Інформація для бізнесу

ОБ’ЄКТИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м.КОСТЯНТИНІВКИ, ЯКІ НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ СТАНОМ НА 01.01.2019 р. ТА МОЖУТЬ БУТИ ПЕРЕДАНІ В КОРИСТУВАННЯ

Перелік об’єктів комунальної власності, до яких може застосовуватися державно-приватне партнерство

Закон України від 25.03.2014 №1155-ХІІ"Про внесення змін до деяких законів України щодо включення відомостей про діючих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців до Єдиного державного реєстру"

 

site logo

  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


Про порядок часткової
компенсації відсоткових ставок
за кредитами, що надаються на
реалізацію проектів суб’єктів
малого і середнього підприємництва


Відповідно до Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», Бюджетного кодексу України, розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 24 грудня 2015 року № 760 «Про обласний бюджет на 2016 рік» (зі змінами), Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області па 2015-2016 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 червня 2015 року № 270 (зі змінами), керуючись статтею 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою забезпечення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва в області:
1. Затвердити Порядок часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва
2. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.
3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на департамент економіки облдержадміністрації (Свинаренко О.І.). контроль - на першого заступника голови облдержадміністрації Вілінського Є.С.

Голова облдержадміністрації керівник обласної війсіьково-цивільної адміністрацій –
П.І. Жебрівський

  

Інформація для роботодавців і найманих працівників міста
Відсутність оформлених трудових відносин з найманими працівниками - досить часте явище в нашій країні. Особливо це притаманно приватним підприємцям, які з метою мінімізації оподаткування та інших супутніх витрат не виконують приписи законодавства в частині належного оформлення працівників. Трудовий договір укладається в письмовій формі, складається у двох примірниках, кожен з яких підписується сторонами. Один примірник договору повинен бути переданий працівникові, інший - зберігається у роботодавця. У трудовому договорі прописуються умови оплати праці, режим робочого часу і часу відпочинку, компенсації за важку роботу або роботу зі шкідливими умовами праці. Працівники, які здійснюють трудову діяльність без оформлення трудового договору, не отримують всіх соціальних гарантій, передбачених трудовим законодавством. Природно, що в разі виявлення відповідних фактів, підприємця чекає настання відповідальності, про яку піде мова в даній статті. Отже, дане порушення слід розглядати з двох позицій. Перша - це саме по собі не оформлення працівника як порушення законодавства про працю, за яке передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Друга - це наслідки від такого не оформлення (наприклад, неперерахування до бюджету податків при виплаті зарплати). При цьому відповідальність може бути застосована як адміністративна, так і у вигляді фінансових санкцій, встановлених Податковим кодексом України. Розглянемо ці дві сторони детально. Спочатку нагадаємо, що статтею 24-1 КЗпП України передбачено, що в разі укладення трудового договору між працівником і підприємцем останній повинен в тижневий термін з моменту фактичного допуску працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості в порядку, визначеному Міністерством праці та соціальної політики України в Наказі №260 від 08.06.2001г.Згідно ст. 41 КпАП порушення вимог законодавства про працю тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підприємців від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-1700 грн.). Кримінальна відповідальність встановлена статтею 172 Кримінального кодексу України, відповідно до якої за грубе порушення законодавства про працю на винного накладається штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або позбавлення права обіймати певні посади або займатися певним видом діяльності на строк до 3 років, або виправні роботи на строк до двох років. При цьому поняття «грубе порушення законодавства про працю» є оціночним поняттям. Нерідко правоохоронні органи під грубим порушенням законодавства про працю розуміють не оформлення трудових відносин з працівниками. Що стосується наслідків від не оформлення працівника, то тут відповідальність може наступити за неперерахування податків і зборів до бюджету, неподання інформації про виплату доходів:
а)відповідно до п. 119.2 Податкового кодексу України за ненадання, надання з порушенням встановлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків, про суми утриманого з них податку тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 гривень.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень) б) пунктом 120.1 ПКУ встановлено відповідальність за неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків) у вигляді штрафу в розмірі 170 гривень (при повторному порушенні - 1020 гривень);
в) відповідно до ст. 163 КпАП не утримання чи неперерахування до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб при виплаті фіз. особам доходів, неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на підприємців в розмірі від двох до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34-51 грн.).
г) варто врахувати, що виявлення факту трудових відносин та виплат зарплати неоформленому працівнику тягне за собою подальше донарахування податку з доходів працівника (ПДФО) і пов'язаних з цим штрафних санкцій. Зокрема, згідно з п. 127.1. ПКУ ненарахування, не утримання та / або несплата (неперерахування) податків, в тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та / або сплаті в бюджет.
При цьому, за весь період несплати ПДФО податковим агентом з моменту настання терміну його сплати до моменту погашення нараховується пеня з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки НБУ. Таким чином, при виявленні фактів недотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, не оформлення трудових відносин з найманими працівниками органу ДПС визначить суму податкового зобов'язання з ПДФО. За результатами розгляду матеріалів перевірки податкова інспекція прийме податкові повідомлення-рішення про донарахування підприємцю несплачених податків і застосування штрафних санкцій, передбачених статтями 119, 120 і 127 ПКУ.
д) не слід забувати і про Єдиний соціальний внесок. Так, донарахування суми ПДФО для підприємця в разі виявлення порушення оформлення найманого працівника, призводить до зобов'язань щодо Єдиного соціального внеску. Згідно п.11 ст.25 Закону «Про ЄСВ» за несплату або несвоєчасну сплату ЄСВ Пенсійний фонд застосовує штрафні санкції в розмірі 10% від суми несплати. Також, за кожен день прострочення термінів сплати платежу на суму недоїмки нараховується пеня в розмірі 0,1% від суми недоплати за кожний день.
е) за неперерахування ЄСВ передбачена і адміністративна відповідальність статтею 165-1 КУпАП у вигляді штрафу від 340 до 510 грн. Відносно прийому на роботу неповнолітніх осіб, то згідно зі ст. 188 КЗпП допускається приймати на роботу тільки неповнолітніх осіб, які вже досягли 16 років. Як виняток, за згодою одного з батьків, можна приймати на роботу і осіб, які досягли 15 років. Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними 14-річного віку з згоди одного з батьків або особи, що його замінює. Попередження роботодавцям: при виявленні порушень, пов'язаних з відсутністю офіційного оформлення трудових відносин з працівниками, винних осіб загрожує притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності. На підставі розпорядження міського голови від 14.08.2013 №211-р створено міську робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. До складу робочої групи входять керівники відділів міської ради а також Управління ПФУ, управління статистики, Костянтинівське ОДПІ, міський центр зайнятості положення про міський робочій групі з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.
1. Міська робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення (далі робоча група) є постійно діючим дорадчим органом.
2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України та законом України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Донецької обласної державної адміністрації, настроями міського голови і рішеннями міської ради та її виконавчого комітету.
3. Основними завданнями робочої групи є:- організація роботи щодо забезпечення легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;- визначення механізмів і способів вирішення питань щодо легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.
4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:- здійснює збір і моніторинг інформації про факти нелегальної виплати заробітної плати і зайнятості населення;- проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем, пов'язаної з легальної виплатою заробітної плати та зайнятості населення;- впроваджує нові механізми щодо запобігання нелегальній виплати заробітної плати та зайнятості населення;- організовує проведення семінарів-нарад з питань легалізації трудових відносин.
5. Робоча група має право:- отримувати в установленому порядку від відділів, управлінь, служб міської ради, підприємств, організацій та установ усіх форм власності інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;- запрошувати на свої засідання представників міської ради та її виконавчого комітету, керівників підприємства, організацій і установ всіх форм власності для розгляду питань щодо легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;- залучати до участі у своїй роботі представників міської ради та її виконавчого комітету, підприємств установ та організацій за погодженням з їх керівниками.

ОБ’ЄКТИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ м.КОСТЯНТИНІВКИ, ЯКІ НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ЗА  ПРИЗНАЧЕННЯМ СТАНОМ  НА  01.04.2019 р. ТА  МОЖУТЬ БУТИ ПЕРЕДАНІ В КОРИСТУВАННЯ

 

 

© 2016 Костянтинівська міська рада.
Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.
logo gray small
logo footer
85114, м.Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260
Тел./факс приймальні: +38 062 724-36-10
Для відправлення запиту на отримання публічної інформації:
тел./факс: +38 062 724-03-93 E-mail: publ@konstrada.gov.ua  
Для офіційної кореспонденції:
E-mail: kon.v@dn.gov.ua