення державного контролю за додержанням законодавства з охорони праці .
Закон України Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду(контролю) у сфері господарської діяльності із змінами ,внесеними згідно із Законом № 2246-VIII від 07.12. 2017 року.
Стаття 2. Встановити до 31 грудня 2018 року мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Стаття 3. До 31 грудня 2018 року позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органами державного нагляду (контролю):
1) з підстави, передбаченої частиною другою цієї статті (за погодженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності (далі - Державна регуляторна служба);
2) за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
3) за рішенням суду;
4) у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання;
5) у разі настання події, що має значний негативний вплив відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України, на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
6) для перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю).
Позаплановий захід державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав проводиться органом державного нагляду (контролю) за погодженням Державної регуляторної служби.
Для погодження орган державного нагляду (контролю) подає Державній регуляторній службі копію відповідного звернення фізичної особи та обґрунтування необхідності проведення перевірки. Державна регуляторна служба розглядає подані документи та надає погодження або вмотивовану відмову у наданні погодження протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідних документів.

Форма та порядок надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав затверджуються Державною регуляторною службою.
Органи місцевого самоврядування під час здійснення делегованих повноважень несуть рекомендований характер для доведення інформації з охорони праці згідно діючого законодавства.

4. Профілактика виробничого травматизму.
Проведення навчання керівників підприємств, проведення інструктажів з питань охорони праці. Ведення журналів інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Розробка інструкцій з охорони праці. Контроль зі сторони керівників підприємств за дотриманням робітниками вимог інструкцій з охорони праці , виробничої та трудової дисципліни.
5. Алгоритм дій роботодавця у разу нещасного випадку.
У разі настання нещасного випадку безпосередній керівник робіт зобов’язаний:
• терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому, забезпечити у разі потреби його доставку до лікувально-профілактичного закладу;
• негайно повідомити роботодавця про те, що сталося;
• зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на робочому місці та машини, механізми, обладнання, устаткування (далі — устаткування) у такому стані, в якому вони були на момент настання нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків та порушення виробничих процесів), а також вжити заходів до недопущення подібних нещасних випадків.
Керівник одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов’язаний:
• протягом однієї години передати з використанням засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок:
• Фондові за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;
• керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок — керівникові профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки — уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);
• керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;
• органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;
• закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння);
Шановні роботодавці! Завжди пам’ятайте про цінність життя та здоров’я.
Створюйте безпечні умови праці для своїх робітників. Біду краще попередити, ніж потім намагатися зменшити її наслідки!

DSC 1952
Присутні: 21 чол.

© 2016 Костянтинівська міська рада.
Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.
logo gray small
logo footer
85114, м.Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260
Тел./факс приймальні: +38 062 724-36-10
Для відправлення запиту на отримання публічної інформації:
тел./факс: +38 062 724-03-93 E-mail: publ@konstrada.gov.ua  
Для офіційної кореспонденції:
E-mail: kon.v@dn.gov.ua