• Головна
  • Соціальне забезпечення населення
  • Соціальний захист населення

Управління соціального захисту населення

211015pato

Муніціпальна енергетична реформа в Україні

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 1 жовтня 2014 р. № 505 Київ
Про надання щомісячної адресної допомоги  особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 1 жовтня 2014 р. № 509 Київ Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово  окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції 

IIE TBEPTIIII HAIIIOHAJIbHI4M KOHKYPC (E JIAI OAIIIHA )TKPAIHA)

Міфи про субсидію

До уваги перевізників та пільгової категорії громадян

Посилання на електронну чергу http://95.134.112.190:30010/qms/reg/1/2/kn для оформлення послуг в управлінні соціального захисту населення Костянтинівської міської ради.

Порядок проведення конкурсу з визначення програм, розроблених інститутами громадянського суспільства

Інформація про роботу станом на 31.01.2020 рік

 

 

З В І Т
про результати роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області за 9 місяців 2019 року

Протягом січня-вересня 2019 року Відділенням проводилась робота по врегулюванню 53 конфліктних ситуацій, по яких було взято на облік 53 чинника ускладнення стану СТВ здебільшого щодо погашення заборгованості із заробітної плати. Причиною виникнення конфліктних ситуацій у звітному періоді стала заборгованість із виплати зарплати в сумі 320388,4 тис.грн.
З початку 2019 року було взято на облік 39 конфліктних ситуацій, у тому числі за видами економічної діяльності:
- сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 3 конфліктні ситуації (7,7%);
- добувна промисловість і роздріблення кар’єрів – 14 конфліктних ситуацій (35.9%);
- виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 3конфліктні ситуації (7,7%);
- металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування – 1 конфліктна ситуація (2,6%);
- виробництво машин і устаткування, не віднесені до інших угрупувань – 3 конфліктні ситуації (7,7%);
- виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування – 2 конфліктні ситуації (5,1%);
- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 4 конфліктні ситуації (10,2%);
- водопостачання; каналізація, поводження з відходами – 2 конфліктні ситуації (5,1%);
- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів – 2 конфліктнф ситуації (5,1%);
- транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 1 конфліктна ситуація (2,6%);
- професійна, наукова та технічна діяльність – 2 конфліктні ситуації (5,14%);
- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування -1 конфліктна ситуація (2,6%);
- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 1 конфліктна ситуація (2,6%).
Причинами виникнення конфліктних ситуацій на підприємствах Донецької області з початку 2019 року було 53 чинника, з них: 53 – щодо невиконання вимог законодавства про працю (100%).
У звітному періоді, з метою врегулювання чинників ускладнення стану соціально-трудових відносин, фахівцями Відділення по кожному підприємству було складено план заходів по врегулюванню чинників ускладнення стану СТВ та проведено 207 узгоджувальних зустрічей зі сторонами соціально-трудових відносин.
В результаті постійної взаємодії зі сторонами соціально-трудових відносин та органами місцевого самоврядування, протягом січня-вересня 2019 року було погашено заборгованості із виплати заробітної плати, що стала чинником ускладнення стану СТВ, в сумі 247193,4 тис.грн., що складає 77,1% від заборгованості, що стала чинником ускладнення стану СТВ.
Таким чином, на початок 2019 року на обліку Відділення знаходилось 14 конфліктних ситуацій, у звітному періоді було взято на облік 39 конфліктних ситуацій, знято з обліку 33 конфліктні ситуації, у тому числі 28 – у зв’язку із врегулюванням чинників ускладнення стану СТВ, 4 – у зв’язку з відсутністю причин або умов для виникнення КТС (К), 1 – у з’язку з припиненням трудових відносин, а саме: звільнення більше ніж двох третин найманих працівників.
Станом на 01.10.2019 року на обліку Відділення знаходиться 20 конфліктних ситуацій з 20 чинниками, по яким в стадії вирішення залишається сума заборгованості із виплати заробітної плати 73195 тис.грн.
Упродовж січня-вересня 2019 року Відділенням проводилась робота по вирішенню 5 колективних трудових спорів (конфліктів), в тому числі 4 – на виробничому рівні, з яких 2 – на рівні підприємств, установ, організацій, 2 – на рівні структурних підрозділів; 1 – на територіальному рівні.
У 5 КТС (К) найманими працівниками було висунуто 23 вимоги, в тому числі:
- щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту – 1 вимога (4,3% від загальної кількості);
- щодо виконання колективного договору, угоди – 10 вимог (43,5%);
- щодо невиконання вимог законодавства про працю – 12 вимог (52,2%).
Заборгованість із виплати заробітної плати, яка стала причиною виникнення КТС(К), відсутня.
Але через порушення строків виплати поточної зарплати у січні-вересні 2019 року утворилася нова заборгованість із заробітної плати по КТС(К), зареєстрованих у минулих роках.
Упродовж 9 місяців 2019 року з метою проведення моніторингу стану вирішення вимог найманих працівників у КТС(К) та на виконання рішень примирних органів зі сторонами СТВ було проведено 85 примирних процедур, в т.ч. 74 – узгоджувальні зустрічі та 11 – примирних комісій.
У звітному періоді колективні трудові спори (конфлікти) на підприємствах Донецької області не реєструвались.
Упродовж січня-вересня 2019 року, з метою вирішення спірних між сторонами соціально-трудових відносин виключно у правовому руслі, Відділення спрямувало свої зусилля на попередження проведення страйків і акцій протесту та послаблення соціальної напруги під час проведення найманими працівниками страйків і колективних припинень роботи.
Однак, за звітний період Відділенням було зафіксовано проведення 14 акцій соціального протесту, а саме: 1 невихід на поверхню, 5- припинення роботи, 1 – пікетування та 4 – перекриття траси, 2 мітингу та 1 вуличний похід.
По всіх випадках фахівцями Відділення надавалися консультації та роз’яснення керівникам підприємств, головам територіальних організацій профспілки працівників вугільної промисловості України, голові Міжрегіональної організації незалежних профспілок гірників України, найманим працівникам, виконавчим комітетам відповідних міських рад. Також Відділення сприяло проведенню переговорів по пошуку шляхів вирішення порушених питань та проводило консультації з проблемних питань з керівництвом Донецької облдержадміністрації.
Аналіз виробничих та фінансових показників Донецької області у звітному періоді, стану соціально-трудових відносин на підприємствах області та результатів діяльності Відділення свідчить, що промислове виробництво Донецької області (без урахування частини тимчасово окупованої території) у січні-серпні 2019 року порівняно з січнем-серпнем попереднього року зросло на 3,4%. Видобуток рядового вугілля та обсяг відвантаженого рядового вугілля порівняно з аналогічним періодом попереднього року зріс. Однак у вугледобувній промисловості, як і раніше, спостерігаються значні фінансові складнощі, які безпосередньо впливають на показники соціальних стандартів, в тому числі рівні оплати праці та строках її виплати.
Через наявність заборгованості із заробітної плати на підприємствах області продовжують існувати конфліктні ситуації, зокрема на підприємствах вугледобувної галузі, причиною чого є недофінансування вугільної галузі, відставання реконструкції та технічного переозброєння шахт, старіння основних фондів шахт, скорочення наукового потенціалу галузі та припинення виробничої діяльності окремими підприємствами.
За 9 місяців поточного року до бази конфліктогенних підприємств було внесено 48 підприємств, на яких конфліктні ситуації було взято на облік Відділення з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).
Упродовж звітного періоду Відділенням проводилась робота по врегулюванню 53 конфліктних ситуацій, по яких було взято на облік 53 чинника ускладнення стану СТВ.
Причиною виникнення конфліктних ситуацій у звітному періоді стала заборгованість із виплати зарплати в сумі 320388,4 тис.грн.
В результаті постійної взаємодії зі сторонами СТВ та органами місцевого самоврядування, протягом січня-червня 2019 року було погашено заборгованості із виплати заробітної плати, що стала чинником ускладнення стану СТВ, в сумі 247193,4 тис.грн., що складає 77,1% від заборгованості, що стала чинником ускладнення стану СТВ.
Аналіз динаміки погашення заборгованості із виплати заробітної плати, що стала чинником ускладнення стану СТВ упродовж звітного періоду, свідчить, що спільні заходи Відділення та сторін соціально-трудових відносин направлені на вирішення вимог найманих працівників, в тому числі і щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати, виявились результативними.
На реєстрації Відділення залишилось 5 КТС (К), в яких в стадії вирішення 23 вимоги, висунуті найманими працівниками.
З метою моніторингу стану виконання рішень примирних органів та вимог найманих працівників, врегулювання чинників ускладнення стану СТВ упродовж звітного періоду фахівцями Відділення було організовано та проведено 292 примирні процедури зі сторонами соціально-трудових відносин, в тому числі зі сторонами колективних трудових спорів – 74 узгоджувальних зустрічей (25,3% від загальної кількості) і 11 примирних комісій (5,9%), зі сторонами соціально-трудових відносин – 207 узгоджувальних зустрічей (68,8%).
Практичний досвід роботи Відділення свідчить про результативність вирішення вимог найманих працівників та врегулювання чинників ускладнення стану СТВ шляхом проведення узгоджувальних зустрічей зі сторонами соціально-трудових відносин, в ході проведення яких вдається досягнути взаємоприйнятих домовленостей у вирішенні проблемних питань.
Відділенням проводиться цілеспрямована робота з надання консультацій та рекомендацій найманим працівникам та профспілковим організаціям з питань вирішення спірних питань в правовому руслі, в тому числі і шляхом вступу у колективні трудові спори (конфлікти).

 

Пільги на житлово – комунальні послуги у грошовій формі

З 01.10.2019 набрав чинність Порядок надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг у грошовій формі (далі – Порядок), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово – комунальних послуг у грошовій формі» (далі – постанова).
Пунктом 3 постанови уповноваженим банком, який забезпечує банківське обслуговування реалізації механізму надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій безготівковій формі, визначено акціонерне товариство “Державний ощадний банк України”
Відповідно до Порядку з 1 жовтня 2019 року пільги на оплату житлово – комунальних послуг будуть виплачуватись у грошовій формі. Передбачено, що виплата суми пільги у грошовій безготівковій формі буде здійснюватись шляхом перерахування коштів за схемою:
об'єднання - управління Мінсоцполітики - уповноважений банк - виконавці комунальних  послуг
Пункт 12 Порядку:
Перерахування коштів за послуги (витрати) здійснюється у такій послідовності: постачання теплової енергії, постачання та розподіл природного газу або постачання та розподіл електричної енергії за наявності відповідного виду індивідуального опалення, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, постачання та розподіл електричної енергії, постачання та розподіл природного газу, поводження з побутовими відходами, послуги з управління багатоквартирним будинком, внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку.
Пільговик може визначити іншу послідовність перерахування коштів за послуги (витрати) шляхом подання відповідної заяви управлінню.
АТ “Ощадбанк” інформує протягом доби після здійснення перерахування коштів управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг пільговика шляхом надсилання йому смс-повідомлення про стан розрахунків за послуги (у разі наявності інформації про номер мобільного телефону пільговика). У смс-повідомленні обов’язково зазначаються дані про наявний залишок платежу за кожним видом послуг та перелік послуг, за якими від управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг АТ “Ощадбанк” не отримані реєстри нарахованих сум платежів пільговикам.

Виплата пільг у грошовій готівковій формібуде здійснюватись шляхом перерахування коштів за схемою:

управління - уповноважений банк або виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» - пільговик 

Пунктом 19 Порядку передбачено, що пільговик зобов’язаний повідомляти управлінню про зміну всіх обставин, які впливають на надання пільг.
Суми пільг, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пільговика, на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення повертається пільговиком до державного бюджету.
У разі відмови пільговика добровільно повернути суму надміру перерахованої (виплаченої) пільги питання про її примусове стягнення вирішується у судовому порядку.
Крім того, відповідно до абзацу 3 п. 7 пільговики, яким надається пільга у грошовій формі, зобов’язані сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої таким пільговикам готівкою.
Також, в абзаці 6 п. 7 зазначено, що у разі отримання від управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг інформації про наявність простроченої понад місяць (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати послуг (внесків/платежів), сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на теперішній час – 340 грн.), у пільговиків, які отримують пільгу у готівковій формі, виплата пільги з наступного опалювального (неопалювального) сезону здійснюється у грошовій безготівковій формі.

Виходячи з вищевикладеного, пільговикам необхідно у найближчий час, але не пізніше 15.10.2019 визначитись з формою отримання пільг на житлово – комунальні послуги: грошова безготівкова форма або грошова готівкова форма.
У разі обрання грошової готівкової форми отримання пільг на житлово – комунальні послуги, надати до 15.10.2019 управлінню відповідну заяву (абзац 2 п.7 Порядку), бланк якої можна отримати в управлінні, реквізити уповноваженого банку або указати відділення АТ «Укрпошта».
Разом з наданням заяви при собі мати оригінал паспорту, ідентифікаційного коду, пільгове посвідчення та документи членів родини, які мають право на пільги, для одночасної перевірки даних у Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.
У разі обрання пільговиком грошової безготівкової форми, пільга буде нарахована автоматично без звернення пільговика.

За всіма питаннями Ви можете звернутись до управління (вул. Громова, 14), каб. 204 (1 стіл) або за телефоном 6-23-27

 

 

Шановні громадяни!

Міська комісія з питань поновлення прав реабілітованих повідомляє, що згідно закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" (№963-XII від 17.04.91 із змінами №2542-VII від 18.09.2018) особам, реабілітованим відповідно до цього Закону, із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув'язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу, за їх вибором надаються пільги та інші соціальні гарантії, передбачені цієї статтею 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а особам із числа таких осіб, яким встановлено інвалідність, - статтею 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" або пунктом "г" статті 71 Закону України "Про пенсійне забезпечення", або статтею 47 Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Виконавчий комітет міської ради

 

Управління соціального захисту населення Костянтинівської міської ради станом на 30.07.2019 надає інформацію 

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙ»

 У зв’язку зі складною ситуацією, в якій опинилися постраждалі та внутрішньо переміщені особи, з метою надання їм підтримки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 535 «Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам» з метою збору коштів для надання одноразової допомоги особам вищезазначених категорій відкрито рахунки для зарахування коштів від фізичних і юридичних осіб.

1. Для зарахування коштів у національній валюті (гривні):
Міністерство соціальної політики України
ЄДРПОУ – 37567866
рах.31252301178737 в Державній казначейській службі України, м.Київ
МФО 820172.

2. Для зарахування коштів у євро та доларах США:
Міністерство соціальної політики України
ЄДРПОУ – 37567866
рах.25302020054709 в АТ «Укрексімбанк» м.Києва
МФО 322313.

Зважаючи на складну соціально-економічну ситуацію, в якій опинилися громадяни зазначених категорій, надання такої допомоги є вкрай важливим для забезпечення їхньої життєдіяльності.

Субсидія доступна кожному

 Міфи про субсидію

Ви ще не оформлюєте субсидію ? Зробимо розрахунок разом 

 

© 2016 Костянтинівська міська рада.
Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.
logo gray small
logo footer
85114, м.Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260
Тел./факс приймальні: +38 062 724-36-10
Для відправлення запиту на отримання публічної інформації:
тел./факс: +38 062 724-03-93 E-mail: publ@konstrada.gov.ua  
Для офіційної кореспонденції:
E-mail: kon.v@dn.gov.ua