Співпраця з викривачами

Розпорядження міського голови від 01.08.2018 № 213-р " Про Порядок організації у виконавчих  органах Костянтинівської міської ради  роботи із повідомленнями про корупцію,  внесеними викривачами"

 Про затвердження медтодичних рекомендацій  щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

Відповідно до частини 1 статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач), - особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог цього Закону іншою особою.
Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним.
Письмове повідомлення може надійти:
- поштою на адресу виконавчого комітету Костянтинівської міської ради: 85114, Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, буд. 260 (при цьому на конверті викривачем має бути зазначена позначка «Про корупцію»);
- особисто від викривача до громадської приймальні виконавчого комітету міської ради, що знаходиться за адресою: 85114, Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, буд. 260, каб. 115 (при цьому в реквізитах повідомлення викривач особисто вказує позначку «Про корупцію»);
- особисто від викривача під час проведення особистого прийому керівними працівниками Костянтинівської міської ради та її виконавчого комітету, посадовими особами відділу з юридичної, кадрової роботи, запобігання та протидії корупції міської ради у дні прийому згідно із затвердженим графіком (при цьому в реквізитах повідомлення викривач особисто вказує позначку «Про корупцію»);
- засобами електронного зв’язку шляхом направлення повідомлення електронною поштою на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
Усне повідомлення може бути викладене викривачем у телефонному режимі за номером телефону відділу з юридичної, кадрової роботи, запобігання та протидії корупції міської ради (06272) 4-13-11, (06272) 4-32-26, який працює у робочі дні за наступним графіком: з понеділка по четвер з 08 год 00 хв до 12 год 00 хв та з 13 год 00 хв до 17 год 00 хв, у п’ятницю – з 08 год 00 хв до 12 год 00 хв та з 13 год 00 хв до 15 год 45 хв.
Повідомлення викривача може стосуватися будь-якого корупційного кримінального/адміністративного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, протиправність яких передбачена у КК або в КУпАП, а також які регламентовані Законом України «Про запобігання корупції» та відповідають ознакам корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.
Повідомлення викривача можуть бути як анонімними, так і не анонімними.
Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає перевірці у строк не більше 15 днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник органу або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання. Неанонімні повідомлення розглядаються у строк не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання.
У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог цього Закону керівник органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону здійснюється відділом з юридичної, кадрової роботи, запобігання та протидії корупції Костянтинівської міської ради (85114, Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, буд. 260, каб. 314). Про результати розгляду повідомлення викривач повідомляється письмово з можливістю оскарження отриманої відповіді у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
Гарантії державного захисту викривачів полягають у наступному.
Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі), перебувають під захистом держави, право на захист у особи виникає у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою.
Гарантії захисту щодо анонімності та нерозголошення інформації щодо викривачів
Передбачена Законом України «Про запобігання корупції» можливість повідомляти інформацію анонімно (частина п’ята статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).
Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом (абзац другий частини третьої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).
Гарантії захисту за наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну
Якщо у зв’язку із здійсненим повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» існує загроза життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» (частина друга статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).
Гарантії у сфері захисту трудових прав
До особи, яка здійснила повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» або члена її сім’ї, у звʼязку зі здійсненням такого повідомлення не можуть бути застосовані наступні заходи:
звільнення або примушення до звільнення;
притягнення до дисциплінарної відповідальності;
інші негативні заходи (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати) (абзац перший частини третьої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»). Водночас, у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу у зв’язку з повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір. (частина перша статті 235 Кодексу законів про працю України).
У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був звільнений у зв’язку із здійсненим ним або членом його сім’ї повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, та за його відмови від такого поновлення орган, який розглядає трудовий спір, приймає рішення про виплату йому компенсації у розмірі шестимісячного середнього заробітку (частина четверта статті 235 Кодексу законів про працю України).
Гарантії захисту у адміністративному процесі
Національне агентство з питань запобігання корупції може бути залучено як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою (абзац другий частини другої статті 53 Кодексу адміністративного судочинства України).
Гарантії захисту у цивільному процесі
Національне агентство з питань запобігання корупції може бути залучено як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою (абзац другий частини другої статті 35 Цивільного процесуального кодексу).
У справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою обов’язок доказування правомірності прийнятих при цьому рішень, вчинених дій покладається на відповідача (абзац третій частини першої статті 60 Цивільного процесуального кодексу).

Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, до яких може звернутися громадянин:
1. Національне агентство з питань запобігання корупції (01103, м. Київ, бул. Дружби народів, 28, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.);
2. Прокуратура Донецької області (87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 6, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.);
3. Головне управління Національної поліції України в Донецькій області (87517,Донецька область, м. Маріуполь, пр. Нахімова, 86, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.);
4. Харківське територіальне управління Національне антикорупційне бюро України (юрисдикція поширюється на Харківську, Сумську, Дніпропетровську, Запорізьку області та територію проведення антитерористичної операції: Луганську та Донецьку області): 61000, м. Харків, Московський проспект, 140, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

© 2016 Костянтинівська міська рада.
Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.
logo gray small
logo footer
85114, м.Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260
Тел./факс приймальні: +38 062 724-36-10
Для відправлення запиту на отримання публічної інформації:
тел./факс: +38 062 724-03-93 E-mail: publ@konstrada.gov.ua  
Для офіційної кореспонденції:
E-mail: kon.v@dn.gov.ua