• Головна
  • Соціально-економічний розвиток
  • Відділ ведення Державного реєстру виборців

Відділ ведення Державного реєстру виборців

Відповідно до частини 1 статті 21 Закону України “Про Державний реєстр виборців” для отримання довідки про власні персональні дані, що містяться у записі Державного реєстру виборців, виборець повинен особисто звернутися з письмовим запитом до відділу ведення Державного реєстру виборців за адресою м.Костянтинівка, вул.Олекси Тихого, 260 (міськвиконком каб. 202), при собі мати оригінал та копію паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення України (якщо особа недавно набула громадянства України):
ПН — з 900 до 1600 (перерва з 1200 до 1300)
ВТ — з 900 до 1600 (перерва з 1200 до 1300)
СР — з 900 до 1600 (перерва з 1200 до 1300)
ЧТ — з 900 до 1600 (перерва з 1200 до 1300)
ПТ — з 900 до 1500 (перерва з 1200 до 1300)
СБ — вихідний
ВС — вихідний


Довідки за тел.: (06272) 4-33-44, 4-02-61

ШАНОВНІ ВИБОРЦІ!

Службою розпорядника Державного реєстру виборців Центральної виборчої комісії на офіційному веб-сайті “Державний реєстр виборців” (www.drv.gov.ua) розроблений та функціонує програмний ресурс “Особистий кабінет виборця”.
Метою обробки персональних даних є – надання відповіді на запит про включення до Державного реєстру виборців.
Запрошуємо всіх бажаючих, які досягли вісімнадцятирічного віку, взяти участь у випробуванні даного програмного ресурсу, створити свій особистий кабінет та перевірити наявність себе у Державному реєстрі виборців.
Для цього, навіть, не потрібно виходити з власної оселі, за умови наявності доступу до глобальної інформаційної мережі Інтернет. Процедура реєстрації на сайті проста та не потребує багато часу.
У розділі “Перевірити дані у Реєстрі” необхідно заповнити всі поля у формі запиту достовірними даними про себе. Відповідь на запит буде надіслана на Вашу електронну пошту протягом 2-3 робочих днів.
У разі виникнення питань щодо перевірки своїх персональних даних у Реєстрі виборців або виправлення виявлених неточностей зверніться до
відділу ведення Державного реєстру виборців

Правила подачі запиту виборця до органу ведення Реєстру

1. Виборець може особисто звернутися з письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, пред'явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Виборець, постійно нездатний пересуватися самостійно, може уповноважити на таке звернення іншу особу.

2. Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто подати запит, зазначений у частині першій статті 21 Закону України “Про Державний реєстр виборців”, до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання чи перебування, пред'явивши при цьому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Закордонна дипломатична установа України невідкладно передає запит органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

3. Орган ведення Реєстру, який отримав запит, не пізніше ніж на третій робочий день після отримання запиту надсилає на виборчу адресу виборця роздруковані в повному обсязі його персональні дані, зазначені у частині першій статті 6, частині першій статті 7 Закону України “Про Державний реєстр виборців”, що містяться у відповідному записі Реєстру. Зазначені дані засвідчуються підписом керівника органу ведення Реєстру та скріплюються печаткою цього органу.

4. У порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру, зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання такої інформації:

1) за його власною виборчою адресою (крім виборчих адрес, визначених частинами третьою — п'ятою статті 8 Закону України “Про Державний реєстр виборців”) — щодо персональних даних, передбачених частиною першою статті 6 Закону України “Про Державний реєстр виборців”, усіх осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою;

2) за назвою села, селища, міста, району в місті, іноземної країни — кількість виборців у зазначеному селі, селищі, місті, району в місті, іноземній країні.

5. У разі невідповідності зазначених у запиті ідентифікаційних персональних даних чи виборчої адреси виборця — суб'єкта звернення відповідним даним цього виборця у Реєстрі орган ведення Реєстру надсилає на наведену в запиті виборчу адресу відмову в задоволенні запиту із зазначенням підстави відмови.

6. Якщо запит, зазначений у частині четвертій статті 21 Закону України “Про Державний реєстр виборців”, надісланий органу ведення Реєстру, повноваження якого не поширюються на територію, до якої належить виборча адреса, село, селище, місто, район у місті чи іноземна країна, яких стосується запит, орган ведення Реєстру надсилає суб'єкту звернення на його виборчу адресу відмову в задоволенні запиту із зазначенням підстави відмови.

7. У разі підтвердження відповідності персональних даних виборця та зазначеної ним виборчої адреси орган ведення Реєстру не пізніше шостого робочого дня після отримання такого запиту надсилає відповідь на запит з вичерпною інформацією по його суті. Відповідь підписується керівником органу ведення Реєстру та скріплюється печаткою цього органу.

 

 

Інформація щодо функціонування відділу ведення Державного реєстру виборців
Костянтинівської міської ради

Відділ ведення Державного реєстру виборців було створено рішенням міської ради від 21.08.2007р. № 5/19-361.

Правові та організаційні засади створення і ведення єдиного Державного реєстру виборців визначені Законом України “Про Державний реєстр виборців”.

Чисельність відділу складає 3 особи:
 начальник відділу;
 головний спеціаліст — 2 чол.

Кадровий склад відділу ВДРВ:
Тарасов Федір Михайлович — начальник відділу;
Федоренко Олена Вікторівна — головний спеціаліст;
Кожокарь Галина Іванівна — головний спеціаліст.

Державний реєстр виборців — автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система (банк даних), призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені Законом відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (виборців).

Основними завданнями реєстру є:

1) ведення персоніфікованого обліку виборців;

2) складання списків виборців для виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських селищних, міських голів, для всеукраїнського та місцевих референдумів.

Робота відділу ведення Державного реєстру виборців міської ради у
багатьох асоціюється тільки із складанням та уточненням списків виборців для виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, міського голови, для всеукраїнських та місцевих референдумів. Але після закінчення виборчої кампанії робота відділу продовжується постійно.

В базі даних Реєстру зберігається наступна інформація про виборця:
1) ідентифікаційні персональні дані;
2) персональні дані, що визначають місце та умови голосування виборця;
3) службові персональні дані.
Відповідно до ст.10 Закону України “Про Державний реєстр виборців”, кожен виборець має право:

1) подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;

2) отримувати інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру;

3) отримувати інформацію про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених цим Законом, зокрема про те, кому і з яких підстав надавалася інформація про нього;

4) одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Реєстру в доступній формі вичерпну інформацію про свої персональні дані, внесені до Реєстру, в установленому цим Законом порядку;

5) звертатися в порядку, встановленому цим Законом, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;

6) оскаржувати в установленому законом порядку рішення, дії чи бездіяльність органів Реєстру;

7) захищати будь-якими не забороненими Законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру.

Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру

1. Особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України щодо свого включення до Реєстру.

2. Особа подає органу ведення Реєстру письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру, із зазначенням відомостей про себе і пред'являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця, - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України), копія якого додається до заяви. Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно зазначаються у заяві, яка подається разом з документом, що підтверджує відповідний факт. Особі, яка є військовослужбовцем строкової служби, для подання такої заяви надається відпустка на строк, достатній для звернення до органу ведення Реєстру.

3. Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може звернутися щодо свого включення до Реєстру до законної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування із заявою за формою, зазначеною в частині другій цієї статті. До заяви додається копія пред'явленого документа, що посвідчує особу і підтверджує громадянство виборця,- паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянство України). Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно передає заяву органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.


4. Виборча адреса особи, яка звернулася із заявою щодо свого включення до Реєстру, визначається відповідно до частини другої — шостої статті 8 Закону України “Про Державний реєстр виборців”, а саме:

- виборча адреса виборця визначається за зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця відповідно до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”.

- виборча адреса виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, визначається за погодженням із спеціалізованим закладом, який здійснює відповідно до закону облік бездомних громадян, або органом ведення Реєстру за мотивованим зверненням виборця.

- виборчою адресою військовослужбовця строкової служби є адреса дислокації військової частини (формування).

- виборчою адресою виборця, який відбуває покарання у вигляді арешту, позбавлення або обмеження волі, є адреса установи виконання покарань.

- виборчою адресою виборця, який проживає чи перебуває за межами України, є його поштова адреса в країні проживання (перебування).

5.Орган ведення Реєстру перевіряє, чи особа, яка звернулася із заявою про включення до Реєстру, не була до цього часу включеною до Реєстру, а також у разі необхідності перевіряє відомості, зазначені в заяві та необхідні для внесення запису до Реєстру, шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ.

Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо зміни його персональних даних

1. Кожен виборець у разі зміни його персональних даних може особисто звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред'являються органу ведення Реєстру. Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання такої заяви іншу особу. Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву разом з документами (їх копіями), що додаються до неї, органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

2. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою заяву, до якої додаються документи (копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця.

Пам'ятка виборця

Враховуючи недоліки у списках виборців, виявлені під час останніх виборів, відділ звертається до мешканців міста, що мають виборче право, з пропозицією уточнити свої персональні дані у Реєстрі виборців.

Перелік необхідних документів:

1. Паспорт або (якщо особа недавно набула громадянство України) тимчасове посвідчення громадянина України;
2. Доручення (виборець, нездатний пересуватись самостійно, може письмово уповноважити на звернення іншу особу);
3. Свідоцтво про смерть (для виключення померлого виборця);
4. Довідка з ЖКП або будинкова книга (для виключення осіб, які помилково внесені в Реєстр за даною адресою).

Відділ ведення розташовано за адресою:
м.Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, буд. 260, кабінет №202.
Телефони: 5-13-87 — начальник відділу ВДРВ
4-33-44 — спеціалісти відділу ВДРВ
5-13-87 — факс
Графік прийому громадян:
понеділок — четвер: з 8.00 до 16.00
п'ятниця — з 8.00 до 15.00
перерва: з 12.00 до 12.45

© 2016 Костянтинівська міська рада.
Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.
logo gray small
logo footer
85114, м.Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260
Тел./факс приймальні: +38 062 724-36-10
Для відправлення запиту на отримання публічної інформації:
тел./факс: +38 062 724-03-93 E-mail: publ@konstrada.gov.ua  
Для офіційної кореспонденції:
E-mail: kon.v@dn.gov.ua